Nota del administrador: ¿Error? clear cache/history. ¿Aun error? reportalo.
- Next boton no funciona? a veces, abre via Index.

1 Trillion Wife Buy One Get One Free

- ¥1 Trillion Wife, Buy One Get One Free - Volume 1 - Chapter 37 6 years ago
- ¥1 Trillion Wife, Buy One Get One Free - Volume 1 - Chapter 36 6 years ago
- ¥1 Trillion Wife, Buy One Get One Free - Volume 1 - Chapter 35 6 years ago

10 nen goshi no HikiNiito o Yamete Gaishutsushitara Jitaku goto Isekai ni Tenishiteta

- 10 Nen Goshi No HikiNiito O Yamete Gaishutsushitara Jitaku Goto Isekai Ni Ten’ishiteta - Volume 7 - Chapter 7 6 years ago
- 10 Nen Goshi No HikiNiito O Yamete Gaishutsushitara Jitaku Goto Isekai Ni Ten’ishiteta - Volume 7 - Chapter 6 6 years ago
- 10 Nen Goshi No HikiNiito O Yamete Gaishutsushitara Jitaku Goto Isekai Ni Ten’ishiteta - Volume 7 - Chapter 5 6 years ago

1000 nin no Homunkurusu no Shoujo tachi ni Kakomarete Isekai Kenkoku

- 1000 Nin No Homunkurusu No Shoujo Tachi Ni Kakomarete Isekai Kenkoku - Chapter 41 6 years ago
- 1000 Nin No Homunkurusu No Shoujo Tachi Ni Kakomarete Isekai Kenkoku - Chapter 40 6 years ago
- 1000 Nin No Homunkurusu No Shoujo Tachi Ni Kakomarete Isekai Kenkoku - Chapter 39 6 years ago

108 Maidens of Destiny

- 108 Maidens Of Destiny - Chapter 286 5 years ago
- 108 Maidens Of Destiny - Chapter 285 5 years ago
- 108 Maidens Of Destiny - Chapter 284 5 years ago

21st Century Archmage

- 21st Century Archmage - Volume 2 - Chapter 13 6 years ago
- 21st Century Archmage - Volume 2 - Chapter 12 6 years ago
- 21st Century Archmage - Volume 2 - Chapter 11 6 years ago

9 Heavenly Thunder Manual

- 9 Heavenly Thunder Manual - Chapter 360 5 years ago
- 9 Heavenly Thunder Manual - Chapter 359 5 years ago
- 9 Heavenly Thunder Manual - Chapter 358 5 years ago

A Certain Middle Aged Mans VRMMO Activity Log

- A Certain Middle-Aged Man’s VRMMO Activity Log - Chapter 112 6 years ago
- A Certain Middle-Aged Man’s VRMMO Activity Log - Chapter 111 6 years ago
- A Certain Middle-Aged Man’s VRMMO Activity Log - Chapter 110 6 years ago

A Martial Odyssey

- A Martial Odyssey - Volume 4 - Chapter 7 6 years ago
- A Martial Odyssey - Volume 4 - Chapter 6 6 years ago
- A Martial Odyssey - Volume 4 - Chapter 5 6 years ago

A Mistaken Marriage Match A Generation of Military Counselor

- A Mistaken Marriage Match – A Generation Of Military Counselor - Chapter 43 6 years ago
- A Mistaken Marriage Match – A Generation Of Military Counselor - Chapter 42 6 years ago
- A Mistaken Marriage Match – A Generation Of Military Counselor - Chapter 41.2 6 years ago

A Mistaken Marriage Match Record of Washed Grievances

- A Mistaken Marriage Match: Record Of Washed Grievances - Chapter 112.2 6 years ago
- A Mistaken Marriage Match: Record Of Washed Grievances - Chapter 112 6 years ago
- A Mistaken Marriage Match: Record Of Washed Grievances - Chapter 111 6 years ago

A Monster Who Levels Up

- A Monster Who Levels Up - Chapter 174 6 years ago
- A Monster Who Levels Up - Chapter 173 6 years ago
- A Monster Who Levels Up - Chapter 172 6 years ago

A Naive Short tempered Girl

- A Naive Short-tempered Girl - Chapter 382 6 years ago
- A Naive Short-tempered Girl - Chapter 411 6 years ago
- A Naive Short-tempered Girl - Chapter 409.2 6 years ago

A Record of a Mortals Journey to Immortality

- A Record Of A Mortal’s Journey To Immortality - Chapter 762 5 years ago
- A Record Of A Mortal’s Journey To Immortality - Chapter 761 5 years ago
- A Record Of A Mortal’s Journey To Immortality - Chapter 760 5 years ago

A Slight Smile is Very Charming

- A Slight Smile Is Very Charming - Chapter 48 6 years ago
- A Slight Smile Is Very Charming - Chapter 47 6 years ago
- A Slight Smile Is Very Charming - Chapter 46 6 years ago

A Sorcerers Journey

- A Sorcerer’s Journey - Chapter 113 6 years ago
- A Sorcerer’s Journey - Chapter 112 6 years ago
- A Sorcerer’s Journey - Chapter 111 6 years ago

A Step into the Past

- A Step Into The Past - Volume 25 - Chapter Epilogue 6 years ago
- A Step Into The Past - Volume 25 - Chapter 13 6 years ago
- A Step Into The Past - Volume 25 - Chapter 12 6 years ago

A Tale of Two Phoenixes

- A Tale Of Two Phoenixes - Chapter 44 5 years ago
- A Tale Of Two Phoenixes - Chapter 43 6 years ago
- A Tale Of Two Phoenixes - Chapter 42 6 years ago

A Warm Wedding and A New Bride of Young Master Lu

- A Warm Wedding And A New Bride Of Young Master Lu - Chapter 13 5 years ago
- A Warm Wedding And A New Bride Of Young Master Lu - Chapter 12 6 years ago
- A Warm Wedding And A New Bride Of Young Master Lu - Chapter 11 6 years ago

A Wild Last Boss Appeared

- A Wild Last Boss Appeared - Chapter 16 5 years ago
- A Wild Last Boss Appeared - Chapter 15 5 years ago
- A Wild Last Boss Appeared - Chapter 14 5 years ago

A Will Eternal

- A Will Eternal - Chapter 958 5 years ago
- A Will Eternal - Chapter 846 5 years ago
- A Will Eternal - Chapter 845 5 years ago

Absolute Choice

- Absolute Choice - Chapter 565 5 years ago
- Absolute Choice - Chapter 564 5 years ago
- Absolute Choice - Chapter 563 6 years ago

Absolute Duo

- Absolute Duo - Volume Volume 1 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Absolute Duo - Volume Volume 1 - Chapter 7 6 years ago
- Absolute Duo - Volume Volume 1 - Chapter 6 6 years ago

Abyss Domination

- Abyss Domination - Chapter 85 5 years ago
- Abyss Domination - Chapter 84 5 years ago
- Abyss Domination - Chapter 83 5 years ago

Accel World

- Accel World - Volume 8 - Chapter 11 6 years ago
- Accel World - Volume 8 - Chapter 10 6 years ago
- Accel World - Volume 8 - Chapter 9 6 years ago

Accompanying the Phoenix

- Accompanying The Phoenix - Chapter 27.1 6 years ago
- Accompanying The Phoenix - Chapter 26.2 6 years ago
- Accompanying The Phoenix - Chapter 26.1 6 years ago

Acquiring Talent in a Dungeon

- Acquiring Talent In A Dungeon - Chapter 62 6 years ago
- Acquiring Talent In A Dungeon - Chapter 61 6 years ago
- Acquiring Talent In A Dungeon - Chapter 60 6 years ago

Across the Stunning Beast Princess Phoenix Against the World

- Across The Stunning Beast Princess: Phoenix Against The World - Chapter 199 5 years ago
- Across The Stunning Beast Princess: Phoenix Against The World - Chapter 198 5 years ago
- Across The Stunning Beast Princess: Phoenix Against The World - Chapter 197 5 years ago

Adolescent Adam

- Adolescent Adam - Volume 7 - Chapter 9 6 years ago
- Adolescent Adam - Volume 7 - Chapter 8 6 years ago
- Adolescent Adam - Volume 7 - Chapter 7 6 years ago

Adorable Treasured Fox Divine Doctor Mother Overturning The Heavens

- Adorable Treasured Fox: Divine Doctor Mother Overturning The Heavens! - Chapter 326 5 years ago
- Adorable Treasured Fox: Divine Doctor Mother Overturning The Heavens! - Chapter 325 5 years ago
- Adorable Treasured Fox: Divine Doctor Mother Overturning The Heavens! - Chapter 324 5 years ago

Advent of the Archmage

- Advent Of The Archmage - Chapter 381 5 years ago
- Advent Of The Archmage - Chapter 228 5 years ago
- Advent Of The Archmage - Chapter 227 5 years ago

After a Different World Transition I Founded a Nation in a Week

- After A Different World Transition, I Founded A Nation In A Week - Chapter 146 6 years ago
- After A Different World Transition, I Founded A Nation In A Week - Chapter 145 6 years ago
- After A Different World Transition, I Founded A Nation In A Week - Chapter 144 6 years ago

After Transformation Mine and Her Wild Fantasy

- After Transformation, Mine And Her Wild Fantasy - Volume 2 - Chapter 52 5 years ago
- After Transformation, Mine And Her Wild Fantasy - Volume 2 - Chapter 51 5 years ago
- After Transformation, Mine And Her Wild Fantasy - Volume 2 - Chapter 50 5 years ago

Against the Gods

- Against The Gods - Chapter 1177 5 years ago
- Against The Gods - Chapter 1176 5 years ago
- Against The Gods - Chapter 1175 5 years ago

Age of Adepts

- Age Of Adepts - Chapter 501 5 years ago
- Age Of Adepts - Chapter 500 5 years ago
- Age Of Adepts - Chapter 499 5 years ago

Age of Cosmic Exploration

- Age Of Cosmic Exploration - Chapter 424 5 years ago
- Age Of Cosmic Exploration - Chapter 423 5 years ago
- Age Of Cosmic Exploration - Chapter 422 5 years ago

Aim the Deepest Part of the Different World Labyrinth

- Aim The Deepest Part Of The Different World Labyrinth - Volume 2 - Chapter 4.1 6 years ago
- Aim The Deepest Part Of The Different World Labyrinth - Volume 2 - Chapter 3.6 6 years ago
- Aim The Deepest Part Of The Different World Labyrinth - Volume 2 - Chapter 3.5 6 years ago

Akashic Records of the Bastard Magical Instructor

- Akashic Records Of The Bastard Magical Instructor - Volume 3 - Chapter 5 5 years ago
- Akashic Records Of The Bastard Magical Instructor - Volume 3 - Chapter 4 5 years ago
- Akashic Records Of The Bastard Magical Instructor - Volume 3 - Chapter 3 5 years ago

Akuyaku Reijo Ni Koi Wo Shite

- Akuyaku Reijo Ni Koi Wo Shite - Chapter 74 6 years ago
- Akuyaku Reijo Ni Koi Wo Shite - Chapter 73 6 years ago
- Akuyaku Reijo Ni Koi Wo Shite - Chapter 72 6 years ago

Akuyaku Reijou wa Ringoku no Oitaishi ni Dekiai Sareru

- Akuyaku Reijou Wa Ringoku No Oitaishi Ni Dekiai Sareru - Chapter 16 6 years ago
- Akuyaku Reijou Wa Ringoku No Oitaishi Ni Dekiai Sareru - Chapter 15 6 years ago
- Akuyaku Reijou Wa Ringoku No Oitaishi Ni Dekiai Sareru - Chapter 14 6 years ago

Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta

- Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta. - Chapter 214 6 years ago
- Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta. - Chapter 213 6 years ago
- Akuyaku Tensei Dakedo Doushite Kou Natta. - Chapter 212 6 years ago

Albert Ke no Reijou wa Botsuraku wo go Shomou desu

- Albert Ke No Reijou Wa Botsuraku Wo Go Shomou Desu - Chapter 9.3 6 years ago
- Albert Ke No Reijou Wa Botsuraku Wo Go Shomou Desu - Chapter 9.2 6 years ago
- Albert Ke No Reijou Wa Botsuraku Wo Go Shomou Desu - Chapter 9.1 6 years ago

Alchemy Emperor of the Divine Dao

- Alchemy Emperor Of The Divine Dao - Chapter 268 5 years ago
- Alchemy Emperor Of The Divine Dao - Chapter 267 5 years ago
- Alchemy Emperor Of The Divine Dao - Chapter 266 5 years ago

Alice Tale in Phantasmagoria

- Alice Tale In Phantasmagoria - Chapter 135 5 years ago
- Alice Tale In Phantasmagoria - Chapter 134 5 years ago
- Alice Tale In Phantasmagoria - Chapter 133 5 years ago

Almighty Student

- Almighty Student - Chapter 16 6 years ago
- Almighty Student - Chapter 15 6 years ago
- Almighty Student - Chapter 14 6 years ago

Although I Am Only Level 1 but with This Unique Skill I Am the Strongest

- Although I Am Only Level 1, But With This Unique Skill, I Am The Strongest - Chapter 160 5 years ago
- Although I Am Only Level 1, But With This Unique Skill, I Am The Strongest - Chapter 159 5 years ago
- Although I Am Only Level 1, But With This Unique Skill, I Am The Strongest - Chapter 158 5 years ago

Altina the Sword Princess

- Altina The Sword Princess - Volume 13 - Chapter 59 6 years ago
- Altina The Sword Princess - Volume 13 - Chapter 4 6 years ago
- Altina The Sword Princess - Volume 13 - Chapter 3 6 years ago

Amagi Brilliant Park

- Amagi Brilliant Park - Volume 4 - Chapter 4 6 years ago
- Amagi Brilliant Park - Volume 4 - Chapter 3 6 years ago
- Amagi Brilliant Park - Volume 4 - Chapter 2 6 years ago

Amaku Yasashii Sekai de Ikiru ni wa

- Amaku Yasashii Sekai De Ikiru Ni Wa - Chapter 40 6 years ago
- Amaku Yasashii Sekai De Ikiru Ni Wa - Chapter 39 6 years ago
- Amaku Yasashii Sekai De Ikiru Ni Wa - Chapter 38 6 years ago

An Otome Games Burikko Villainess Turned into a Magic Otaku

- An Otome Game’s Burikko Villainess Turned Into A Magic Otaku - Volume 6 - Chapter 15 6 years ago
- An Otome Game’s Burikko Villainess Turned Into A Magic Otaku - Volume 6 - Chapter 14 6 years ago
- An Otome Game’s Burikko Villainess Turned Into A Magic Otaku - Volume 6 - Chapter 13 6 years ago

Ancient Godly Monarch

- Ancient Godly Monarch - Chapter 1074 5 years ago
- Ancient Godly Monarch - Chapter 1073 5 years ago
- Ancient Godly Monarch - Chapter 1072 5 years ago

Ancient One

- Ancient One - Chapter 7 6 years ago
- Ancient One - Chapter 6 6 years ago
- Ancient One - Chapter 5 6 years ago

Ancient Strengthening Technique

- Ancient Strengthening Technique - Chapter 1754 5 years ago
- Ancient Strengthening Technique - Chapter 1753 5 years ago
- Ancient Strengthening Technique - Chapter 1752 5 years ago

AntiMagic Academy The 35th Test Platoon

- AntiMagic Academy “The 35th Test Platoon” - Volume 13 - Chapter 6 6 years ago
- AntiMagic Academy “The 35th Test Platoon” - Volume 13 - Chapter 5 6 years ago
- AntiMagic Academy “The 35th Test Platoon” - Volume 13 - Chapter 4 6 years ago

Apocalypse Cockroach

- Apocalypse Cockroach - Chapter 178 5 years ago
- Apocalypse Cockroach - Chapter 177 5 years ago
- Apocalypse Cockroach - Chapter 176 5 years ago

Apocalypse Meltdown

- Apocalypse Meltdown - Chapter 296 5 years ago
- Apocalypse Meltdown - Chapter 284 5 years ago
- Apocalypse Meltdown - Chapter 274 5 years ago

Apocalypse Summoner

- Apocalypse Summoner - Chapter 46 6 years ago
- Apocalypse Summoner - Chapter 45 6 years ago
- Apocalypse Summoner - Chapter 44 6 years ago

Arena

- Arena - Chapter 134 5 years ago
- Arena - Chapter 133 5 years ago
- Arena - Chapter 132 6 years ago

Arifureta

- Arifureta - Chapter 326 5 years ago
- Arifureta - Chapter 325 5 years ago
- Arifureta - Chapter 324 5 years ago

Ark

- Ark - Volume 24 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Ark - Volume 24 - Chapter 8 6 years ago
- Ark - Volume 24 - Chapter 7 6 years ago

Ark The Legend

- Ark The Legend - Volume 16 - Chapter 9.2 6 years ago
- Ark The Legend - Volume 16 - Chapter 9.1 6 years ago
- Ark The Legend - Volume 16 - Chapter 8 6 years ago

Arslan Senki

- Arslan Senki - Volume 2 - Chapter 4.1 6 years ago
- Arslan Senki - Volume 2 - Chapter 3.4 6 years ago
- Arslan Senki - Volume 2 - Chapter 3.3 6 years ago

Ascendance of a Bookworm

- Ascendance Of A Bookworm - Chapter 81 5 years ago
- Ascendance Of A Bookworm - Chapter 80 5 years ago
- Ascendance Of A Bookworm - Chapter 79 5 years ago

Assassin Farmer

- Assassin Farmer - Chapter 68 5 years ago
- Assassin Farmer - Chapter 67 5 years ago
- Assassin Farmer - Chapter 66 5 years ago

Assassin Landlord Beauty Tenants

- Assassin Landlord & Beauty Tenants - Chapter 48 6 years ago
- Assassin Landlord & Beauty Tenants - Chapter 47 6 years ago
- Assassin Landlord & Beauty Tenants - Chapter 46 6 years ago

Assassin Landlord n Beauty Tenants

Assassins Chronicle

- Assassins Chronicle - Chapter 485 5 years ago
- Assassins Chronicle - Chapter 484 5 years ago
- Assassins Chronicle - Chapter 483 5 years ago

Astartes Knight

- Astarte’s Knight - Chapter 13 5 years ago
- Astarte’s Knight - Chapter 12 6 years ago
- Astarte’s Knight - Chapter 11 6 years ago

Asuka of the Scarlet Sky

- Asuka Of The Scarlet Sky - Chapter 77 6 years ago
- Asuka Of The Scarlet Sky - Chapter 76 6 years ago
- Asuka Of The Scarlet Sky - Chapter 75 6 years ago

Atelier Tanaka

- Atelier Tanaka - Chapter 26 5 years ago
- Atelier Tanaka - Chapter 29.3 6 years ago
- Atelier Tanaka - Chapter 29.2 6 years ago

Atypical Reincarnation

- Atypical Reincarnation - Chapter 239 5 years ago
- Atypical Reincarnation - Chapter 238 5 years ago
- Atypical Reincarnation - Chapter 237 5 years ago

Awakening

- Awakening - Chapter 196.2 5 years ago
- Awakening - Chapter 234 6 years ago
- Awakening - Chapter 233 6 years ago

B Group no Shounen

- B Group No Shounen - Chapter 20 6 years ago
- B Group No Shounen - Chapter 19 6 years ago
- B Group No Shounen - Chapter 18 6 years ago

Baka to Test to Shoukanjuu

- Baka To Test To Shoukanjuu‎ - Volume 12 - Chapter 13 6 years ago
- Baka To Test To Shoukanjuu‎ - Volume 12 - Chapter 12 6 years ago
- Baka To Test To Shoukanjuu‎ - Volume 12 - Chapter 11 6 years ago

Ballad of the Desert

- Ballad Of The Desert - Volume 2 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Ballad Of The Desert - Volume 2 - Chapter 22 6 years ago
- Ballad Of The Desert - Volume 2 - Chapter 21 6 years ago

Battle Emperor

- Battle Emperor - Chapter 97 6 years ago
- Battle Emperor - Chapter 96 6 years ago
- Battle Emperor - Chapter 95 6 years ago

Battle Frenzy

- Battle Frenzy - Chapter 293.1 5 years ago
- Battle Frenzy - Chapter 292 5 years ago
- Battle Frenzy - Chapter 291 5 years ago

Battle Through the Heavens

- Battle Through The Heavens - Chapter 1648 6 years ago
- Battle Through The Heavens - Chapter 1647 6 years ago
- Battle Through The Heavens - Chapter 1646 6 years ago

Beast Piercing The Heavens

- Beast Piercing The Heavens - Chapter 211 6 years ago
- Beast Piercing The Heavens - Chapter 209 6 years ago
- Beast Piercing The Heavens - Chapter 208 6 years ago

Beastly Fi that Go Against the Heaven Coerced by the Huang Sh

- Beastly Fēi That Go Against The Heaven: Coerced By The Huáng Shū - Chapter 142 5 years ago
- Beastly Fēi That Go Against The Heaven: Coerced By The Huáng Shū - Chapter 141 5 years ago
- Beastly Fēi That Go Against The Heaven: Coerced By The Huáng Shū - Chapter 140 6 years ago

Beautiful Wife And Genius Son

- Beautiful Wife And Genius Son - Chapter 85 6 years ago
- Beautiful Wife And Genius Son - Chapter 84 6 years ago
- Beautiful Wife And Genius Son - Chapter 83 6 years ago

Beauty and the Bodyguard

- Beauty And The Bodyguard - Chapter 521 5 years ago
- Beauty And The Bodyguard - Chapter 519 5 years ago
- Beauty And The Bodyguard - Chapter 518 5 years ago

Because Im a Weapon Shop Uncle

- Because I’m A Weapon Shop Uncle - Volume 2 - Chapter 27 6 years ago
- Because I’m A Weapon Shop Uncle - Volume 2 - Chapter 26 6 years ago
- Because I’m A Weapon Shop Uncle - Chapter 42 6 years ago

Because Ive Been Reincarnated as the Piggy Duke This Time I Will Say I Like You

- Because I’ve Been Reincarnated As The Piggy Duke, This Time I Will Say I Like You - Chapter 75 5 years ago
- Because I’ve Been Reincarnated As The Piggy Duke, This Time I Will Say I Like You - Chapter 74 5 years ago
- Because I’ve Been Reincarnated As The Piggy Duke, This Time I Will Say I Like You - Chapter 73 5 years ago

Because Janitor san Is Not a Hero

- Because Janitor-san Is Not A Hero - Chapter 49 6 years ago
- Because Janitor-san Is Not A Hero - Chapter 48 6 years ago
- Because Janitor-san Is Not A Hero - Chapter 47 6 years ago

Because There Were 100 Goddesses in Charge of Reincarnation I Received 100 Cheat Skills

- Because There Were 100 Goddesses In Charge Of Reincarnation, I Received 100 Cheat Skills - Chapter 83 6 years ago
- Because There Were 100 Goddesses In Charge Of Reincarnation, I Received 100 Cheat Skills - Chapter 82 6 years ago
- Because There Were 100 Goddesses In Charge Of Reincarnation, I Received 100 Cheat Skills - Chapter 81 6 years ago

Beloved Empress

- Beloved Empress - Chapter 80 5 years ago
- Beloved Empress - Chapter 79 5 years ago
- Beloved Empress - Chapter 78 5 years ago

Beloved Little Treasure

- Beloved Little Treasure - Chapter 211 6 years ago
- Beloved Little Treasure - Chapter 210 6 years ago
- Beloved Little Treasure - Chapter 209 6 years ago

Best to Have Met You

- Best To Have Met You - Chapter Epilogue 6 years ago
- Best To Have Met You - Chapter 15.3 6 years ago
- Best To Have Met You - Chapter 15.2 6 years ago

Big Life

- Big Life - Chapter 87 6 years ago
- Big Life - Chapter 86 6 years ago
- Big Life - Chapter 85 6 years ago

Black Bellied Princes Stunning Abandoned Consort

- Black Bellied Prince’s Stunning Abandoned Consort - Chapter 65 6 years ago
- Black Bellied Prince’s Stunning Abandoned Consort - Chapter 64 6 years ago
- Black Bellied Prince’s Stunning Abandoned Consort - Chapter 63 6 years ago

Black Summoner

- Black Summoner - Chapter 38 5 years ago
- Black Summoner - Chapter 37 5 years ago
- Black Summoner - Chapter 36 5 years ago

Blade Online

- Blade Online - Chapter 49 6 years ago
- Blade Online - Chapter 48 6 years ago
- Blade Online - Chapter 47 6 years ago

Blessing from the Goddess and Transfer to Another World No Thanks I Dont Need a Special Ability

- Blessing From The Goddess And Transfer To Another World! ~No Thanks, I Don’t Need A Special Ability~ - Chapter 43 5 years ago
- Blessing From The Goddess And Transfer To Another World! ~No Thanks, I Don’t Need A Special Ability~ - Chapter 42.5 5 years ago
- Blessing From The Goddess And Transfer To Another World! ~No Thanks, I Don’t Need A Special Ability~ - Chapter 42 5 years ago

Boku wa Chiisana Maou sama

- Boku Wa Chiisana Maou-sama - Chapter 121 6 years ago
- Boku Wa Chiisana Maou-sama - Chapter 120 6 years ago
- Boku Wa Chiisana Maou-sama - Chapter 119 6 years ago

Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru

- Boku Wa Isekai De Fuyo Mahou To Shoukan Mahou Wo Tenbin Ni Kakeru - Chapter 108 6 years ago
- Boku Wa Isekai De Fuyo Mahou To Shoukan Mahou Wo Tenbin Ni Kakeru - Chapter 107 6 years ago
- Boku Wa Isekai De Fuyo Mahou To Shoukan Mahou Wo Tenbin Ni Kakeru - Chapter 106 6 years ago

Bosss Blind Date Notes

- Boss’s Blind Date Notes - Chapter 41 5 years ago
- Boss’s Blind Date Notes - Chapter 40 5 years ago
- Boss’s Blind Date Notes - Chapter 39.2 5 years ago

Both are Foxes

- Both Are Foxes - Chapter 57 6 years ago
- Both Are Foxes - Chapter 56 6 years ago
- Both Are Foxes - Chapter 55 6 years ago

Botsuraku Youtei Nanode Kajishokunin wo Mezasu

- Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin Wo Mezasu - Chapter 55 6 years ago
- Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin Wo Mezasu - Chapter 54 6 years ago
- Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin Wo Mezasu - Chapter 53 6 years ago

Boundary Labyrinth and the Foreign Magician

- Boundary Labyrinth And The Foreign Magician - Chapter 66 6 years ago
- Boundary Labyrinth And The Foreign Magician - Chapter 65 6 years ago
- Boundary Labyrinth And The Foreign Magician - Chapter 64 6 years ago

Breakers

- Breakers - Chapter 231 6 years ago
- Breakers - Chapter 230 6 years ago
- Breakers - Chapter 229 6 years ago

Breaking Off the Engagement Just as Intended

- Breaking Off The Engagement… Just As Intended - Chapter 40 6 years ago
- Breaking Off The Engagement… Just As Intended - Chapter 39 6 years ago
- Breaking Off The Engagement… Just As Intended - Chapter 38 6 years ago

Bringing The Farm To Live In Another World

- Bringing The Farm To Live In Another World - Chapter 679 5 years ago
- Bringing The Farm To Live In Another World - Chapter 678 5 years ago
- Bringing The Farm To Live In Another World - Chapter 677 5 years ago

Bringing the Nations Husband Home

- Bringing The Nations Husband Home - Chapter 973 5 years ago
- Bringing The Nations Husband Home - Chapter 972 5 years ago
- Bringing The Nations Husband Home - Chapter 971 5 years ago

Bringing the Supermarket to the Apocalypse

- Bringing The Supermarket To The Apocalypse - Chapter 101 5 years ago
- Bringing The Supermarket To The Apocalypse - Chapter 100 6 years ago
- Bringing The Supermarket To The Apocalypse - Chapter 99 6 years ago

Bu ni Mi wo Sasagete Hyaku to Yonen Elf de Yarinaosu Musha Shugyou

- Bu Ni Mi Wo Sasagete Hyaku To Yonen. Elf De Yarinaosu Musha Shugyou - Chapter 29 6 years ago
- Bu Ni Mi Wo Sasagete Hyaku To Yonen. Elf De Yarinaosu Musha Shugyou - Chapter 28 6 years ago
- Bu Ni Mi Wo Sasagete Hyaku To Yonen. Elf De Yarinaosu Musha Shugyou - Chapter 27 6 years ago

Buta Kshaku ni Tensei Shitakara Kondo wa Kimi ni Suki to Iitai

- Buta Kōshaku Ni Tensei Shitakara, Kondo Wa Kimi Ni Suki To Iitai - Chapter 21 6 years ago
- Buta Kōshaku Ni Tensei Shitakara, Kondo Wa Kimi Ni Suki To Iitai - Chapter 20 6 years ago
- Buta Kōshaku Ni Tensei Shitakara, Kondo Wa Kimi Ni Suki To Iitai - Chapter 19 6 years ago

Campione

- Campione! - Volume 16 - Chapter 7 6 years ago
- Campione! - Volume 16 - Chapter 6 6 years ago
- Campione! - Volume 16 - Chapter 5 6 years ago

Can I Not Marry

- Can I Not Marry - Chapter Epilogue 6 years ago
- Can I Not Marry - Chapter 65 6 years ago
- Can I Not Marry - Chapter 64 6 years ago

Card Disciple

- Card Disciple - Chapter 33 6 years ago
- Card Disciple - Chapter 32 6 years ago
- Card Disciple - Chapter 31 6 years ago

Castle of Black Iron

- Castle Of Black Iron - Chapter 876 5 years ago
- Castle Of Black Iron - Chapter 680 5 years ago
- Castle Of Black Iron - Chapter 678 5 years ago

Caught in My Own Trap

- Caught In My Own Trap - Chapter Epilogue 6 years ago
- Caught In My Own Trap - Chapter 30.2 6 years ago
- Caught In My Own Trap - Chapter 30.1 6 years ago

Celestial Employee

- Celestial Employee - Chapter 48 6 years ago
- Celestial Employee - Chapter 47 6 years ago
- Celestial Employee - Chapter 46 6 years ago

Chaos Of Beauty

- Chaos Of Beauty - Chapter Epilogue 6 years ago
- Chaos Of Beauty - Chapter 34 6 years ago
- Chaos Of Beauty - Chapter 33 6 years ago

Chaotic Lightning Cultivation

- Chaotic Lightning Cultivation - Chapter 289 6 years ago
- Chaotic Lightning Cultivation - Chapter 288 6 years ago
- Chaotic Lightning Cultivation - Chapter 287 6 years ago

Chaotic Sword God

- Chaotic Sword God - Chapter 1459 5 years ago
- Chaotic Sword God - Chapter 1458 5 years ago
- Chaotic Sword God - Chapter 1457 5 years ago

Charging Magic With a Smile Infinite Magic Power After Being Reincarnated Into a Different World

- Charging Magic With A Smile~ Infinite Magic Power After Being Reincarnated Into A Different World - Chapter 140.1 5 years ago
- Charging Magic With A Smile~ Infinite Magic Power After Being Reincarnated Into A Different World - Chapter 139 5 years ago
- Charging Magic With A Smile~ Infinite Magic Power After Being Reincarnated Into A Different World - Chapter 138 5 years ago

Cheat Majutsu de Unmei wo Nejifuseru

- Cheat Majutsu De Unmei Wo Nejifuseru - Volume 1 - Chapter 18 6 years ago
- Cheat Majutsu De Unmei Wo Nejifuseru - Volume 1 - Chapter 17 6 years ago
- Cheat Majutsu De Unmei Wo Nejifuseru - Volume 1 - Chapter 16 6 years ago

Cheat na Kaineko no Okage de Rakuraku Level Up

- Cheat Na Kaineko No Okage De Rakuraku Level Up - Chapter 29 6 years ago
- Cheat Na Kaineko No Okage De Rakuraku Level Up - Chapter 28.1 6 years ago
- Cheat Na Kaineko No Okage De Rakuraku Level Up - Chapter 28 6 years ago

Cheating Craft

- Cheating Craft - Chapter 66 6 years ago
- Cheating Craft - Chapter 65 6 years ago
- Cheating Craft - Chapter 64 6 years ago

Chikyuu Tenseisha no Koroshikata

- Chikyuu Tenseisha No Koroshikata - Chapter 75 6 years ago
- Chikyuu Tenseisha No Koroshikata - Chapter 74 6 years ago
- Chikyuu Tenseisha No Koroshikata - Chapter 73 6 years ago

Child of Light

- Child Of Light - Volume 12 - Chapter 31 6 years ago
- Child Of Light - Volume 12 - Chapter 30 6 years ago
- Child Of Light - Volume 12 - Chapter 29 6 years ago

Chongfei Manual

- Chongfei Manual - Chapter 171.3 5 years ago
- Chongfei Manual - Chapter 171.2 5 years ago
- Chongfei Manual - Chapter 171.1 5 years ago

Chronicles of Primordial Wars

- Chronicles Of Primordial Wars - Chapter 265 6 years ago
- Chronicles Of Primordial Wars - Chapter 264 6 years ago
- Chronicles Of Primordial Wars - Chapter 263 6 years ago

Chu Wang Fei

- Chu Wang Fei - Chapter 142 5 years ago
- Chu Wang Fei - Chapter 141 5 years ago
- Chu Wang Fei - Chapter 140 5 years ago

Chuuko demo Koi ga Shitai

- Chuuko Demo Koi Ga Shitai! - Volume 3 - Chapter 2 6 years ago
- Chuuko Demo Koi Ga Shitai! - Volume 3 - Chapter 1 6 years ago
- Chuuko Demo Koi Ga Shitai! - Volume 3 - Chapter Prologue 6 years ago

Clockwork Planet

- Clockwork Planet - Volume 3 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Clockwork Planet - Volume 3 - Chapter 4 6 years ago
- Clockwork Planet - Volume 3 - Chapter 3 6 years ago

Cnsup3

- C³ - Volume 17 - Chapter Epilogue 6 years ago
- C³ - Volume 17 - Chapter 6 6 years ago
- C³ - Volume 17 - Chapter 5 6 years ago

Coder Lee Yongho

- Coder Lee Yongho - Chapter 111 6 years ago
- Coder Lee Yongho - Chapter 110 6 years ago
- Coder Lee Yongho - Chapter 109 6 years ago

Cohen of the Rebellion

- Cohen Of The Rebellion - Volume 11 - Chapter 10 5 years ago
- Cohen Of The Rebellion - Volume 11 - Chapter 9 5 years ago
- Cohen Of The Rebellion - Volume 11 - Chapter 8 5 years ago

Coiling Dragon

- Coiling Dragon - Volume 21 – The Peak - Chapter 44 6 years ago
- Coiling Dragon - Volume 21 – The Peak - Chapter 43 6 years ago
- Coiling Dragon - Volume 21 – The Peak - Chapter 42 6 years ago

Cold Kings Dominating Love Genius Medical Consort

- Cold King’s Dominating Love, Genius Medical Consort - Chapter 58 Part1 6 years ago
- Cold King’s Dominating Love, Genius Medical Consort - Chapter 57 Part1 6 years ago
- Cold King’s Dominating Love, Genius Medical Consort - Chapter 57 Part2 6 years ago

Come and Eat Shan Shan

- Come And Eat, Shan Shan - Chapter Epilogue 6 years ago
- Come And Eat, Shan Shan - Chapter 41 6 years ago
- Come And Eat, Shan Shan - Chapter 40 6 years ago

Command Sousa Skill de Isekai no Subete wo Kage kara Shihaishitemita

- Command Sousa Skill De, Isekai No Subete Wo Kage Kara Shihaishitemita - Volume 2 - Chapter 15 6 years ago
- Command Sousa Skill De, Isekai No Subete Wo Kage Kara Shihaishitemita - Volume 2 - Chapter 14 6 years ago
- Command Sousa Skill De, Isekai No Subete Wo Kage Kara Shihaishitemita - Volume 2 - Chapter 13 6 years ago

Commanding Wind and Cloud

- Commanding Wind And Cloud - Chapter 534 5 years ago
- Commanding Wind And Cloud - Chapter 533 5 years ago
- Commanding Wind And Cloud - Chapter 532 5 years ago

Common Sense of a Dukes Daughter

- Common Sense Of A Duke’s Daughter - Chapter 123 5 years ago
- Common Sense Of A Duke’s Daughter - Chapter 122 5 years ago
- Common Sense Of A Duke’s Daughter - Chapter 121 5 years ago

Commushou no Ore ga Koushou Skill ni Zenfurishite Tenseishita Kekka

- Commushou No Ore Ga, Koushou Skill Ni Zenfurishite Tenseishita Kekka - Chapter 19.4 6 years ago
- Commushou No Ore Ga, Koushou Skill Ni Zenfurishite Tenseishita Kekka - Chapter 19.3 6 years ago
- Commushou No Ore Ga, Koushou Skill Ni Zenfurishite Tenseishita Kekka - Chapter 19.2 6 years ago

Conquer God Asura and 1000 Beauties

- Conquer God, Asura, And 1000 Beauties - Chapter 96 6 years ago
- Conquer God, Asura, And 1000 Beauties - Chapter 95 6 years ago
- Conquer God, Asura, And 1000 Beauties - Chapter 94 6 years ago

Conquering Heros Heroines

- Conquering Hero’s Heroines - Chapter 45 6 years ago
- Conquering Hero’s Heroines - Chapter 44 6 years ago
- Conquering Hero’s Heroines - Chapter 43 6 years ago

Conquest

- Conquest - Chapter 115 6 years ago
- Conquest - Chapter 114 6 years ago
- Conquest - Chapter 113.3 6 years ago

Counterfeit Hero

- Counterfeit Hero - Chapter 114 6 years ago
- Counterfeit Hero - Chapter 113 6 years ago
- Counterfeit Hero - Chapter 112 6 years ago

Cthulhu Gonfalon

- Cthulhu Gonfalon - Chapter 61 5 years ago
- Cthulhu Gonfalon - Chapter 117 6 years ago
- Cthulhu Gonfalon - Chapter 34 6 years ago

Cult of the Sacred Runes

- Cult Of The Sacred Runes - Chapter 234 6 years ago
- Cult Of The Sacred Runes - Chapter 233 6 years ago
- Cult Of The Sacred Runes - Chapter 232 6 years ago

Cultivating to Become a Great Celestial

- Cultivating To Become A Great Celestial - Chapter 36 5 years ago
- Cultivating To Become A Great Celestial - Chapter 35 6 years ago
- Cultivating To Become A Great Celestial - Chapter 34 6 years ago

Cultivation Chat Group

- Cultivation Chat Group - Chapter 361 6 years ago
- Cultivation Chat Group - Chapter 360 6 years ago
- Cultivation Chat Group - Chapter 359 6 years ago

Dai Densetsu no Yuusha no Densetsu

- Dai Densetsu No Yuusha No Densetsu - Volume 11 - Chapter 3 6 years ago
- Dai Densetsu No Yuusha No Densetsu - Volume 10 - Chapter 1 6 years ago
- Dai Densetsu No Yuusha No Densetsu - Volume 10 - Chapter Prologue 6 years ago

Daoist Gu

- Daoist Gu - Volume 1 - Chapter 35 6 years ago
- Daoist Gu - Volume 1 - Chapter 34 6 years ago
- Daoist Gu - Volume 1 - Chapter 33 6 years ago

Dark Blood Age

- Dark Blood Age - Chapter 383 5 years ago
- Dark Blood Age - Chapter 382 5 years ago
- Dark Blood Age - Chapter 381 5 years ago

Dark Mage

- Dark Mage - Volume 2 - Chapter 31 6 years ago
- Dark Mage - Volume 2 - Chapter 30 6 years ago
- Dark Mage - Volume 1 - Chapter 29 6 years ago

Date A Live

- Date A Live - Volume 13 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Date A Live - Volume 13 - Chapter 5 6 years ago
- Date A Live - Volume 13 - Chapter 4 6 years ago

Dawn Traveler

- Dawn Traveler - Chapter 34 6 years ago
- Dawn Traveler - Chapter 33 6 years ago
- Dawn Traveler - Chapter 32 6 years ago

Dawnbringer The Story of the Machine God

- Dawnbringer: The Story Of The Machine God - Volume 3 - Chapter 1.1 6 years ago
- Dawnbringer: The Story Of The Machine God - Volume 2 - Chapter 4 6 years ago
- Dawnbringer: The Story Of The Machine God - Volume 2 - Chapter 3.2 6 years ago

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku LN

- Death March Kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku (LN) - Volume 2 - Chapter 6 6 years ago
- Death March Kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku (LN) - Volume 2 - Chapter 5 6 years ago
- Death March Kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku (LN) - Volume 2 - Chapter 4 6 years ago

Death Notice

- Death Notice - Volume 2 - Chapter 27 5 years ago
- Death Notice - Volume 2 - Chapter 26 5 years ago
- Death Notice - Volume 2 - Chapter 25 5 years ago

Death Sutra

- Death Sutra - Chapter 245 5 years ago
- Death Sutra - Chapter 244 5 years ago
- Death Sutra - Chapter 243 5 years ago

Demon Girl Tale of a Lax Demon

- Demon Girl ~Tale Of A Lax Demon~ - Volume 7 - Chapter 3.1 5 years ago
- Demon Girl ~Tale Of A Lax Demon~ - Volume 7 - Chapter 2.2 5 years ago
- Demon Girl ~Tale Of A Lax Demon~ - Volume 7 - Chapter 2.1 5 years ago

Demon God

- Demon God - Chapter 21 6 years ago
- Demon God - Chapter 20 6 years ago
- Demon God - Chapter 19 6 years ago

Demon King n Hero

- Demon King & Hero - Chapter 9.3 6 years ago
- Demon King & Hero - Chapter 9.2 6 years ago
- Demon King & Hero - Chapter 9.1 6 years ago

Demon King Reincarnation

- Demon King Reincarnation - Chapter 21 6 years ago
- Demon King Reincarnation - Chapter 20 6 years ago
- Demon King Reincarnation - Chapter 19 6 years ago

Demon Kings Pampered Wife The Ghost Doctor is a Prodigal Imperial Concubine

- Demon King’s Pampered Wife: The Ghost Doctor Is A Prodigal Imperial Concubine - Chapter 508 5 years ago
- Demon King’s Pampered Wife: The Ghost Doctor Is A Prodigal Imperial Concubine - Chapter 507 5 years ago
- Demon King’s Pampered Wife: The Ghost Doctor Is A Prodigal Imperial Concubine - Chapter 506 5 years ago

Demon Wangs Golden Favorite Fei

- Demon Wang’s Golden Favorite Fei - Chapter 204.1 5 years ago
- Demon Wang’s Golden Favorite Fei - Chapter 203 5 years ago
- Demon Wang’s Golden Favorite Fei - Chapter 202 5 years ago

DemonLords Pet

- DemonLord’s Pet - Chapter 32 6 years ago
- DemonLord’s Pet - Chapter 31 6 years ago
- DemonLord’s Pet - Chapter 30 6 years ago

Demons Diary

- Demon’s Diary - Chapter 271 6 years ago
- Demon’s Diary - Chapter 270 6 years ago
- Demon’s Diary - Chapter 269 6 years ago

Densetsu no Yuusha no Densetsu

- Densetsu No Yuusha No Densetsu - Volume 8 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Densetsu No Yuusha No Densetsu - Volume 8 - Chapter 4 6 years ago
- Densetsu No Yuusha No Densetsu - Volume 8 - Chapter 3 6 years ago

Descent of the God of Magic

- Descent Of The God Of Magic - Chapter 62 6 years ago
- Descent Of The God Of Magic - Chapter 61 6 years ago
- Descent Of The God Of Magic - Chapter 60 6 years ago

Desolate Era

- Desolate Era - Volume 45 - Chapter 17 6 years ago
- Desolate Era - Volume 45 - Chapter 16 6 years ago
- Desolate Era - Volume 45 - Chapter 15 6 years ago

Destination of Crybird

- Destination Of Crybird - Chapter 36.1 5 years ago
- Destination Of Crybird - Chapter 35 6 years ago
- Destination Of Crybird - Chapter 34 6 years ago

Destined Marriage with Fragrance

- Destined Marriage With Fragrance - Chapter 151 5 years ago
- Destined Marriage With Fragrance - Chapter 150 5 years ago
- Destined Marriage With Fragrance - Chapter 149 5 years ago

Destroyer of Ice and Fire

- Destroyer Of Ice And Fire - Chapter 253 5 years ago
- Destroyer Of Ice And Fire - Chapter 252 5 years ago
- Destroyer Of Ice And Fire - Chapter 251 5 years ago

Devil King From The Otherworldly Dimension

- Devil King From The Otherworldly Dimension - Chapter 8 6 years ago
- Devil King From The Otherworldly Dimension - Chapter 7 6 years ago
- Devil King From The Otherworldly Dimension - Chapter 6 6 years ago

Devouring The Heavens

- Devouring The Heavens - Chapter 254 6 years ago
- Devouring The Heavens - Chapter 253 6 years ago
- Devouring The Heavens - Chapter 251 6 years ago

Different World Business Symbol

- Different World Business Symbol - Chapter 44 5 years ago
- Different World Business Symbol - Chapter 43 5 years ago
- Different World Business Symbol - Chapter 42 5 years ago

Different World Dungeon Life

- Different World Dungeon Life - Chapter 26.1 6 years ago
- Different World Dungeon Life - Chapter 25 6 years ago
- Different World Dungeon Life - Chapter 24 6 years ago

Dimensional Sovereign

- Dimensional Sovereign - Chapter 179 6 years ago
- Dimensional Sovereign - Chapter 178 6 years ago
- Dimensional Sovereign - Chapter 177 6 years ago

Din No Monshou

- Din No Monshou - Chapter Epilogue 6 years ago
- Din No Monshou - Chapter 21.2 6 years ago
- Din No Monshou - Chapter 21.1 6 years ago

Disgraced Consort

- Disgraced Consort - Chapter 36 6 years ago
- Disgraced Consort - Chapter 35 6 years ago
- Disgraced Consort - Chapter 34 6 years ago

Divine Doctor Daughter of the First Wife

- Divine Doctor: Daughter Of The First Wife - Chapter 408 5 years ago
- Divine Doctor: Daughter Of The First Wife - Chapter 407 5 years ago
- Divine Doctor: Daughter Of The First Wife - Chapter 406 5 years ago

Divine Genius Healer Abandoned Woman Demonic Tyrant in Love with a Mad Little Consort

- Divine Genius Healer, Abandoned Woman: Demonic Tyrant In Love With A Mad Little Consort - Chapter 138 5 years ago
- Divine Genius Healer, Abandoned Woman: Demonic Tyrant In Love With A Mad Little Consort - Chapter 137 5 years ago
- Divine Genius Healer, Abandoned Woman: Demonic Tyrant In Love With A Mad Little Consort - Chapter 136 5 years ago

Divine Protection of Many Gods

- Divine Protection Of Many Gods - Chapter 92 5 years ago
- Divine Protection Of Many Gods - Chapter 91 5 years ago
- Divine Protection Of Many Gods - Chapter 90 6 years ago

Doll Dungeon

- Doll Dungeon - Chapter 67 6 years ago
- Doll Dungeon - Chapter 66 6 years ago
- Doll Dungeon - Chapter 65 6 years ago

Dominating Sword Immortal

- Dominating Sword Immortal - Chapter 387 5 years ago
- Dominating Sword Immortal - Chapter 386 5 years ago
- Dominating Sword Immortal - Chapter 385 5 years ago

Dominions End

- Dominion’s End - Volume 3 - Chapter 9 6 years ago
- Dominion’s End - Volume 3 - Chapter 8 6 years ago
- Dominion’s End - Volume 3 - Chapter 7 6 years ago

Dont Tell Me This Is the True History of the Three Kingdoms

- Don’t Tell Me This Is The True History Of The Three Kingdoms! - Volume 10 - Chapter 58 6 years ago
- Don’t Tell Me This Is The True History Of The Three Kingdoms! - Volume 10 - Chapter 57 6 years ago
- Don’t Tell Me This Is The True History Of The Three Kingdoms! - Volume 10 - Chapter 56 6 years ago

Doom Lord

- Doom Lord - Chapter 137 5 years ago
- Doom Lord - Chapter 136 5 years ago
- Doom Lord - Chapter 135 5 years ago

Doomsday Wonderland

- Doomsday Wonderland - Chapter 300 5 years ago
- Doomsday Wonderland - Chapter 299 5 years ago
- Doomsday Wonderland - Chapter 298 5 years ago

Douluo Dalu

- Douluo Dalu - Chapter 328 5 years ago
- Douluo Dalu - Chapter 327 5 years ago
- Douluo Dalu - Chapter 326 5 years ago

Douluo Dalu 2 The Unrivaled Tang Clan

- Douluo Dalu 2 – The Unrivaled Tang-Clan - Chapter 37.3 6 years ago
- Douluo Dalu 2 – The Unrivaled Tang-Clan - Chapter 37.2 6 years ago
- Douluo Dalu 2 – The Unrivaled Tang-Clan - Chapter 37.1 6 years ago

Dragged Into the Class Metastasis for Some Reason I Was Dragged Into the Metastasis With the Girl Class so I Will Make a Harem

- Dragged Into The Class Metastasis ~for Some Reason I Was Dragged Into The Metastasis With The Girl Class So I Will Make A Harem!~ - Chapter 88 6 years ago
- Dragged Into The Class Metastasis ~for Some Reason I Was Dragged Into The Metastasis With The Girl Class So I Will Make A Harem!~ - Chapter 87 6 years ago
- Dragged Into The Class Metastasis ~for Some Reason I Was Dragged Into The Metastasis With The Girl Class So I Will Make A Harem!~ - Chapter 86 6 years ago

Dragon Blood Warrior

- Dragon Blood Warrior - Volume 7 - Chapter 2 6 years ago
- Dragon Blood Warrior - Volume 7 - Chapter 1 6 years ago
- Dragon Blood Warrior - Volume 6 - Chapter 8 6 years ago

Dragon Blooded War God

- Dragon-Blooded War God - Chapter 168 6 years ago
- Dragon-Blooded War God - Chapter 167 6 years ago
- Dragon-Blooded War God - Chapter 166 6 years ago

Dragon Bloodline

- Dragon Bloodline - Chapter 53 6 years ago
- Dragon Bloodline - Chapter 52 6 years ago
- Dragon Bloodline - Chapter 51 6 years ago

Dragon Dragon Dragon

- Dragon Dragon Dragon - Chapter 54 6 years ago
- Dragon Dragon Dragon - Chapter 53 6 years ago
- Dragon Dragon Dragon - Chapter 52 6 years ago

Dragon Emperor Martial God

- Dragon Emperor, Martial God - Chapter 22 6 years ago
- Dragon Emperor, Martial God - Chapter 21 6 years ago
- Dragon Emperor, Martial God - Chapter 20 6 years ago

Dragon Life

- Dragon Life - Chapter 62.1 6 years ago
- Dragon Life - Chapter 61 6 years ago
- Dragon Life - Chapter 60 6 years ago

Dragon Maken War

- Dragon Maken War - Chapter 184 5 years ago
- Dragon Maken War - Chapter 183 5 years ago
- Dragon Maken War - Chapter 182 5 years ago

Dragon Marked War God

- Dragon-Marked War God - Chapter 1260 5 years ago
- Dragon-Marked War God - Chapter 1259 5 years ago
- Dragon-Marked War God - Chapter 1258 5 years ago

Dragon Martial Emperor

- Dragon Martial Emperor - Chapter 197 6 years ago
- Dragon Martial Emperor - Chapter 196 6 years ago
- Dragon Martial Emperor - Chapter 195 6 years ago

Dragon Order of Flame

- Dragon Order Of Flame - Volume 2 - Chapter 6.9 6 years ago
- Dragon Order Of Flame - Volume 2 - Chapter 6.12 6 years ago
- Dragon Order Of Flame - Volume 2 - Chapter 6.11 6 years ago

Dragons Bloodline

- Dragon’s Bloodline - Chapter Epilogue 6 years ago
- Dragon’s Bloodline - Chapter 120 6 years ago
- Dragon’s Bloodline - Chapter 119 6 years ago

Dragons Flies Phoenix Dances

- Dragons Flies Phoenix Dances - Chapter 32.1 6 years ago
- Dragons Flies Phoenix Dances - Chapter 31 6 years ago
- Dragons Flies Phoenix Dances - Chapter 30 6 years ago

Dragoon

- Dragoon - Chapter 150 5 years ago
- Dragoon - Chapter 149 5 years ago
- Dragoon - Chapter 148 5 years ago

Dreadful Radio Game

- Dreadful Radio Game - Chapter 199 5 years ago
- Dreadful Radio Game - Chapter 198 5 years ago
- Dreadful Radio Game - Chapter 197 5 years ago

Dungeon Defense

- Dungeon Defense - Volume 5 - Chapter 4 6 years ago
- Dungeon Defense - Volume 5 - Chapter 3 6 years ago
- Dungeon Defense - Volume 5 - Chapter 2 6 years ago

Dungeon Harem Master

- Dungeon+Harem+Master - Chapter 15 6 years ago
- Dungeon+Harem+Master - Chapter 14 6 years ago
- Dungeon+Harem+Master - Chapter 13 6 years ago

Dungeon Hunter

- Dungeon Hunter - Chapter 242 6 years ago
- Dungeon Hunter - Chapter 241 6 years ago
- Dungeon Hunter - Chapter 240 6 years ago

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka

- Dungeon Ni Deai O Motomeru No Wa Machigatte Iru Darou Ka - Volume 4 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Dungeon Ni Deai O Motomeru No Wa Machigatte Iru Darou Ka - Volume 4 - Chapter 3 6 years ago
- Dungeon Ni Deai O Motomeru No Wa Machigatte Iru Darou Ka - Volume 4 - Chapter 2 6 years ago

E Heibon Desu yo

- E? Heibon Desu Yo?? - Chapter 22 6 years ago
- E? Heibon Desu Yo?? - Chapter 21 6 years ago
- E? Heibon Desu Yo?? - Chapter 20 6 years ago

Eight Treasures Trousseau

- Eight Treasures Trousseau - Chapter 108 6 years ago
- Eight Treasures Trousseau - Chapter 107 6 years ago
- Eight Treasures Trousseau - Chapter 106 6 years ago

Elf no Kuni no Kyuutei Madoushi ni Naretanode Toriaezu Himesama ni Seitekina Itazura wo Shitemimashita

- Elf No Kuni No Kyuutei Madoushi Ni Naretanode, Toriaezu Himesama Ni Seitekina Itazura Wo Shitemimashita - Chapter 27 6 years ago
- Elf No Kuni No Kyuutei Madoushi Ni Naretanode, Toriaezu Himesama Ni Seitekina Itazura Wo Shitemimashita - Chapter 26 6 years ago
- Elf No Kuni No Kyuutei Madoushi Ni Naretanode, Toriaezu Himesama Ni Seitekina Itazura Wo Shitemimashita - Chapter 25 6 years ago

Elf Tensei Kara no Cheat Kenkoku ki

- Elf Tensei Kara No Cheat Kenkoku-ki - Volume 3 - Chapter Prologue 6 years ago
- Elf Tensei Kara No Cheat Kenkoku-ki - Volume 2 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Elf Tensei Kara No Cheat Kenkoku-ki - Volume 2 - Chapter 13 6 years ago

Elqueeness

- Elqueeness - Chapter 50 6 years ago
- Elqueeness - Chapter 49 6 years ago
- Elqueeness - Chapter 48 6 years ago

Emperor of Solo Play

- Emperor Of Solo Play - Chapter 191 6 years ago
- Emperor Of Solo Play - Chapter 190 6 years ago
- Emperor Of Solo Play - Chapter 189 6 years ago

Emperor of The Cosmos

- Emperor Of The Cosmos - Chapter 117.2 6 years ago
- Emperor Of The Cosmos - Chapter 117.1 6 years ago
- Emperor Of The Cosmos - Chapter 116.2 6 years ago

Emperors Domination

- Emperor’s Domination - Chapter 1615 5 years ago
- Emperor’s Domination - Chapter 1614 5 years ago
- Emperor’s Domination - Chapter 1613 5 years ago

Empress Running Away with the Ball

- Empress Running Away With The Ball! - Chapter 649 5 years ago
- Empress Running Away With The Ball! - Chapter 648 5 years ago
- Empress Running Away With The Ball! - Chapter 647 5 years ago

Empress with no Virtue

- Empress With No Virtue - Chapter 101.2 5 years ago
- Empress With No Virtue - Chapter 101.1 5 years ago
- Empress With No Virtue - Chapter 100 6 years ago

Enchantress Amongst Alchemists Ghost Kings Concubine

- Enchantress Amongst Alchemists: Ghost King’s Concubine - Chapter 787 5 years ago
- Enchantress Amongst Alchemists: Ghost King’s Concubine - Chapter 786 5 years ago
- Enchantress Amongst Alchemists: Ghost King’s Concubine - Chapter 785 5 years ago

Epoch of Twilight

- Epoch Of Twilight - Chapter 572 5 years ago
- Epoch Of Twilight - Chapter 571 5 years ago
- Epoch Of Twilight - Chapter 570 6 years ago

Era of Disaster

- Era Of Disaster - Chapter 272 6 years ago
- Era Of Disaster - Chapter 271 6 years ago
- Era Of Disaster - Chapter 270 6 years ago

Ero Gacha

- Ero Gacha - Chapter 24 6 years ago
- Ero Gacha - Chapter 23 6 years ago
- Ero Gacha - Chapter 22 6 years ago

Ero Manga Sensei

- Ero Manga Sensei - Volume 9 - Chapter 1 5 years ago
- Ero Manga Sensei - Volume 8 - Chapter 3 5 years ago
- Ero Manga Sensei - Volume 8 - Chapter 2 5 years ago

Eternal Life

- Eternal Life - Chapter 73 6 years ago
- Eternal Life - Chapter 72 6 years ago
- Eternal Life - Chapter 71 6 years ago

Eternal Martial Sovereign

- Eternal Martial Sovereign - Chapter 170 5 years ago
- Eternal Martial Sovereign - Chapter 169 5 years ago
- Eternal Martial Sovereign - Chapter 168 5 years ago

Everlasting Immortal Firmament

- Everlasting Immortal Firmament - Chapter 144 5 years ago
- Everlasting Immortal Firmament - Chapter 143 5 years ago
- Everlasting Immortal Firmament - Chapter 142 5 years ago

Everyone Else is a Returnee

- Everyone Else Is A Returnee - Chapter 348 6 years ago
- Everyone Else Is A Returnee - Chapter 347 6 years ago
- Everyone Else Is A Returnee - Chapter 346 6 years ago

Evil Dragon Reincarnation Even If I Am Reincarnated into the Other World I Am I

- Evil Dragon Reincarnation ~Even If I Am Reincarnated Into The Other World I Am I~ - Chapter 24 6 years ago
- Evil Dragon Reincarnation ~Even If I Am Reincarnated Into The Other World I Am I~ - Chapter 23 6 years ago
- Evil Dragon Reincarnation ~Even If I Am Reincarnated Into The Other World I Am I~ - Chapter 22 6 years ago

Evil Emperors Wild Consort

- Evil Emperors Wild Consort - Chapter 982 5 years ago
- Evil Emperors Wild Consort - Chapter 981 5 years ago
- Evil Emperors Wild Consort - Chapter 980 5 years ago

Evil God Average

- Evil God Average - Volume 2 - Chapter 20 6 years ago
- Evil God Average - Volume 2 - Chapter 19 6 years ago
- Evil God Average - Volume 2 - Chapter 18 6 years ago

Evil like Duke Household

- Evil-like Duke Household - Chapter 31 5 years ago
- Evil-like Duke Household - Chapter 30 5 years ago
- Evil-like Duke Household - Chapter 29 5 years ago

Evil Natured Husband Dont Tease

- Evil-Natured Husband, Don’t Tease! - Chapter 293 5 years ago
- Evil-Natured Husband, Don’t Tease! - Chapter 292 5 years ago
- Evil-Natured Husband, Don’t Tease! - Chapter 291 5 years ago

Evolution Theory of the Hunter

- Evolution Theory Of The Hunter - Chapter 104 6 years ago
- Evolution Theory Of The Hunter - Chapter 103 6 years ago
- Evolution Theory Of The Hunter - Chapter 102 6 years ago

Ex Hero Candidates Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2 Laid back Life In Another World

- Ex-Hero Candidate’s, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Chapter 63 6 years ago
- Ex-Hero Candidate’s, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Chapter 62 6 years ago
- Ex-Hero Candidate’s, Who Turned Out To Be A Cheat From Lv2, Laid-back Life In Another World - Chapter 61 6 years ago

Experimental Log of the Crazy Lich

- Experimental Log Of The Crazy Lich - Chapter 346 5 years ago
- Experimental Log Of The Crazy Lich - Chapter 345 5 years ago
- Experimental Log Of The Crazy Lich - Chapter 344 5 years ago

Falling Dreams of Fang Hua

- Falling Dreams Of Fang Hua - Chapter 64 6 years ago
- Falling Dreams Of Fang Hua - Chapter 63 6 years ago
- Falling Dreams Of Fang Hua - Chapter 62 6 years ago

Fanatic Martial God

- Fanatic Martial God - Chapter 9 6 years ago
- Fanatic Martial God - Chapter 8 6 years ago
- Fanatic Martial God - Chapter 7 6 years ago

FateApocrypha

- Fate/Apocrypha - Volume 4 - Chapter 4 6 years ago
- Fate/Apocrypha - Volume 4 - Chapter 3 6 years ago
- Fate/Apocrypha - Volume 4 - Chapter 2 6 years ago

Fated Marriage

- Fated Marriage - Chapter 16 6 years ago
- Fated Marriage - Chapter 15.3 6 years ago
- Fated Marriage - Chapter 15.2 6 years ago

FateZero

- Fate/Zero - Volume 4 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Fate/Zero - Volume 4 - Chapter 16.12 6 years ago
- Fate/Zero - Volume 4 - Chapter 16.11 6 years ago

Favored Intelligent Concubine

- Favored Intelligent Concubine - Chapter 55 5 years ago
- Favored Intelligent Concubine - Chapter 54 5 years ago
- Favored Intelligent Concubine - Chapter 53 6 years ago

Feng Yin Tian Xia

- Feng Yin Tian Xia - Chapter 100.2 5 years ago
- Feng Yin Tian Xia - Chapter 100.1 5 years ago
- Feng Yin Tian Xia - Chapter 99 5 years ago

Finding Glowing Beauty in Books

- Finding Glowing Beauty In Books - Chapter 47.2 5 years ago
- Finding Glowing Beauty In Books - Chapter 47.1 5 years ago
- Finding Glowing Beauty In Books - Chapter 46.2 5 years ago

Finest Servant

- Finest Servant - Chapter 17 6 years ago
- Finest Servant - Chapter 16 6 years ago
- Finest Servant - Chapter 15 6 years ago

First Marriage Then Love

- First Marriage Then Love - Chapter 106 5 years ago
- First Marriage Then Love - Chapter 105 5 years ago
- First Marriage Then Love - Chapter 104 5 years ago

Fish Playing While Trapped in a Secret Room

- Fish Playing While Trapped In A Secret Room - Volume 4 - Chapter 39 5 years ago
- Fish Playing While Trapped In A Secret Room - Volume 4 - Chapter 38 5 years ago
- Fish Playing While Trapped In A Secret Room - Volume 4 - Chapter 37 5 years ago

Fishing the Myriad Heavens

- Fishing The Myriad Heavens - Chapter 324 5 years ago
- Fishing The Myriad Heavens - Chapter 323 5 years ago
- Fishing The Myriad Heavens - Chapter 322 5 years ago

Five Way Heaven

- Five Way Heaven - Chapter 50 6 years ago
- Five Way Heaven - Chapter 49 6 years ago
- Five Way Heaven - Chapter 48 6 years ago

Flash Marriage

- Flash Marriage - Chapter 44 6 years ago
- Flash Marriage - Chapter 43 6 years ago
- Flash Marriage - Chapter 42 6 years ago

Flirting With Beast Girls Doing Nothing but Copulation

- Flirting With Beast Girls! Doing Nothing But Copulation! - Chapter 14 5 years ago
- Flirting With Beast Girls! Doing Nothing But Copulation! - Chapter 13 5 years ago
- Flirting With Beast Girls! Doing Nothing But Copulation! - Chapter 12 5 years ago

Forty Millenniums of Cultivation

- Forty Millenniums Of Cultivation - Chapter 371 6 years ago
- Forty Millenniums Of Cultivation - Chapter 370 6 years ago
- Forty Millenniums Of Cultivation - Chapter 369 6 years ago

Frequenting the Brothels and Hunting Dragons

- Frequenting The Brothels And Hunting Dragons - Chapter 38 6 years ago
- Frequenting The Brothels And Hunting Dragons - Chapter 37 6 years ago
- Frequenting The Brothels And Hunting Dragons - Chapter 36 6 years ago

Full Marks Hidden Marriage Pick Up a Son Get a Free Husband

- Full Marks Hidden Marriage: Pick Up A Son, Get A Free Husband - Chapter 1216 5 years ago
- Full Marks Hidden Marriage: Pick Up A Son, Get A Free Husband - Chapter 1215 5 years ago
- Full Marks Hidden Marriage: Pick Up A Son, Get A Free Husband - Chapter 1214 5 years ago

Full time Anomaly

- Full-time Anomaly - Chapter 112 6 years ago
- Full-time Anomaly - Chapter 111 6 years ago
- Full-time Anomaly - Chapter 110 6 years ago

Gakusen Toshi Asterisk

- Gakusen Toshi Asterisk - Volume 9 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Gakusen Toshi Asterisk - Volume 9 - Chapter 8 6 years ago
- Gakusen Toshi Asterisk - Volume 9 - Chapter 7 6 years ago

Galactic Dark Net

- Galactic Dark Net - Chapter 470 6 years ago
- Galactic Dark Net - Chapter 469 6 years ago
- Galactic Dark Net - Chapter 468 6 years ago

Game Market 1983

- Game Market 1983 - Chapter 66 6 years ago
- Game Market 1983 - Chapter 65 6 years ago
- Game Market 1983 - Chapter 64 6 years ago

Game World Reincarnation

- Game World Reincarnation - Chapter 9 6 years ago
- Game World Reincarnation - Chapter 8 6 years ago
- Game World Reincarnation - Chapter 7 6 years ago

Garudeina Oukoku Koukoku Ki

- Garudeina Oukoku Koukoku Ki - Volume 5 - Chapter 6 6 years ago
- Garudeina Oukoku Koukoku Ki - Volume 5 - Chapter 5 6 years ago
- Garudeina Oukoku Koukoku Ki - Volume 5 - Chapter 4 6 years ago

Gate Jietai Kare no Chi nite Kaku Tatakeri

- Gate – Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri - Volume 9 - Chapter 7 6 years ago
- Gate – Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri - Volume 9 - Chapter 6 6 years ago
- Gate – Jietai Kare No Chi Nite, Kaku Tatakeri - Volume 9 - Chapter 5 6 years ago

Gate of Revelation

- Gate Of Revelation - Chapter 667 5 years ago
- Gate Of Revelation - Chapter 666 5 years ago
- Gate Of Revelation - Chapter 665 5 years ago

Gekitotsu no Hexennacht

- Gekitotsu No Hexennacht - Volume 4 - Chapter Prologue 6 years ago
- Gekitotsu No Hexennacht - Volume 4 - Chapter Preface 6 years ago
- Gekitotsu No Hexennacht - Volume 3 - Chapter 16 6 years ago

Genius Doctor Black Belly Miss

- Genius Doctor: Black Belly Miss - Chapter 1900 5 years ago
- Genius Doctor: Black Belly Miss - Chapter 1899 5 years ago
- Genius Doctor: Black Belly Miss - Chapter 1898 5 years ago

Genius Sword Immortal

- Genius Sword Immortal - Chapter 267 5 years ago
- Genius Sword Immortal - Chapter 266 5 years ago
- Genius Sword Immortal - Chapter 265 5 years ago

Genjitsushugisha no Oukokukaizouki

- Genjitsushugisha No Oukokukaizouki - Volume 4 - Chapter 3.1 6 years ago
- Genjitsushugisha No Oukokukaizouki - Volume 4 - Chapter 2.5 6 years ago
- Genjitsushugisha No Oukokukaizouki - Volume 4 - Chapter 2.4 6 years ago

Ghost Emperor Wild Wife Dandy Eldest Miss

- Ghost Emperor Wild Wife: Dandy Eldest Miss - Chapter 230 6 years ago
- Ghost Emperor Wild Wife: Dandy Eldest Miss - Chapter 229 6 years ago
- Ghost Emperor Wild Wife: Dandy Eldest Miss - Chapter 228 6 years ago

Ghostly Masked Prince Xiao Pampering and Spoiling the Little Adorable Consort

- Ghostly Masked Prince Xiao: Pampering And Spoiling The Little Adorable Consort - Chapter 161 5 years ago
- Ghostly Masked Prince Xiao: Pampering And Spoiling The Little Adorable Consort - Chapter 160 5 years ago
- Ghostly Masked Prince Xiao: Pampering And Spoiling The Little Adorable Consort - Chapter 159 5 years ago

Gin no Juujika to Draculea

- Gin No Juujika To Draculea - Volume 5 - Chapter 7 6 years ago
- Gin No Juujika To Draculea - Volume 5 - Chapter 6 6 years ago
- Gin No Juujika To Draculea - Volume 5 - Chapter 5 6 years ago

Global Evolution

- Global Evolution - Chapter 143 6 years ago
- Global Evolution - Chapter 142 6 years ago
- Global Evolution - Chapter 141 6 years ago

Glory to Earth Magic

- Glory To Earth Magic - Chapter 23 6 years ago
- Glory To Earth Magic - Chapter 22 6 years ago
- Glory To Earth Magic - Chapter 21 6 years ago

Go With The Flow Of Love

- Go With The Flow Of Love - Chapter 25.2 6 years ago
- Go With The Flow Of Love - Chapter 25.1 6 years ago
- Go With The Flow Of Love - Chapter 24 6 years ago

Gob Tensei

- Gob Tensei - Chapter 35 6 years ago
- Gob Tensei - Chapter 34 6 years ago
- Gob Tensei - Chapter 33.2 6 years ago

Goblin Kingdom

- Goblin Kingdom - Volume 3 - Chapter 192.1 5 years ago
- Goblin Kingdom - Volume 2 - Chapter 192.2 5 years ago
- Goblin Kingdom - Volume 3 - Chapter 191.4 5 years ago

God and Devil World

- God And Devil World - Chapter 1120 5 years ago
- God And Devil World - Chapter 1119 5 years ago
- God And Devil World - Chapter 1118 5 years ago

God level Bodyguard in The City

- God-level Bodyguard In The City - Chapter 33 6 years ago
- God-level Bodyguard In The City - Chapter 32 6 years ago
- God-level Bodyguard In The City - Chapter 31 6 years ago

God of Cooking

- God Of Cooking - Chapter 196 5 years ago
- God Of Cooking - Chapter 195 5 years ago
- God Of Cooking - Chapter 194 5 years ago

God of Crime

- God Of Crime - Chapter 164 6 years ago
- God Of Crime - Chapter 163 6 years ago
- God Of Crime - Chapter 162 6 years ago

God of Music

- God Of Music - Chapter 103 5 years ago
- God Of Music - Chapter 102 5 years ago
- God Of Music - Chapter 101 5 years ago

God Of Slaughter

- God Of Slaughter - Chapter 817 6 years ago
- God Of Slaughter - Chapter 816 6 years ago
- God Of Slaughter - Chapter 815 6 years ago

God Of Soul System

- God Of Soul System - Chapter 257 5 years ago
- God Of Soul System - Chapter 256 5 years ago
- God Of Soul System - Chapter 255 5 years ago

God of Thunder

- God Of Thunder - Volume Book 11 - Chapter 4 6 years ago
- God Of Thunder - Volume Book 11 - Chapter 3 6 years ago
- God Of Thunder - Volume Book 11 - Chapter 2 6 years ago

God Rank Hero

- God Rank Hero - Chapter 71 5 years ago
- God Rank Hero - Chapter 70 5 years ago
- God Rank Hero - Chapter 69 5 years ago

Godly Hunter

- Godly Hunter - Chapter 73 6 years ago
- Godly Hunter - Chapter 72 6 years ago
- Godly Hunter - Chapter 71 6 years ago

Godly Model Creator

- Godly Model Creator - Chapter 543 5 years ago
- Godly Model Creator - Chapter 542 5 years ago
- Godly Model Creator - Chapter 541 5 years ago

Godly Student

- Godly Student - Chapter 154 5 years ago
- Godly Student - Chapter 153 5 years ago
- Godly Student - Chapter 152 5 years ago

Godly Thief Incarnation

- Godly Thief Incarnation - Chapter 117 6 years ago
- Godly Thief Incarnation - Chapter 116 6 years ago
- Godly Thief Incarnation - Chapter 115 6 years ago

Gods Left Hand

- God’s Left Hand - Volume Prelude - Chapter 19 6 years ago
- God’s Left Hand - Volume Prelude - Chapter 18 6 years ago
- God’s Left Hand - Volume Prelude - Chapter 17 6 years ago

Gods Song

- God’s Song - Volume 8 - Chapter Epilogue 6 years ago
- God’s Song - Volume 8 - Chapter 281 6 years ago
- God’s Song - Volume 8 - Chapter 280 6 years ago

Golden Time

- Golden Time - Chapter 155 5 years ago
- Golden Time - Chapter 154 5 years ago
- Golden Time - Chapter 153 5 years ago

Gomen ne Onii sama

- Gomen Ne, Onii-sama - Volume 3 - Chapter 2 6 years ago
- Gomen Ne, Onii-sama - Volume 3 - Chapter 1 6 years ago
- Gomen Ne, Onii-sama - Volume 2 - Chapter 7 6 years ago

Good Morning Miss Ghost

- Good Morning, Miss Ghost - Chapter 62.1 5 years ago
- Good Morning, Miss Ghost - Chapter 61 5 years ago
- Good Morning, Miss Ghost - Chapter 60.2 5 years ago

Gourmet Food Supplier

- Gourmet Food Supplier - Chapter 375 5 years ago
- Gourmet Food Supplier - Chapter 374 5 years ago
- Gourmet Food Supplier - Chapter 373 5 years ago

Gourmet of Another World

- Gourmet Of Another World - Chapter 296 5 years ago
- Gourmet Of Another World - Chapter 295 5 years ago
- Gourmet Of Another World - Chapter 294 5 years ago

Grasping Evil

- Grasping Evil - Chapter 112.1 5 years ago
- Grasping Evil - Chapter 111.2 5 years ago
- Grasping Evil - Chapter 111.1 5 years ago

Great Dao Commander

- Great Dao Commander - Volume 2 - Chapter 56 6 years ago
- Great Dao Commander - Volume 2 - Chapter 55 6 years ago
- Great Dao Commander - Volume 2 - Chapter 54 6 years ago

Great Demon King

- Great Demon King - Chapter 511 5 years ago
- Great Demon King - Chapter 510 5 years ago
- Great Demon King - Chapter 509 5 years ago

Great Hans Female General Wei Qiqi

- Great Han’s Female General Wei Qiqi - Chapter 88 5 years ago
- Great Han’s Female General Wei Qiqi - Chapter 87 5 years ago
- Great Han’s Female General Wei Qiqi - Chapter 86 5 years ago

Great Tang Idyll

- Great Tang Idyll - Chapter 52 5 years ago
- Great Tang Idyll - Chapter 51 5 years ago
- Great Tang Idyll - Chapter 50 5 years ago

Green Skin

- Green Skin - Chapter 114 5 years ago
- Green Skin - Chapter 113 6 years ago
- Green Skin - Chapter 112 6 years ago

Grimgal of Ashes and Illusion

- Grimgal Of Ashes And Illusion - Volume 4 - Chapter 7.4 6 years ago
- Grimgal Of Ashes And Illusion - Volume 4 - Chapter 7.3 6 years ago
- Grimgal Of Ashes And Illusion - Volume 4 - Chapter 7.2 6 years ago

Grimoire x Reverse Reincarnated Demon Romance Tale

- Grimoire X Reverse ~Reincarnated Demon Romance Tale~ - Volume 3 - Chapter 11 5 years ago
- Grimoire X Reverse ~Reincarnated Demon Romance Tale~ - Volume 3 - Chapter 10 5 years ago
- Grimoire X Reverse ~Reincarnated Demon Romance Tale~ - Volume 3 - Chapter 9 5 years ago

Gu Fang Bu Zi Shang

- Gu Fang Bu Zi Shang - Volume 2 - Chapter 54 6 years ago
- Gu Fang Bu Zi Shang - Volume 2 - Chapter 53 6 years ago
- Gu Fang Bu Zi Shang - Volume 2 - Chapter 52 6 years ago

Gunota ga Mahou Sekai ni Tensei Shitara Gendai Heiki de Guntai Harem o Tsukucchaimashita

- Gunota Ga Mahou Sekai Ni Tensei Shitara, Gendai Heiki De Guntai Harem O Tsukucchaimashita!? - Volume 6 - Chapter 103 6 years ago
- Gunota Ga Mahou Sekai Ni Tensei Shitara, Gendai Heiki De Guntai Harem O Tsukucchaimashita!? - Volume 6 - Chapter 102 6 years ago
- Gunota Ga Mahou Sekai Ni Tensei Shitara, Gendai Heiki De Guntai Harem O Tsukucchaimashita!? - Volume 6 - Chapter 101 6 years ago

Hachinan tte Sore wa Nai Deshou

- Hachinan Tte, Sore Wa Nai Deshou! - Chapter 84.2 5 years ago
- Hachinan Tte, Sore Wa Nai Deshou! - Chapter 84.1 5 years ago
- Hachinan Tte, Sore Wa Nai Deshou! - Chapter 83 5 years ago

HacKer

- HacKer - Chapter 24 6 years ago
- HacKer - Chapter 23 6 years ago
- HacKer - Chapter 22 6 years ago

Hagure Yuusha no Kichiku Bigaku

- Hagure Yuusha No Kichiku Bigaku - Volume 10 - Chapter Prologue 6 years ago
- Hagure Yuusha No Kichiku Bigaku - Volume 9 - Chapter Prologue 6 years ago
- Hagure Yuusha No Kichiku Bigaku - Volume 8 - Chapter Epilogue 6 years ago

Hail the King

- Hail The King - Chapter 334 5 years ago
- Hail The King - Chapter 333 5 years ago
- Hail The King - Chapter 332 5 years ago

Hakai Me no Yuuri

- Hakai Me No Yuuri - Chapter 106 5 years ago
- Hakai Me No Yuuri - Chapter 105 5 years ago
- Hakai Me No Yuuri - Chapter 104 5 years ago

Hakushaku Reijo ha Chito Tensei Mono

- Hakushaku Reijo Ha Chito Tensei Mono - Volume 1 - Chapter 29 6 years ago
- Hakushaku Reijo Ha Chito Tensei Mono - Volume 1 - Chapter 28 6 years ago
- Hakushaku Reijo Ha Chito Tensei Mono - Volume 1 - Chapter 27 6 years ago

Hakushaku to Yousei

- Hakushaku To Yousei - Volume 14 - Chapter 1 6 years ago
- Hakushaku To Yousei - Volume 13 - Chapter 7 6 years ago
- Hakushaku To Yousei - Volume 13 - Chapter 5 6 years ago

Harassing Thief Girl

- Harassing Thief Girl - Chapter 51 5 years ago
- Harassing Thief Girl - Chapter 50 5 years ago
- Harassing Thief Girl - Chapter 49 5 years ago

Harry Potter and the Rise of the Ordinary Person

- Harry Potter And The Rise Of The Ordinary Person - Chapter 47 6 years ago
- Harry Potter And The Rise Of The Ordinary Person - Chapter 46 6 years ago
- Harry Potter And The Rise Of The Ordinary Person - Chapter 45 6 years ago

Harry Potter and the Secret Treasures

- Harry Potter And The Secret Treasures - Chapter 160 5 years ago
- Harry Potter And The Secret Treasures - Chapter 159 5 years ago
- Harry Potter And The Secret Treasures - Chapter 158 5 years ago

Haunted Dukes Daughter

- Haunted Duke’s Daughter - Chapter 36 5 years ago
- Haunted Duke’s Daughter - Chapter 35 5 years ago
- Haunted Duke’s Daughter - Chapter 34 5 years ago

Heaven Awakening Path

- Heaven Awakening Path - Chapter 70 6 years ago
- Heaven Awakening Path - Chapter 69 6 years ago
- Heaven Awakening Path - Chapter 68 6 years ago

Heavenly Calamity

- Heavenly Calamity - Volume 1 - Chapter 27 6 years ago
- Heavenly Calamity - Volume 1 - Chapter 26 6 years ago
- Heavenly Calamity - Volume 1 - Chapter 25 6 years ago

Heavenly Farmer

- Heavenly Farmer - Chapter 83 5 years ago
- Heavenly Farmer - Chapter 82 5 years ago
- Heavenly Farmer - Chapter 81 5 years ago

Heavenly Jewel Change

- Heavenly Jewel Change - Chapter 848 6 years ago
- Heavenly Jewel Change - Chapter 847 6 years ago
- Heavenly Jewel Change - Chapter 846 6 years ago

Heavenly Star

- Heavenly Star - Chapter 223 5 years ago
- Heavenly Star - Chapter 222 5 years ago
- Heavenly Star - Chapter 221 5 years ago

Heavy Object

- Heavy Object - Volume 13 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Heavy Object - Volume 13 - Chapter 13 6 years ago
- Heavy Object - Volume 13 - Chapter 12 6 years ago

Heavy Sweetness Ash Like Frost

- Heavy Sweetness Ash-Like Frost - Chapter Epilogue 6 years ago
- Heavy Sweetness Ash-Like Frost - Chapter 24.2 6 years ago
- Heavy Sweetness Ash-Like Frost - Chapter 24.1 6 years ago

Hedonist Sovereign

- Hedonist Sovereign - Chapter 482 5 years ago
- Hedonist Sovereign - Chapter 481 5 years ago
- Hedonist Sovereign - Chapter 480 5 years ago

Help Gooogle sensei

- Help! Gooogle-sensei!! - Volume 3 - Chapter 8 6 years ago
- Help! Gooogle-sensei!! - Volume 3 - Chapter 7 6 years ago
- Help! Gooogle-sensei!! - Volume 3 - Chapter 6 6 years ago

Hero Ive Long Stopped Being One

- Hero? I’ve Long Stopped Being One - Volume 2 - Chapter 3 5 years ago
- Hero? I’ve Long Stopped Being One - Volume 2 - Chapter 2 5 years ago
- Hero? I’ve Long Stopped Being One - Volume 2 - Chapter 1 5 years ago

Hero Manufacturing Machine A Job to Make Children

- Hero Manufacturing Machine ~A Job To Make Children~ - Chapter 17 6 years ago
- Hero Manufacturing Machine ~A Job To Make Children~ - Chapter 16 6 years ago
- Hero Manufacturing Machine ~A Job To Make Children~ - Chapter 15 6 years ago

Hes the Legendary Guard Isnt He

- He’s The Legendary Guard, Isn’t He? - Chapter 30 6 years ago
- He’s The Legendary Guard, Isn’t He? - Chapter 29 6 years ago
- He’s The Legendary Guard, Isn’t He? - Chapter 28 6 years ago

Heyi Shengxiao Mo

- Heyi Shengxiao Mo - Chapter Epilogue 6 years ago
- Heyi Shengxiao Mo - Chapter 12.3 6 years ago
- Heyi Shengxiao Mo - Chapter 12.2 6 years ago

Hidan no Aria

- Hidan No Aria - Volume 14 - Chapter 1 5 years ago
- Hidan No Aria - Volume 13 - Chapter 4 5 years ago
- Hidan No Aria - Volume 13 - Chapter 3 5 years ago

High Comprehension Low Strength

- High Comprehension Low Strength - Chapter 91 5 years ago
- High Comprehension Low Strength - Chapter 90 5 years ago
- High Comprehension Low Strength - Chapter 89 5 years ago

Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro

- Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro…… - Volume 10 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro…… - Volume 10 - Chapter 8 6 years ago
- Hikaru Ga Chikyuu Ni Itakoro…… - Volume 10 - Chapter 7 6 years ago

Hilarious Pampered Consort Lord I Will Wait for Your Divorce

- Hilarious Pampered Consort: Lord I Will Wait For Your Divorce - Chapter 48 5 years ago
- Hilarious Pampered Consort: Lord I Will Wait For Your Divorce - Chapter 47 5 years ago
- Hilarious Pampered Consort: Lord I Will Wait For Your Divorce - Chapter 46 5 years ago

Hiraheishi wa Kako o Yumemiru

- Hiraheishi Wa Kako O Yumemiru - Chapter 6 6 years ago
- Hiraheishi Wa Kako O Yumemiru - Chapter 5 6 years ago
- Hiraheishi Wa Kako O Yumemiru - Chapter 4 6 years ago

Hisshou Dungeon Unei Houhou

- Hisshou Dungeon Unei Houhou - Chapter 131 5 years ago
- Hisshou Dungeon Unei Houhou - Chapter 130 6 years ago
- Hisshou Dungeon Unei Houhou - Chapter 129 6 years ago

Historys Number 1 Founder

- History’s Number 1 Founder - Chapter 709 5 years ago
- History’s Number 1 Founder - Chapter 708 5 years ago
- History’s Number 1 Founder - Chapter 707 5 years ago

Historys Strongest Senior Brother

- History’s Strongest Senior Brother - Chapter 1046 5 years ago
- History’s Strongest Senior Brother - Chapter 1045 5 years ago
- History’s Strongest Senior Brother - Chapter 1044 5 years ago

Hitomishiri Onna ga Isekai de Seitenka shita Kekka

- Hitomishiri Onna Ga Isekai De Seitenka Shita Kekka - Chapter 22 6 years ago
- Hitomishiri Onna Ga Isekai De Seitenka Shita Kekka - Chapter 21 6 years ago
- Hitomishiri Onna Ga Isekai De Seitenka Shita Kekka - Chapter 20 6 years ago

Hokuou Kizoku to Moukinzuma no Yukiguni Karigurashi

- Hokuou Kizoku To Moukinzuma No Yukiguni Karigurashi - Chapter 133 6 years ago
- Hokuou Kizoku To Moukinzuma No Yukiguni Karigurashi - Chapter 132 6 years ago
- Hokuou Kizoku To Moukinzuma No Yukiguni Karigurashi - Chapter 131 6 years ago

Hon Issatsu de Kototariru Isekai Rur Monogatari

- Hon Issatsu De Kototariru Isekai Rurō Monogatari - Volume 2 - Chapter 6 6 years ago
- Hon Issatsu De Kototariru Isekai Rurō Monogatari - Volume 2 - Chapter 5 6 years ago
- Hon Issatsu De Kototariru Isekai Rurō Monogatari - Volume 2 - Chapter 4 6 years ago

Hone no aru Yatsu

- Hone No Aru Yatsu - Chapter 25 6 years ago
- Hone No Aru Yatsu - Chapter 24 6 years ago
- Hone No Aru Yatsu - Chapter 23 6 years ago

Honey Stewed Squid

- Honey Stewed Squid - Chapter 48 6 years ago
- Honey Stewed Squid - Chapter 47 6 years ago
- Honey Stewed Squid - Chapter 46 6 years ago

Honored Princes Wife Princess from Thousand Years Ago

- Honored Prince’s Wife: Princess From Thousand Years Ago - Chapter 3 6 years ago
- Honored Prince’s Wife: Princess From Thousand Years Ago - Chapter 2 6 years ago
- Honored Prince’s Wife: Princess From Thousand Years Ago - Chapter 1 6 years ago

How To Live In A Different World

- How To Live In A Different World - Chapter 51 6 years ago
- How To Live In A Different World - Volume 2 - Chapter 19 6 years ago
- How To Live In A Different World - Volume 2 - Chapter 18.2 6 years ago

HP1 kara Hajimeru Isekai Musou

- HP1 Kara Hajimeru Isekai Musou - Chapter 40 5 years ago
- HP1 Kara Hajimeru Isekai Musou - Chapter 39 5 years ago
- HP1 Kara Hajimeru Isekai Musou - Chapter 38 5 years ago

Humans are the Strongest RaceStarting a Slow Life with an Elf Wife in a Different World

- Humans Are The Strongest Race~Starting A Slow Life With An Elf Wife In A Different World - Chapter 19 6 years ago
- Humans Are The Strongest Race~Starting A Slow Life With An Elf Wife In A Different World - Chapter 18 6 years ago
- Humans Are The Strongest Race~Starting A Slow Life With An Elf Wife In A Different World - Chapter 17 6 years ago

Husband Be A Gentleman

- Husband, Be A Gentleman - Chapter 81 6 years ago
- Husband, Be A Gentleman - Chapter 80 6 years ago
- Husband, Be A Gentleman - Chapter 79 6 years ago

Husband is Great Black Belly

- Husband Is Great Black Belly - Chapter 29.3 6 years ago
- Husband Is Great Black Belly - Chapter 29.2 6 years ago
- Husband Is Great Black Belly - Chapter 29.1 6 years ago

Hyaku ma no Omo

- Hyaku Ma No Omo - Chapter 39 5 years ago
- Hyaku Ma No Omo - Chapter 38 5 years ago
- Hyaku Ma No Omo - Chapter 37 5 years ago

Hybrid x Heart Magias Academy Ataraxia

- Hybrid X Heart Magias Academy Ataraxia - Volume 13 - Chapter 3 5 years ago
- Hybrid X Heart Magias Academy Ataraxia - Volume 13 - Chapter Ep 5 years ago
- Hybrid X Heart Magias Academy Ataraxia - Volume 13 - Chapter 2 5 years ago

Hyouka

- Hyouka - Volume 6 - Chapter 6 6 years ago
- Hyouka - Volume 6 - Chapter 5 6 years ago
- Hyouka - Volume 6 - Chapter 4 6 years ago

I Aim to Be an Adventurer with the Jobclass of "Jobless"

I Aim to Be an Adventurer with the Jobclass of Jobless

- I Aim To Be An Adventurer With The Jobclass Of “Jobless” - Chapter 70 6 years ago
- I Aim To Be An Adventurer With The Jobclass Of “Jobless” - Chapter 69 6 years ago
- I Aim To Be An Adventurer With The Jobclass Of “Jobless” - Chapter 68 6 years ago

I Am A Killer

- I Am A Killer - Chapter 70 5 years ago
- I Am A Killer - Chapter 69 5 years ago
- I Am A Killer - Chapter 68 5 years ago

I Am Supreme

- I Am Supreme - Chapter 563 5 years ago
- I Am Supreme - Chapter 562 5 years ago
- I Am Supreme - Chapter 561 5 years ago

I am the Monarch

- I Am The Monarch - Chapter 223 5 years ago
- I Am The Monarch - Chapter 222 5 years ago
- I Am The Monarch - Chapter 221 5 years ago

I Appear to have been Reincarnated as a Love Interest in an Otome Game

- I Appear To Have Been Reincarnated As A Love Interest In An Otome Game - Volume 2 - Chapter 1 6 years ago
- I Appear To Have Been Reincarnated As A Love Interest In An Otome Game - Volume 2 - Chapter Prologue 6 years ago
- I Appear To Have Been Reincarnated As A Love Interest In An Otome Game - Volume 1 - Chapter 45 6 years ago

I Bought a Girl

- I Bought A Girl - Chapter 40 6 years ago
- I Bought A Girl - Chapter 39 6 years ago
- I Bought A Girl - Chapter 38 6 years ago

I Came From The Mortal World

- I Came From The Mortal World - Chapter 53 6 years ago
- I Came From The Mortal World - Chapter 52 6 years ago
- I Came From The Mortal World - Chapter 51 6 years ago

I Can Speak with Animals and Demons

- I Can Speak With Animals And Demons - Chapter 17.2 6 years ago
- I Can Speak With Animals And Demons - Chapter 17.1 6 years ago
- I Can Speak With Animals And Demons - Chapter 16.2 6 years ago

I Decided to Not Compete and Quietly Create Dolls Instead

- I Decided To Not Compete And Quietly Create Dolls Instead - Volume 2 - Chapter 32 5 years ago
- I Decided To Not Compete And Quietly Create Dolls Instead - Volume 2 - Chapter 31 5 years ago
- I Decided To Not Compete And Quietly Create Dolls Instead - Volume 2 - Chapter 30 6 years ago

I Dont Like The World I Only Like You

- I Don’t Like The World, I Only Like You - Chapter Epilogue 6 years ago
- I Don’t Like The World, I Only Like You - Chapter 18 6 years ago
- I Don’t Like The World, I Only Like You - Chapter 17 6 years ago

I Got Reincarnated And Mistaken As A Genius

- I Got Reincarnated And Mistaken As A Genius? - Chapter 39 5 years ago
- I Got Reincarnated And Mistaken As A Genius? - Chapter 38 5 years ago
- I Got Reincarnated And Mistaken As A Genius? - Chapter 37 5 years ago

I Have a Mansion in the Post apocalyptic World

- I Have A Mansion In The Post-apocalyptic World - Chapter 488 5 years ago
- I Have A Mansion In The Post-apocalyptic World - Chapter 487 5 years ago
- I Have A Mansion In The Post-apocalyptic World - Chapter 486 5 years ago

I Kinda Came to Another World but Wheres the Way Home

- I Kinda Came To Another World, But Where’s The Way Home? - Chapter 72 5 years ago
- I Kinda Came To Another World, But Where’s The Way Home? - Chapter 71 5 years ago
- I Kinda Came To Another World, But Where’s The Way Home? - Chapter 70 6 years ago

I Leveled up from Being a Parasite But I May Have Grown Too Much

- I Leveled Up From Being A Parasite, But I May Have Grown Too Much - Chapter 100 5 years ago
- I Leveled Up From Being A Parasite, But I May Have Grown Too Much - Chapter 99 5 years ago
- I Leveled Up From Being A Parasite, But I May Have Grown Too Much - Chapter 98 5 years ago

I Never Run Out of Mana

- I Never Run Out Of Mana - Chapter 95 5 years ago
- I Never Run Out Of Mana - Chapter 94 5 years ago
- I Never Run Out Of Mana - Chapter 93 5 years ago

I Reincarnated Into a Vending Machine

- I Reincarnated Into A Vending Machine - Chapter 74 5 years ago
- I Reincarnated Into A Vending Machine - Chapter 73 5 years ago
- I Reincarnated Into A Vending Machine - Chapter 72 5 years ago

I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags

- I Reincarnated Into An Otome Game As A Villainess With Only Destruction Flags… - Volume 4 - Chapter 2.2 6 years ago
- I Reincarnated Into An Otome Game As A Villainess With Only Destruction Flags… - Volume 4 - Chapter 2.1 6 years ago
- I Reincarnated Into An Otome Game As A Villainess With Only Destruction Flags… - Volume 4 - Chapter 1.3 6 years ago

I Rose Suddenly in The Alternate World By Overwhelming Gacha With Luck

- I Rose Suddenly In The Alternate World By Overwhelming Gacha With Luck! - Chapter 25 6 years ago
- I Rose Suddenly In The Alternate World By Overwhelming Gacha With Luck! - Chapter 24 6 years ago
- I Rose Suddenly In The Alternate World By Overwhelming Gacha With Luck! - Chapter 23 6 years ago

I Said Make My Abilities Average

- I Said Make My Abilities Average! - Chapter 221 5 years ago
- I Said Make My Abilities Average! - Chapter 220 5 years ago
- I Said Make My Abilities Average! - Chapter 219 5 years ago

I Shall Seal the Heavens

- I Shall Seal The Heavens - Volume 10 - I Watch Blue Seas Become Lush Fields - Chapter 1614 6 years ago
- I Shall Seal The Heavens - Volume 10 - I Watch Blue Seas Become Lush Fields - Chapter 1613 6 years ago
- I Shall Seal The Heavens - Volume 10 - I Watch Blue Seas Become Lush Fields - Chapter 1612 6 years ago

I Shall Survive Using Potions

- I Shall Survive Using Potions! - Chapter 59 5 years ago
- I Shall Survive Using Potions! - Chapter 58 5 years ago
- I Shall Survive Using Potions! - Chapter 57 5 years ago

I Was a Sword When I Reincarnated

- I Was A Sword When I Reincarnated - Chapter 270 5 years ago
- I Was A Sword When I Reincarnated - Chapter 269 5 years ago
- I Was A Sword When I Reincarnated - Chapter 268 5 years ago

I Who Is a Loner Using Cheats Adapts to the Dungeon

- I Who Is A Loner, Using Cheats Adapts To The Dungeon - Chapter 29 6 years ago
- I Who Is A Loner, Using Cheats Adapts To The Dungeon - Chapter 28 6 years ago
- I Who Is A Loner, Using Cheats Adapts To The Dungeon - Chapter 27 6 years ago

I Will Quit the Entourage of the Villainess

- I Will Quit The Entourage Of The Villainess - Chapter 35.5 6 years ago
- I Will Quit The Entourage Of The Villainess - Chapter 35 6 years ago
- I Will Quit The Entourage Of The Villainess - Chapter 34 6 years ago

I Work As A Healer In Another Worlds Labyrinth City

- I Work As A Healer In Another World’s Labyrinth City - Chapter 83 6 years ago
- I Work As A Healer In Another World’s Labyrinth City - Chapter 82 6 years ago
- I Work As A Healer In Another World’s Labyrinth City - Chapter 81 6 years ago

Ice Fantasy

- Ice Fantasy - Chapter 29 6 years ago
- Ice Fantasy - Chapter 28 6 years ago
- Ice Fantasy - Chapter 27 6 years ago

Ichiban Ushiro no Daimaou

- Ichiban Ushiro No Daimaou - Volume 13 - Chapter 6 6 years ago
- Ichiban Ushiro No Daimaou - Volume 13 - Chapter 5 6 years ago
- Ichiban Ushiro No Daimaou - Volume 13 - Chapter 4 6 years ago

ID The Greatest Fusion Fantasy

- ID – The Greatest Fusion Fantasy - Chapter 40 6 years ago
- ID – The Greatest Fusion Fantasy - Chapter 39 6 years ago
- ID – The Greatest Fusion Fantasy - Chapter 38 6 years ago

Ill Live My Second Life

- I’ll Live My Second Life! - Chapter 107 5 years ago
- I’ll Live My Second Life! - Chapter 106 5 years ago
- I’ll Live My Second Life! - Chapter 105 5 years ago

Im a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world

- I’m A NEET But When I Went To Hello Work I Got Taken To Another World - Volume 6 - Chapter 11 5 years ago
- I’m A NEET But When I Went To Hello Work I Got Taken To Another World - Volume 6 - Chapter 10 5 years ago
- I’m A NEET But When I Went To Hello Work I Got Taken To Another World - Volume 6 - Chapter 9 6 years ago

Im Back in the Other World

- I’m Back In The Other World? - Chapter 96.1 6 years ago
- I’m Back In The Other World? - Chapter 95.2 6 years ago
- I’m Back In The Other World? - Chapter 95.1 6 years ago

Im Hui Tai Lang

- I’m Hui Tai Lang - Chapter 32 6 years ago
- I’m Hui Tai Lang - Chapter 31 6 years ago
- I’m Hui Tai Lang - Chapter 30 6 years ago

Im in Hollywood

- I’m In Hollywood - Chapter 138.2 6 years ago
- I’m In Hollywood - Chapter 138.1 6 years ago
- I’m In Hollywood - Chapter 137.4 6 years ago

Im OP but I Began an Inn

- I’m OP, But I Began An Inn - Volume 5 - Chapter 4 6 years ago
- I’m OP, But I Began An Inn - Volume 5 - Chapter 3 6 years ago
- I’m OP, But I Began An Inn - Volume 5 - Chapter 2 6 years ago

Im Really a Superstar

- I’m Really A Superstar - Chapter 1072 6 years ago
- I’m Really A Superstar - Chapter 1071 6 years ago
- I’m Really A Superstar - Chapter 1070 6 years ago

Im Sorry For Being Born In This World

- I’m Sorry For Being Born In This World! - Chapter 68 6 years ago
- I’m Sorry For Being Born In This World! - Chapter 67 6 years ago
- I’m Sorry For Being Born In This World! - Chapter 66 6 years ago

Immortal

- Immortal - Volume 3 - Chapter 19 6 years ago
- Immortal - Volume 3 - Chapter 18 6 years ago
- Immortal - Volume 3 - Chapter 17 6 years ago

Immortal and Martial Dual Cultivation

- Immortal And Martial Dual Cultivation - Chapter 685 5 years ago
- Immortal And Martial Dual Cultivation - Chapter 684 5 years ago
- Immortal And Martial Dual Cultivation - Chapter 683 5 years ago

Immortal God Emperor

- Immortal God Emperor - Chapter 589 5 years ago
- Immortal God Emperor - Chapter 588 5 years ago
- Immortal God Emperor - Chapter 587 5 years ago

Immortal Mortal

- Immortal Mortal - Chapter 769 6 years ago
- Immortal Mortal - Chapter 768 6 years ago
- Immortal Mortal - Chapter 767 6 years ago

In a Different World with a Smartphone

- In A Different World With A Smartphone - Chapter 281 5 years ago
- In A Different World With A Smartphone - Chapter 280 5 years ago
- In A Different World With A Smartphone - Chapter 279 5 years ago

In Different World with Naruto System

- In Different World With Naruto System - Chapter 381 6 years ago
- In Different World With Naruto System - Chapter 380 6 years ago
- In Different World With Naruto System - Chapter 379 6 years ago

Inch of Radiance

- Inch Of Radiance - Volume 2 - Chapter 20.2 6 years ago
- Inch Of Radiance - Volume 2 - Chapter 20.1 6 years ago
- Inch Of Radiance - Volume 2 - Chapter 19.2 6 years ago

Infinite Competitive Dungeon Society

- Infinite Competitive Dungeon Society - Chapter 352 6 years ago
- Infinite Competitive Dungeon Society - Chapter 351 6 years ago
- Infinite Competitive Dungeon Society - Chapter 350 6 years ago

Infinite Dendrogram

- <Infinite Dendrogram> - Volume 1 - Chapter 11 6 years ago
- <Infinite Dendrogram> - Volume 1 - Chapter 10 6 years ago
- <Infinite Dendrogram> - Volume 1 - Chapter 9 6 years ago

Infinite Stratos

- Infinite Stratos - Volume 8 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Infinite Stratos - Volume 8 - Chapter 4 6 years ago
- Infinite Stratos - Volume 8 - Chapter 3 6 years ago

Infinity Armament

- Infinity Armament - Volume 4 - Chapter 58 5 years ago
- Infinity Armament - Volume 4 - Chapter 57 5 years ago
- Infinity Armament - Volume 4 - Chapter 56 5 years ago

Insanely Pampered Wife Divine Doctor Fifth Young Miss

- Insanely Pampered Wife: Divine Doctor Fifth Young Miss - Chapter 287 5 years ago
- Insanely Pampered Wife: Divine Doctor Fifth Young Miss - Chapter 286 5 years ago
- Insanely Pampered Wife: Divine Doctor Fifth Young Miss - Chapter 285 5 years ago

Inside the Cave of Obscenity

- Inside The Cave Of Obscenity - Volume 3 - Chapter 1.5 5 years ago
- Inside The Cave Of Obscenity - Volume 3 - Chapter 1.4 6 years ago
- Inside The Cave Of Obscenity - Volume 3 - Chapter 1.3 6 years ago

Instant Death

- Instant Death - Volume 3 - Chapter 4 5 years ago
- Instant Death - Volume 3 - Chapter 3 5 years ago
- Instant Death - Volume 3 - Chapter 2 5 years ago

Instant Kill

- Instant Kill - Volume 6 - Chapter 10 6 years ago
- Instant Kill - Volume 6 - Chapter 9 6 years ago
- Instant Kill - Volume 6 - Chapter 8 6 years ago

Into the World of Medicine

- Into The World Of Medicine - Chapter 99.3 5 years ago
- Into The World Of Medicine - Chapter 99.2 5 years ago
- Into The World Of Medicine - Chapter 99.1 5 years ago

Invincible

- Invincible - Chapter 691 5 years ago
- Invincible - Chapter 690 5 years ago
- Invincible - Chapter 689 5 years ago

Invincible Level Up

- Invincible Level Up - Chapter 171 5 years ago
- Invincible Level Up - Chapter 170 5 years ago
- Invincible Level Up - Chapter 169 5 years ago

Invincible Leveling King

- Invincible Leveling King - Chapter 43 6 years ago
- Invincible Leveling King - Chapter 42 6 years ago
- Invincible Leveling King - Chapter 41 6 years ago

Invincible Saint Salaryman the Path I Walk to Survive in This Other World

- Invincible Saint ~Salaryman, The Path I Walk To Survive In This Other World~ - Volume 12 - Chapter 266 5 years ago
- Invincible Saint ~Salaryman, The Path I Walk To Survive In This Other World~ - Volume 12 - Chapter 265 5 years ago
- Invincible Saint ~Salaryman, The Path I Walk To Survive In This Other World~ - Volume 12 - Chapter 264 5 years ago

Isekai Canceller

- Isekai Canceller - Chapter 45 6 years ago
- Isekai Canceller - Chapter 44 6 years ago
- Isekai Canceller - Chapter 43 6 years ago

Isekai Cheat

- Isekai Cheat - Volume 3 - Chapter 3 6 years ago
- Isekai Cheat - Volume 3 - Chapter 2 6 years ago
- Isekai Cheat - Volume 3 - Chapter 1 6 years ago

Isekai Izakaya Nobu

- Isekai Izakaya Nobu - Chapter 75 5 years ago
- Isekai Izakaya Nobu - Chapter 74 6 years ago
- Isekai Izakaya Nobu - Chapter 73 6 years ago

Isekai Mahou wa Okureteru

- Isekai Mahou Wa Okureteru! - Chapter 58 6 years ago
- Isekai Mahou Wa Okureteru! - Chapter 57 6 years ago
- Isekai Mahou Wa Okureteru! - Chapter 56 6 years ago

Isekai Majutsushi wa Mahou wo Tonaenai

- Isekai Majutsushi Wa Mahou Wo Tonaenai - Chapter 5.2 6 years ago
- Isekai Majutsushi Wa Mahou Wo Tonaenai - Chapter 5.1 6 years ago
- Isekai Majutsushi Wa Mahou Wo Tonaenai - Chapter 4.2 6 years ago

Isekai Maou to Shoukan Shoujo Dorei Majutsu

- Isekai Maou To Shoukan Shoujo Dorei Majutsu - Volume 5 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Isekai Maou To Shoukan Shoujo Dorei Majutsu - Volume 5 - Chapter Epilogue 2 6 years ago
- Isekai Maou To Shoukan Shoujo Dorei Majutsu - Volume 5 - Chapter 6.5 6 years ago

Isekai ni Demodori Shimashita

- Isekai Ni Demodori Shimashita? - Chapter 17 6 years ago
- Isekai Ni Demodori Shimashita? - Chapter 16 6 years ago
- Isekai Ni Demodori Shimashita? - Chapter 15 6 years ago

Isekai ni kanaderu densetsu toki wo tomeru mono

- Isekai Ni Kanaderu Densetsu ~toki Wo Tomeru Mono~ - Chapter 36 6 years ago
- Isekai Ni Kanaderu Densetsu ~toki Wo Tomeru Mono~ - Chapter 35 6 years ago
- Isekai Ni Kanaderu Densetsu ~toki Wo Tomeru Mono~ - Chapter 34 6 years ago

Isekai no mahou gengo ga doumitemo nihongo dattaken

- Isekai No Mahou Gengo Ga Doumitemo Nihongo Dattaken - Chapter 17 6 years ago
- Isekai No Mahou Gengo Ga Doumitemo Nihongo Dattaken - Chapter 16 6 years ago
- Isekai No Mahou Gengo Ga Doumitemo Nihongo Dattaken - Chapter 15 6 years ago

Isekai Onsen e Youkoso

- Isekai Onsen E Youkoso! - Chapter 36 6 years ago
- Isekai Onsen E Youkoso! - Chapter 35 6 years ago
- Isekai Onsen E Youkoso! - Chapter 34 6 years ago

Isekai Shoukan Makikomu Ijousha

- Isekai Shoukan Makikomu Ijousha - Chapter 62 6 years ago
- Isekai Shoukan Makikomu Ijousha - Chapter 61 6 years ago
- Isekai Shoukan Makikomu Ijousha - Chapter 60 6 years ago

Isekai Shoukan ni Makikomareta Obaachan

- Isekai Shoukan Ni Makikomareta Obaachan - Chapter 67 6 years ago
- Isekai Shoukan Ni Makikomareta Obaachan - Chapter 66 6 years ago
- Isekai Shoukan Ni Makikomareta Obaachan - Chapter 65 6 years ago

Isekai Shoukan wa Nidome Desu

- Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - Chapter 55 5 years ago
- Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - Chapter 54 5 years ago
- Isekai Shoukan Wa Nidome Desu - Chapter 53 5 years ago

Isekai Tensei Harem

- Isekai Tensei Harem - Chapter 78 5 years ago
- Isekai Tensei Harem - Chapter 77.2 6 years ago
- Isekai Tensei Harem - Chapter 77.1 6 years ago

Isekai Yururi Kikou Raising Children While Being an Adventurer

- Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being An Adventurer~ - Chapter 133 5 years ago
- Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being An Adventurer~ - Chapter 132 5 years ago
- Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being An Adventurer~ - Chapter 131 5 years ago

It Seems I Came to Another World Now What Should I Do

- It Seems I Came To Another World, Now What Should I Do - Chapter 19 5 years ago
- It Seems I Came To Another World, Now What Should I Do - Chapter 18 5 years ago
- It Seems I Came To Another World, Now What Should I Do - Chapter 17 6 years ago

It Seems Like I Got Reincarnated Into The World of a Yandere Otome Game

- It Seems Like I Got Reincarnated Into The World Of A Yandere Otome Game - Volume 3 - Chapter Epilogue 6 years ago
- It Seems Like I Got Reincarnated Into The World Of A Yandere Otome Game - Volume 3 - Chapter 24 6 years ago
- It Seems Like I Got Reincarnated Into The World Of A Yandere Otome Game - Volume 3 - Chapter 23 6 years ago

It Seems That Ive Slipped Into a Different World Also My Gender Has Changed

- It Seems That I’ve Slipped Into A Different World. Also, My Gender Has Changed. - Chapter 47 5 years ago
- It Seems That I’ve Slipped Into A Different World. Also, My Gender Has Changed. - Chapter 46 5 years ago
- It Seems That I’ve Slipped Into A Different World. Also, My Gender Has Changed. - Chapter 45 5 years ago

Itai no wa Iya nanode Bgyo Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

- Itai No Wa Iya Nanode Bōgyo-Ryoku Ni Kyokufuri Shitai To Omoimasu - Chapter 64 5 years ago
- Itai No Wa Iya Nanode Bōgyo-Ryoku Ni Kyokufuri Shitai To Omoimasu - Chapter 63 5 years ago
- Itai No Wa Iya Nanode Bōgyo-Ryoku Ni Kyokufuri Shitai To Omoimasu - Chapter 62 5 years ago

Its Impossible that My Evil Overlord is So Cute

- It’s Impossible That My Evil Overlord Is So Cute - Chapter 90 6 years ago
- It’s Impossible That My Evil Overlord Is So Cute - Chapter 89 6 years ago
- It’s Impossible That My Evil Overlord Is So Cute - Chapter 88 6 years ago

Its Not Easy to Be a Man After Travelling to the Future

- Its Not Easy To Be A Man After Travelling To The Future - Chapter 271 5 years ago
- Its Not Easy To Be A Man After Travelling To The Future - Chapter 260 5 years ago
- Its Not Easy To Be A Man After Travelling To The Future - Chapter 259 5 years ago

Ive Became Able to Do Anything with My Growth Cheat but I Cant Seem to Get out of Being Jobless

- I’ve Became Able To Do Anything With My Growth Cheat, But I Can’t Seem To Get Out Of Being Jobless - Volume 8 - Chapter 226 5 years ago
- I’ve Became Able To Do Anything With My Growth Cheat, But I Can’t Seem To Get Out Of Being Jobless - Volume 8 - Chapter 225 5 years ago
- I’ve Became Able To Do Anything With My Growth Cheat, But I Can’t Seem To Get Out Of Being Jobless - Volume 7 - Chapter 225 5 years ago

Jashin ni Tensei Shitara Haika no Maou gun ga Sassoku Metsubou Shisou Nandaga Dousureba Indaro ka

- Jashin Ni Tensei Shitara Haika No Maou-gun Ga Sassoku Metsubou Shisou Nandaga, Dousureba Indaro Ka - Chapter 12 6 years ago
- Jashin Ni Tensei Shitara Haika No Maou-gun Ga Sassoku Metsubou Shisou Nandaga, Dousureba Indaro Ka - Chapter 11 6 years ago
- Jashin Ni Tensei Shitara Haika No Maou-gun Ga Sassoku Metsubou Shisou Nandaga, Dousureba Indaro Ka - Chapter 10 6 years ago

Jiang Hus Road is Curved

- Jiang Hu’s Road Is Curved - Chapter 70 6 years ago
- Jiang Hu’s Road Is Curved - Chapter 69 6 years ago
- Jiang Hu’s Road Is Curved - Chapter 68 6 years ago

Jiang Ye

- Jiang Ye - Chapter 83 6 years ago
- Jiang Ye - Chapter 82 6 years ago
- Jiang Ye - Chapter 81 6 years ago

Jikuu Mahou de Isekai to Chikyuu wo Ittarikitari

- Jikuu Mahou De Isekai To Chikyuu Wo Ittarikitari - Chapter 326 6 years ago
- Jikuu Mahou De Isekai To Chikyuu Wo Ittarikitari - Chapter 325 6 years ago
- Jikuu Mahou De Isekai To Chikyuu Wo Ittarikitari - Chapter 324 6 years ago

Jiu Shen

- Jiu Shen - Volume 2 - Chapter 15.2 6 years ago
- Jiu Shen - Volume 2 - Chapter 15.1 6 years ago
- Jiu Shen - Volume 2 - Chapter 14.2 6 years ago

Joy of Life

- Joy Of Life - Chapter 344 5 years ago
- Joy Of Life - Chapter 343 5 years ago
- Joy Of Life - Chapter 342 5 years ago

Jujutsushi Wa Yuusha Ni Narenai

- Jujutsushi Wa Yuusha Ni Narenai - Chapter 71 5 years ago
- Jujutsushi Wa Yuusha Ni Narenai - Chapter 70 5 years ago
- Jujutsushi Wa Yuusha Ni Narenai - Chapter 69 5 years ago

Jun Jiuling

- Jun Jiuling - Chapter 219 5 years ago
- Jun Jiuling - Chapter 214 5 years ago
- Jun Jiuling - Chapter 213 5 years ago

Just Blame Me For Being Blind in the Beginning

- Just Blame Me For Being Blind In The Beginning - Chapter 61 6 years ago
- Just Blame Me For Being Blind In The Beginning - Chapter 60 6 years ago
- Just Blame Me For Being Blind In The Beginning - Chapter 59 6 years ago

Juvenile Medical God

- Juvenile Medical God - Chapter 126 6 years ago
- Juvenile Medical God - Chapter 125 6 years ago
- Juvenile Medical God - Chapter 124 6 years ago

Kaettekite mo Fantasy

- Kaettekite Mo Fantasy!? - Volume 2 - Chapter 6 6 years ago
- Kaettekite Mo Fantasy!? - Volume 2 - Chapter 5 6 years ago
- Kaettekite Mo Fantasy!? - Volume 2 - Chapter 4 6 years ago

Kakei Senki Wo Kakageyo

- Kakei Senki Wo Kakageyo! - Chapter 37 5 years ago
- Kakei Senki Wo Kakageyo! - Chapter 36 6 years ago
- Kakei Senki Wo Kakageyo! - Chapter 35 6 years ago

Kami Sumeragi Yuusha no eiyuutan Ryokou Tan

- Kami Sumeragi Yuusha No Eiyuutan 《Ryokou Tan》 - Chapter 38 6 years ago
- Kami Sumeragi Yuusha No Eiyuutan 《Ryokou Tan》 - Chapter 37 6 years ago
- Kami Sumeragi Yuusha No Eiyuutan 《Ryokou Tan》 - Chapter 36 6 years ago

Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku

- Kamigoroshi No Eiyuu To Nanatsu No Seiyaku - Chapter 74 6 years ago
- Kamigoroshi No Eiyuu To Nanatsu No Seiyaku - Chapter 73.2 6 years ago
- Kamigoroshi No Eiyuu To Nanatsu No Seiyaku - Chapter 73.1 6 years ago

Kansutoppu

- Kansutoppu! - Chapter 57 6 years ago
- Kansutoppu! - Chapter 56 6 years ago
- Kansutoppu! - Chapter 55 6 years ago

Katahane no Riku

- Katahane No Riku - Chapter 100 6 years ago
- Katahane No Riku - Chapter 99 6 years ago
- Katahane No Riku - Chapter 98 6 years ago

Kaze no Stigma

- Kaze No Stigma - Volume 6 - Chapter 6 6 years ago
- Kaze No Stigma - Volume 6 - Chapter 5 6 years ago
- Kaze No Stigma - Volume 6 - Chapter 4 6 years ago

Kenkyo Kenjitsu o Motto ni Ikite Orimasu

- Kenkyo, Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu - Chapter 218 5 years ago
- Kenkyo, Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu - Chapter 217 5 years ago
- Kenkyo, Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu - Chapter 216 5 years ago

Kenshi o Mezashite Nygaku Shitanoni Mah Tekisei 9999 Nandesukedo

- Kenshi O Mezashite Nyūgaku Shitanoni Mahō Tekisei 9999 Nandesukedo! ? - Chapter 68 6 years ago
- Kenshi O Mezashite Nyūgaku Shitanoni Mahō Tekisei 9999 Nandesukedo! ? - Chapter 67 6 years ago
- Kenshi O Mezashite Nyūgaku Shitanoni Mahō Tekisei 9999 Nandesukedo! ? - Chapter 66 6 years ago

Killing Grounds of Gods and Devils

- Killing Grounds Of Gods And Devils - Chapter 179 6 years ago
- Killing Grounds Of Gods And Devils - Chapter 178 6 years ago
- Killing Grounds Of Gods And Devils - Chapter 177 6 years ago

King of Gods

- King Of Gods - Chapter 787 5 years ago
- King Of Gods - Chapter 786 5 years ago
- King Of Gods - Chapter 785 5 years ago

King of Myriad Domain

- King Of Myriad Domain - Chapter 517 5 years ago
- King Of Myriad Domain - Chapter 516 5 years ago
- King Of Myriad Domain - Chapter 515 5 years ago

King Shura

- King Shura - Chapter 123 6 years ago
- King Shura - Chapter 122 6 years ago
- King Shura - Chapter 121 6 years ago

Knights Magic

- Knights & Magic - Volume 4 - Chapter 37 6 years ago
- Knights & Magic - Volume 4 - Chapter 36 6 years ago
- Knights & Magic - Volume 4 - Chapter 35 6 years ago

Knights n Magic

Konjiki no Moji Tsukai

- Konjiki No Moji Tsukai - Chapter 299 5 years ago
- Konjiki No Moji Tsukai - Chapter 298 5 years ago
- Konjiki No Moji Tsukai - Chapter 297 5 years ago

Kono Sekai ga Game da to Ore dake ga Shitte Iru

- Kono Sekai Ga Game Da To, Ore Dake Ga Shitte Iru - Volume 2 - Chapter 4.6 6 years ago
- Kono Sekai Ga Game Da To, Ore Dake Ga Shitte Iru - Volume 2 - Chapter 4.5 6 years ago
- Kono Sekai Ga Game Da To, Ore Dake Ga Shitte Iru - Volume 2 - Chapter 4.4 6 years ago

Konyaku haki Yorosh Naraba fukushda

- Konyaku Haki? Yoroshī. Naraba, Fukushūda - Chapter 41 6 years ago
- Konyaku Haki? Yoroshī. Naraba, Fukushūda - Chapter 40 6 years ago
- Konyaku Haki? Yoroshī. Naraba, Fukushūda - Chapter 39 6 years ago

Kore wa Zombie desu ka

- Kore Wa Zombie Desu Ka? - Volume Volume 8 - Chapter Prologue 6 years ago
- Kore Wa Zombie Desu Ka? - Volume 7 - Chapter 4.4 6 years ago
- Kore Wa Zombie Desu Ka? - Volume 7 - Chapter 4.3 6 years ago

Koukaku no Regios

- Koukaku No Regios - Volume 25 - Chapter 6 6 years ago
- Koukaku No Regios - Volume 25 - Chapter 5 6 years ago
- Koukaku No Regios - Volume 25 - Chapter 4 6 years ago

Kuishinbo Elf

- Kuishinbo Elf - Chapter 64 5 years ago
- Kuishinbo Elf - Chapter 63 5 years ago
- Kuishinbo Elf - Chapter 62 5 years ago

Kujibiki Tokushou Musou Hremu ken

- Kujibiki Tokushou: Musou Hāremu Ken - Chapter 300 5 years ago
- Kujibiki Tokushou: Musou Hāremu Ken - Chapter 299 5 years ago
- Kujibiki Tokushou: Musou Hāremu Ken - Chapter 298 5 years ago

Kuma Kuma Kuma Bear

- Kuma Kuma Kuma Bear - Chapter 188 5 years ago
- Kuma Kuma Kuma Bear - Chapter 187 5 years ago
- Kuma Kuma Kuma Bear - Chapter 186 5 years ago

Kumo Desu ga Nani ka

- Kumo Desu Ga, Nani Ka? - Chapter 326 5 years ago
- Kumo Desu Ga, Nani Ka? - Chapter 325 5 years ago
- Kumo Desu Ga, Nani Ka? - Chapter 324 5 years ago

Kuro no Hiera Glaphicos

- Kuro No Hiera Glaphicos - Volume 4 - Chapter Pr 6 years ago
- Kuro No Hiera Glaphicos - Volume 3 - Chapter 6.5 6 years ago
- Kuro No Hiera Glaphicos - Volume 3 - Chapter 6.4 6 years ago

Kuro no Maou

- Kuro No Maou - Chapter 390 5 years ago
- Kuro No Maou - Chapter 389 5 years ago
- Kuro No Maou - Chapter 388 5 years ago

Kyou kara Ma no Tsuku Jiyuugyou

- Kyou Kara Ma No Tsuku Jiyuugyou! - Volume 17 - Chapter 11 6 years ago
- Kyou Kara Ma No Tsuku Jiyuugyou! - Volume 17 - Chapter 10 6 years ago
- Kyou Kara Ma No Tsuku Jiyuugyou! - Volume 17 - Chapter 9 6 years ago

Kyoukai Senjou no Horizon

- Kyoukai Senjou No Horizon - Volume 5A - Chapter 14 6 years ago
- Kyoukai Senjou No Horizon - Volume 5A - Chapter 13 6 years ago
- Kyoukai Senjou No Horizon - Volume 5A - Chapter 12 6 years ago

Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru

- Kyuuketsu Hime Wa Barairo No Yume O Miru - Volume 4 - Chapter 5 5 years ago
- Kyuuketsu Hime Wa Barairo No Yume O Miru - Volume 4 - Chapter 4 6 years ago
- Kyuuketsu Hime Wa Barairo No Yume O Miru - Volume 4 - Chapter 3 6 years ago

Lady Rose Wants to be a Commoner

- Lady Rose Wants To Be A Commoner - Chapter 21 5 years ago
- Lady Rose Wants To Be A Commoner - Chapter 20 6 years ago
- Lady Rose Wants To Be A Commoner - Chapter 19 6 years ago

Law of the Devil

- Law Of The Devil - Chapter 308.2 6 years ago
- Law Of The Devil - Chapter 308.1 6 years ago
- Law Of The Devil - Chapter 307 6 years ago

Lazy Dungeon Master

- Lazy Dungeon Master - Chapter 292 5 years ago
- Lazy Dungeon Master - Chapter 291 5 years ago
- Lazy Dungeon Master - Chapter 290 5 years ago

Le Festin de Vampire

- Le Festin De Vampire - Volume 3 - Chapter 13 5 years ago
- Le Festin De Vampire - Volume 3 - Chapter 12 6 years ago
- Le Festin De Vampire - Volume 3 - Chapter 11 6 years ago

Leading an Explosive Revolution in Another World

- Leading An Explosive Revolution In Another World! - Volume 3 - Chapter 12 6 years ago
- Leading An Explosive Revolution In Another World! - Volume 3 - Chapter 11 6 years ago
- Leading An Explosive Revolution In Another World! - Volume 3 - Chapter 10 6 years ago

Legend

- Legend - Chapter 164 5 years ago
- Legend - Chapter 163 5 years ago
- Legend - Chapter 162 5 years ago

Legend of Concubines Daughter Minglan

- Legend Of Concubine’s Daughter Minglan - Chapter 25 6 years ago
- Legend Of Concubine’s Daughter Minglan - Chapter 24 6 years ago
- Legend Of Concubine’s Daughter Minglan - Chapter 23 6 years ago

Legend of Ling Tian

- Legend Of Ling Tian - Chapter 386 5 years ago
- Legend Of Ling Tian - Chapter 385 5 years ago
- Legend Of Ling Tian - Chapter 384 5 years ago

Legend of the Asura

- Legend Of The Asura - Chapter 47 5 years ago
- Legend Of The Asura - Chapter 46 5 years ago
- Legend Of The Asura - Chapter 45 5 years ago

Legend of the Cultivation God

- Legend Of The Cultivation God - Chapter 159 6 years ago
- Legend Of The Cultivation God - Chapter 158 6 years ago
- Legend Of The Cultivation God - Chapter 157 6 years ago

Legend of the Great Saint

- Legend Of The Great Saint - Volume 3 - Chapter 144 5 years ago
- Legend Of The Great Saint - Volume 3 - Chapter 143 5 years ago
- Legend Of The Great Saint - Volume 3 - Chapter 142 5 years ago

Legend of the Supreme Soldier

- Legend Of The Supreme Soldier - Chapter 489 5 years ago
- Legend Of The Supreme Soldier - Chapter 488 5 years ago
- Legend Of The Supreme Soldier - Chapter 487 5 years ago

Les Interpretes

- Les Interprètes - Chapter Epilogue 6 years ago
- Les Interprètes - Chapter 68 6 years ago
- Les Interprètes - Chapter 67 6 years ago

Level Up Just By Eating

- Level Up Just By Eating - Chapter 47 6 years ago
- Level Up Just By Eating - Chapter 46 6 years ago
- Level Up Just By Eating - Chapter 45 6 years ago

Level Up Just by Walking In 10 Thousand Steps It Will Be Level 10000

- Level Up Just By Walking. In 10 Thousand Steps It Will Be Level 10000! - Chapter 46 6 years ago
- Level Up Just By Walking. In 10 Thousand Steps It Will Be Level 10000! - Chapter 45 6 years ago
- Level Up Just By Walking. In 10 Thousand Steps It Will Be Level 10000! - Chapter 44 6 years ago

Leveling Up And Becoming Undefeatable

- Leveling Up And Becoming Undefeatable - Chapter 188 5 years ago
- Leveling Up And Becoming Undefeatable - Chapter 187 5 years ago
- Leveling Up And Becoming Undefeatable - Chapter 186 5 years ago

Levelmaker

- Levelmaker - Chapter 48 5 years ago
- Levelmaker - Chapter 47 5 years ago
- Levelmaker - Chapter 46 5 years ago

Leviathan of the Covenant

- Leviathan Of The Covenant - Volume 7 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Leviathan Of The Covenant - Volume 7 - Chapter 5 6 years ago
- Leviathan Of The Covenant - Volume 7 - Chapter 4 6 years ago

Li Chuans Past

- Li Chuan’s Past - Chapter 51.8 6 years ago
- Li Chuan’s Past - Chapter 51.7 6 years ago
- Li Chuan’s Past - Chapter 51.6 6 years ago

Library of Heavens Path

- Library Of Heavens Path - Chapter 721 5 years ago
- Library Of Heavens Path - Chapter 720 5 years ago
- Library Of Heavens Path - Chapter 719 5 years ago

Life Howling

- Life Howling - Chapter 47 6 years ago
- Life Howling - Chapter 46 6 years ago
- Life Howling - Chapter 45 6 years ago

Life Mission

- Life Mission - Volume 9 - Chapter 242 5 years ago
- Life Mission - Volume 9 - Chapter 241 5 years ago
- Life Mission - Volume 9 - Chapter 240 5 years ago

Lightning Empress Maid

- Lightning Empress Maid - Chapter 121 6 years ago
- Lightning Empress Maid - Chapter 120 6 years ago
- Lightning Empress Maid - Chapter 119 6 years ago

Like Hell Im Gonna Get Captured

- Like Hell I’m Gonna Get Captured! - Chapter 21 6 years ago
- Like Hell I’m Gonna Get Captured! - Chapter 20 6 years ago
- Like Hell I’m Gonna Get Captured! - Chapter 19 6 years ago

Limitless

- Limitless - Chapter 575 5 years ago
- Limitless - Chapter 574 5 years ago
- Limitless - Chapter 573 5 years ago

Limitless Sword God

- Limitless Sword God - Chapter 460 6 years ago
- Limitless Sword God - Chapter 459 6 years ago
- Limitless Sword God - Chapter 458 6 years ago

Little Phoenix Is Not An Immortal

- Little Phoenix Is Not An Immortal - Chapter 39 5 years ago
- Little Phoenix Is Not An Immortal - Chapter 38 5 years ago
- Little Phoenix Is Not An Immortal - Chapter 37 5 years ago

Little Prodigal Alliance Head and Cook

- Little Prodigal Alliance Head (and Cook) - Chapter 300.2 5 years ago
- Little Prodigal Alliance Head (and Cook) - Chapter 300.1 5 years ago
- Little Prodigal Alliance Head (and Cook) - Chapter 299 5 years ago

Log Horizon

- Log Horizon - Volume 8 - Chapter 3.4 6 years ago
- Log Horizon - Volume 8 - Chapter 3.3 6 years ago
- Log Horizon - Volume 8 - Chapter 3.2 6 years ago

Lolibaba Enjoying the Daily Life of a Mercenary From the Age of Six

- Lolibaba -Enjoying The Daily Life Of A Mercenary From The Age Of Six- - Chapter 32 6 years ago
- Lolibaba -Enjoying The Daily Life Of A Mercenary From The Age Of Six- - Chapter 31 6 years ago
- Lolibaba -Enjoying The Daily Life Of A Mercenary From The Age Of Six- - Chapter 30 6 years ago

Loner Harem Meister

- Loner Harem Meister - Chapter 23 6 years ago
- Loner Harem Meister - Chapter 22 6 years ago
- Loner Harem Meister - Chapter 21 6 years ago

Long Live Summons

- Long Live Summons! - Chapter 659 5 years ago
- Long Live Summons! - Chapter 658 5 years ago
- Long Live Summons! - Chapter 657 5 years ago

Lord Xue Ying

- Lord Xue Ying - Chapter 562 5 years ago
- Lord Xue Ying - Chapter 561 5 years ago
- Lord Xue Ying - Chapter 560 5 years ago

Love Dependency Disease

- Love Dependency Disease - Volume 4 - Chapter 76 6 years ago
- Love Dependency Disease - Volume 4 - Chapter 75 6 years ago
- Love Dependency Disease - Volume 4 - Chapter 74 6 years ago

Love Me Again

- Love Me Again - Chapter Epilogue 6 years ago
- Love Me Again - Chapter 9.2 6 years ago
- Love Me Again - Chapter 9.1 6 years ago

Lv1 Skeleton

- Lv1 Skeleton - Chapter 156 5 years ago
- Lv1 Skeleton - Chapter 155 5 years ago
- Lv1 Skeleton - Chapter 154 5 years ago

LV999 Villager

- LV999 Villager - Volume 2 - Chapter 7.17 6 years ago
- LV999 Villager - Volume 2 - Chapter 7.16 6 years ago
- LV999 Villager - Volume 2 - Chapter 7.15 6 years ago

M E M O R I Z E

- M E M O R I Z E - Chapter 72 5 years ago
- M E M O R I Z E - Chapter 71 5 years ago
- M E M O R I Z E - Chapter 70 5 years ago

Mad God

- Mad God - Volume 7 - Chapter 1 6 years ago
- Mad God - Volume 6 - Chapter 8 6 years ago
- Mad God - Volume 6 - Chapter 7 6 years ago

Madam Master Said to Eat Meal

- Madam, Master Said To Eat Meal - Chapter 35.3 6 years ago
- Madam, Master Said To Eat Meal - Chapter 35.2 6 years ago
- Madam, Master Said To Eat Meal - Chapter 35.1 6 years ago

Magi Craft Meister

- Magi Craft Meister - Volume 10 - Chapter 36 5 years ago
- Magi Craft Meister - Volume 10 - Chapter 35 5 years ago
- Magi Craft Meister - Volume 10 - Chapter 34 5 years ago

Magic Bullet in Magic Land

- Magic Bullet In Magic Land - Volume 2 - Chapter 21 6 years ago
- Magic Bullet In Magic Land - Volume 2 - Chapter 20 6 years ago
- Magic Bullet In Magic Land - Volume 2 - Chapter 19 6 years ago

Magic Chef of Ice and Fire

- Magic Chef Of Ice And Fire - Chapter 77.1 6 years ago
- Magic Chef Of Ice And Fire - Chapter 76.2 6 years ago
- Magic Chef Of Ice And Fire - Chapter 76.1 6 years ago

Magic Mechanics Shuraba

- Magic, Mechanics, Shuraba - Volume 2 - Chapter 21 6 years ago
- Magic, Mechanics, Shuraba - Volume 2 - Chapter 20 6 years ago
- Magic, Mechanics, Shuraba - Volume 2 - Chapter 19 6 years ago

Magika no Kenshi to Shoukan Maou

- Magika No Kenshi To Shoukan Maou - Volume 14 - Chapter 3 6 years ago
- Magika No Kenshi To Shoukan Maou - Volume 14 - Chapter 2 6 years ago
- Magika No Kenshi To Shoukan Maou - Volume 14 - Chapter 1 6 years ago

Magis Grandson

- Magi’s Grandson - Volume 3 - Chapter 74 5 years ago
- Magi’s Grandson - Volume 3 - Chapter 73 6 years ago
- Magi’s Grandson - Volume 3 - Chapter 72 6 years ago

Mahou Shoujo Ikusei Keikaku

- Mahou Shoujo Ikusei Keikaku - Volume 1 - Chapter Prologue 6 years ago

Mahouka Koukou no Rettousei

- Mahouka Koukou No Rettousei - Chapter 18 6 years ago
- Mahouka Koukou No Rettousei - Volume 17 6 years ago
- Mahouka Koukou No Rettousei - Volume 16 - Chapter 1 6 years ago

Mai Kitsune Waifu

- Mai Kitsune Waifu - Chapter 404 5 years ago
- Mai Kitsune Waifu - Chapter 403 5 years ago
- Mai Kitsune Waifu - Chapter 402 5 years ago

Main Character Hides His Strength

- Main Character Hides His Strength - Chapter 144 5 years ago
- Main Character Hides His Strength - Chapter 143 5 years ago
- Main Character Hides His Strength - Chapter 142 5 years ago

Maken no Daydreamer

- Maken No Daydreamer - Chapter 48-50 6 years ago
- Maken No Daydreamer - Chapter 47 6 years ago
- Maken No Daydreamer - Chapter 46 6 years ago

Man Huang Feng Bao

- Man Huang Feng Bao - Chapter 325 5 years ago
- Man Huang Feng Bao - Chapter 324 5 years ago
- Man Huang Feng Bao - Chapter 323 5 years ago

Manga wo Yomeru Ore ga Sekai Saikyou Yometachi to Sugosu Ki mama na Seikatsu

- Manga Wo Yomeru Ore Ga Sekai Saikyou ~Yometachi To Sugosu Ki Mama Na Seikatsu~ - Chapter 120 6 years ago
- Manga Wo Yomeru Ore Ga Sekai Saikyou ~Yometachi To Sugosu Ki Mama Na Seikatsu~ - Chapter 119 6 years ago
- Manga Wo Yomeru Ore Ga Sekai Saikyou ~Yometachi To Sugosu Ki Mama Na Seikatsu~ - Chapter 118 6 years ago

Manowa

- Manowa - Chapter 57 6 years ago
- Manowa - Chapter 56 6 years ago
- Manowa - Chapter 55 6 years ago

Manuke FPS

- Manuke FPS - Chapter 18 6 years ago
- Manuke FPS - Chapter 17 6 years ago
- Manuke FPS - Chapter 16 6 years ago

Maou na Ore to Fushihime no Yubiwa

- Maou Na Ore To Fushihime No Yubiwa - Volume 5 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Maou Na Ore To Fushihime No Yubiwa - Volume 5 - Chapter 4 6 years ago
- Maou Na Ore To Fushihime No Yubiwa - Volume 5 - Chapter 3 6 years ago

Maou no Hajimekata

- Maou No Hajimekata - Chapter 17.2 5 years ago
- Maou No Hajimekata - Chapter 17.1 5 years ago
- Maou No Hajimekata - Chapter 16.5 5 years ago

Maou sama no Machizukuri Saikyou no Danjon wa Kindai Toshi

- Maou-sama No Machizukuri! ~Saikyou No Danjon Wa Kindai Toshi~ - Volume 7 - Chapter 4 5 years ago
- Maou-sama No Machizukuri! ~Saikyou No Danjon Wa Kindai Toshi~ - Volume 7 - Chapter 3 5 years ago
- Maou-sama No Machizukuri! ~Saikyou No Danjon Wa Kindai Toshi~ - Volume 7 - Chapter 2 5 years ago

Marietta hime no Konrei

- Marietta-hime No Konrei - Chapter 33.2 5 years ago
- Marietta-hime No Konrei - Chapter 33.1 5 years ago
- Marietta-hime No Konrei - Chapter 32 5 years ago

Marriage Concerto Small Thing Called Love

- Marriage Concerto (Small Thing Called Love) - Chapter 82 6 years ago
- Marriage Concerto (Small Thing Called Love) - Chapter 81 6 years ago
- Marriage Concerto (Small Thing Called Love) - Chapter 80 6 years ago

Martial Arts Master

- Martial Arts Master - Chapter 405 5 years ago
- Martial Arts Master - Chapter 404 5 years ago
- Martial Arts Master - Chapter 402 5 years ago

Martial Emperor Reborn

- Martial Emperor Reborn - Chapter 86 6 years ago
- Martial Emperor Reborn - Volume 1 - Chapter 85 6 years ago
- Martial Emperor Reborn - Volume 1 - Chapter 84 6 years ago

Martial God

- Martial God - Volume 2 - Chapter 62 6 years ago
- Martial God Chapter 78 6 years ago
- Martial God Chapter 77 6 years ago

Martial God Asura

- Martial God Asura - Chapter 2732 5 years ago
- Martial God Asura - Chapter 2731 5 years ago
- Martial God Asura - Chapter 2730 6 years ago

Martial God Conqueror

- Martial God Conqueror - Chapter 158 6 years ago
- Martial God Conqueror - Chapter 157 6 years ago
- Martial God Conqueror - Chapter 156 6 years ago

Martial God Space

- Martial God Space - Chapter 621 5 years ago
- Martial God Space - Chapter 620 5 years ago
- Martial God Space - Chapter 619 5 years ago

Martial Peak

- Martial Peak - Chapter 378 5 years ago
- Martial Peak - Chapter 377 5 years ago
- Martial Peak - Chapter 376 5 years ago

Martial World

- Martial World - Chapter 1797 5 years ago
- Martial World - Chapter 1795 5 years ago
- Martial World - Chapter 1794 5 years ago

Masked Knight

- Masked Knight - Chapter 321 6 years ago
- Masked Knight - Chapter 320 6 years ago
- Masked Knight - Chapter 316 6 years ago

Master Devil Dont Kiss Me

- Master Devil Don’t Kiss Me - Chapter 342 5 years ago
- Master Devil Don’t Kiss Me - Chapter 341 5 years ago
- Master Devil Don’t Kiss Me - Chapter 340 5 years ago

Master Hunter K

- Master Hunter K - Chapter 180 6 years ago
- Master Hunter K - Chapter 179 6 years ago
- Master Hunter K - Chapter 178 6 years ago

Master of the Stars

- Master Of The Stars - Chapter 405 5 years ago
- Master Of The Stars - Chapter 404 5 years ago
- Master Of The Stars - Chapter 403 5 years ago

Max Level Newbie

- Max Level Newbie - Chapter 120 5 years ago
- Max Level Newbie - Chapter 119 5 years ago
- Max Level Newbie - Chapter 118 5 years ago

Me and My Beloved Cat Girlfriend

- Me And My Beloved Cat (Girlfriend) - Chapter 47 5 years ago
- Me And My Beloved Cat (Girlfriend) - Chapter 46 5 years ago
- Me And My Beloved Cat (Girlfriend) - Chapter 45 6 years ago

Memory Lost

- Memory Lost - Chapter 117 5 years ago
- Memory Lost - Chapter 116 5 years ago
- Memory Lost - Chapter 115 5 years ago

Meow Meow Meow

- Meow Meow Meow - Chapter 161 6 years ago
- Meow Meow Meow - Chapter 160 6 years ago
- Meow Meow Meow - Chapter 159 6 years ago

Miniature Garden Chemister

- Miniature Garden Chemister - Chapter 18 6 years ago
- Miniature Garden Chemister - Chapter 17 6 years ago
- Miniature Garden Chemister - Chapter 16 6 years ago

Miracle Doctor Abandoned Daughter The Sly Emperors Wild Beast Tamer Empress

- Miracle Doctor, Abandoned Daughter: The Sly Emperor’s Wild Beast-Tamer Empress - Chapter 408 5 years ago
- Miracle Doctor, Abandoned Daughter: The Sly Emperor’s Wild Beast-Tamer Empress - Chapter 407 5 years ago
- Miracle Doctor, Abandoned Daughter: The Sly Emperor’s Wild Beast-Tamer Empress - Chapter 406 5 years ago

Miracle Throne

- Miracle Throne - Chapter 355 5 years ago
- Miracle Throne - Chapter 354 5 years ago
- Miracle Throne - Chapter 353 5 years ago

Mitou ShoukanBlood Sign

- Mitou Shoukan://Blood-Sign - Volume 6 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Mitou Shoukan://Blood-Sign - Volume 6 - Chapter 4 6 years ago
- Mitou Shoukan://Blood-Sign - Volume 6 - Chapter 3 6 years ago

MMORPG Martial Gamer

- MMORPG: Martial Gamer - Chapter 328 5 years ago
- MMORPG: Martial Gamer - Chapter 327 5 years ago
- MMORPG: Martial Gamer - Chapter 326 5 years ago

MMORPG Rebirth of the Legendary Guardian

- MMORPG: Rebirth Of The Legendary Guardian - Chapter 856 5 years ago
- MMORPG: Rebirth Of The Legendary Guardian - Chapter 855 5 years ago
- MMORPG: Rebirth Of The Legendary Guardian - Chapter 854 5 years ago

Modern Weapons Cheat in Another World

- Modern Weapons Cheat In Another World - Volume 3 - Chapter 17 6 years ago
- Modern Weapons Cheat In Another World - Volume 3 - Chapter 16.2 6 years ago
- Modern Weapons Cheat In Another World - Volume 3 - Chapter 16.1 6 years ago

Monarch of Evernight

- Monarch Of Evernight - Volume 5 - Chapter 39 5 years ago
- Monarch Of Evernight - Volume 5 - Chapter 38 5 years ago
- Monarch Of Evernight - Volume 5 - Chapter 37 5 years ago

Monarch of the Dark Nights

- Monarch Of The Dark Nights - Chapter 93 6 years ago
- Monarch Of The Dark Nights - Chapter 92 6 years ago
- Monarch Of The Dark Nights - Chapter 91 6 years ago

Monogatari no Naka no Hito

- Monogatari No Naka No Hito - Chapter 35 6 years ago
- Monogatari No Naka No Hito - Chapter 34 6 years ago
- Monogatari No Naka No Hito - Chapter 33 6 years ago

Monster Factory

- Monster Factory - Chapter 196 6 years ago
- Monster Factory - Chapter 195 6 years ago
- Monster Factory - Chapter 194 6 years ago

Monster Musume Harem wo Tsukurou

- Monster Musume Harem Wo Tsukurou! - Chapter 113 6 years ago
- Monster Musume Harem Wo Tsukurou! - Chapter 112 6 years ago
- Monster Musume Harem Wo Tsukurou! - Chapter 111 6 years ago

Monster no Goshujin sama

- Monster No Goshujin-sama - Volume 2 - Chapter 17 5 years ago
- Monster No Goshujin-sama - Volume 2 - Chapter 16.4 6 years ago
- Monster No Goshujin-sama - Volume 2 - Chapter 16.3 6 years ago

Monster Paradise

- Monster Paradise - Chapter 539 5 years ago
- Monster Paradise - Chapter 538 5 years ago
- Monster Paradise - Chapter 537 5 years ago

Mr CEO Spoil me 100 Percent

- Mr. CEO, Spoil Me 100 Percent! - Chapter 992 5 years ago
- Mr. CEO, Spoil Me 100 Percent! - Chapter 991 5 years ago
- Mr. CEO, Spoil Me 100 Percent! - Chapter 990 5 years ago

Murdering Heaven Edge

- Murdering Heaven Edge - Chapter 180 6 years ago
- Murdering Heaven Edge - Chapter 179 6 years ago
- Murdering Heaven Edge - Chapter 178 6 years ago

My Beautiful Teacher

- My Beautiful Teacher - Chapter 277 6 years ago
- My Beautiful Teacher - Chapter 276 6 years ago
- My Beautiful Teacher - Chapter 275 6 years ago

My Cold and Elegant CEO Wife

- My Cold And Elegant CEO Wife - Chapter 966 5 years ago
- My Cold And Elegant CEO Wife - Chapter 965 5 years ago
- My Cold And Elegant CEO Wife - Chapter 964 5 years ago

My Daoist Life

- My Daoist Life - Chapter 60 5 years ago
- My Daoist Life - Chapter 59 6 years ago
- My Daoist Life - Chapter 58 6 years ago

My Death Flags Show No Sign of Ending

- My Death Flags Show No Sign Of Ending - Volume 2 - Chapter 100 6 years ago
- My Death Flags Show No Sign Of Ending - Volume 2 - Chapter 99 6 years ago
- My Death Flags Show No Sign Of Ending - Volume 2 - Chapter 98 6 years ago

My Disciple Died Yet Again

- My Disciple Died Yet Again - Chapter 366 5 years ago
- My Disciple Died Yet Again - Chapter 365 5 years ago
- My Disciple Died Yet Again - Chapter 364 5 years ago

My Elder Sister Fell in Love With Me and Transformed Into a Yandere

- My Elder Sister Fell In Love With Me And Transformed Into A Yandere - Chapter 13 6 years ago
- My Elder Sister Fell In Love With Me And Transformed Into A Yandere - Chapter 12 6 years ago
- My Elder Sister Fell In Love With Me And Transformed Into A Yandere - Chapter 11 6 years ago

My Entire Class Has Been Reincarnated I Became the Weakest Skeleton

- My Entire Class Has Been Reincarnated – I Became The Weakest Skeleton! - Chapter 78.1 5 years ago
- My Entire Class Has Been Reincarnated – I Became The Weakest Skeleton! - Chapter 77.2 5 years ago
- My Entire Class Has Been Reincarnated – I Became The Weakest Skeleton! - Chapter 77.1 5 years ago

My Entire Class Was Summoned to Another World except for Me

- My Entire Class Was Summoned To Another World Except For Me - Chapter 165 5 years ago
- My Entire Class Was Summoned To Another World Except For Me - Chapter 164 5 years ago
- My Entire Class Was Summoned To Another World Except For Me - Chapter 163 5 years ago

My Father in Law is Lu Bu

- My Father In Law Is Lu Bu - Chapter 299 5 years ago
- My Father In Law Is Lu Bu - Chapter 298 5 years ago
- My Father In Law Is Lu Bu - Chapter 297 5 years ago

My Fury Will Burn The Heavens

- My Fury Will Burn The Heavens - Volume 1 - Chapter 20 6 years ago
- My Fury Will Burn The Heavens - Volume 1 - Chapter 19 6 years ago
- My Fury Will Burn The Heavens - Volume 1 - Chapter 18 6 years ago

My Girlfriend is a Zombie

- My Girlfriend Is A Zombie - Chapter 164 5 years ago
- My Girlfriend Is A Zombie - Chapter 163 5 years ago
- My Girlfriend Is A Zombie - Chapter 162 5 years ago

My House Is a Magic Power Spot Just by Living There I Become the Strongest in the World

- My House Is A Magic Power Spot ~Just By Living There I Become The Strongest In The World~ - Chapter 192 5 years ago
- My House Is A Magic Power Spot ~Just By Living There I Become The Strongest In The World~ - Chapter 191 5 years ago
- My House Is A Magic Power Spot ~Just By Living There I Become The Strongest In The World~ - Chapter 190.5 5 years ago

My MCV and Doomsday

- My MCV And Doomsday - Chapter 474 5 years ago
- My MCV And Doomsday - Chapter 473 5 years ago
- My MCV And Doomsday - Chapter 472 5 years ago

My Mister Ostrich

- My Mister Ostrich - Chapter Epilogue 6 years ago
- My Mister Ostrich - Chapter 112.2 6 years ago
- My Mister Ostrich - Chapter 112.1 6 years ago

My Pet Is a Holy Maiden

- My Pet Is A Holy Maiden - Volume 1 - Chapter 73 5 years ago
- My Pet Is A Holy Maiden - Volume 1 - Chapter 72 5 years ago
- My Pet Is A Holy Maiden - Volume 1 - 69 - Side Story 6 years ago

My Ranch

- My Ranch - Chapter 59 6 years ago
- My Ranch - Chapter 58 6 years ago
- My Ranch - Chapter 57 6 years ago

My Room Has Become a Dungeons Rest Area

- My Room Has Become A Dungeon’s Rest Area - Chapter 2.8 6 years ago
- My Room Has Become A Dungeon’s Rest Area - Chapter 2.7 6 years ago
- My Room Has Become A Dungeon’s Rest Area - Chapter 2.6 6 years ago

My Wife is a Beautiful CEO

- My Wife Is A Beautiful CEO - Chapter 464 5 years ago
- My Wife Is A Beautiful CEO - Chapter 463 5 years ago
- My Wife Is A Beautiful CEO - Chapter 462 5 years ago

My World Falls into the River of Love

- My World Falls Into The River Of Love - Chapter 52 6 years ago
- My World Falls Into The River Of Love - Chapter 51 6 years ago
- My World Falls Into The River Of Love - Chapter 50 6 years ago

Mystical Journey

- Mystical Journey - Chapter 418 5 years ago
- Mystical Journey - Chapter 417 5 years ago
- Mystical Journey - Chapter 416 5 years ago

Mythical Tyrant

- Mythical Tyrant - Chapter 81 6 years ago
- Mythical Tyrant - Chapter 80 6 years ago
- Mythical Tyrant - Chapter 79 6 years ago

Naruto Hiden

- Naruto Hiden - Volume 5 - Chapter 5 6 years ago
- Naruto Hiden - Volume 5 - Chapter 4 6 years ago
- Naruto Hiden - Volume 5 - Chapter 3 6 years ago

NEET Receives a Dating Sim Game Leveling System

- NEET Receives A Dating Sim Game Leveling System - Chapter 344 5 years ago
- NEET Receives A Dating Sim Game Leveling System - Chapter 343 5 years ago
- NEET Receives A Dating Sim Game Leveling System - Chapter 342 5 years ago

Nejimaki Seirei Senki Tenkyou no Alderamin

- Nejimaki Seirei Senki – Tenkyou No Alderamin - Volume 4 - Chapter Prologue 6 years ago
- Nejimaki Seirei Senki – Tenkyou No Alderamin - Volume 3 - Chapter 4 6 years ago
- Nejimaki Seirei Senki – Tenkyou No Alderamin - Volume 3 - Chapter 3 6 years ago

Neta Chara

- Neta Chara - Chapter 36 6 years ago
- Neta Chara - Chapter 35 6 years ago
- Neta Chara - Chapter 34 6 years ago

Netooku Otoko no Tanoshii Isekai Boueki

- Netooku Otoko No Tanoshii Isekai Boueki - Chapter 62 5 years ago
- Netooku Otoko No Tanoshii Isekai Boueki - Chapter 61 6 years ago
- Netooku Otoko No Tanoshii Isekai Boueki - Chapter 60 6 years ago

New Game Plus The Struggles of a Popular VRMMO Livestreamer

- New Game Plus! ~The Struggles Of A Popular VRMMO Livestreamer~ - Chapter 31 6 years ago
- New Game Plus! ~The Struggles Of A Popular VRMMO Livestreamer~ - Chapter 30 6 years ago
- New Game Plus! ~The Struggles Of A Popular VRMMO Livestreamer~ - Chapter 29 6 years ago

Next Life

- Next Life - Volume 2 - Chapter 1 6 years ago
- Next Life - Volume 1 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Next Life - Volume 1 - Chapter 11 6 years ago

Nidome no Yuusha

- Nidome No Yuusha - Volume 2 - Chapter 25 5 years ago
- Nidome No Yuusha - Volume 2 - Chapter 24 5 years ago
- Nidome No Yuusha - Volume 2 - Chapter 23 5 years ago

Nidoume no Jinsei wo Isekai de

- Nidoume No Jinsei Wo Isekai De - Chapter 87 5 years ago
- Nidoume No Jinsei Wo Isekai De - Chapter 86 5 years ago
- Nidoume No Jinsei Wo Isekai De - Chapter 85 5 years ago

Night Ranger

- Night Ranger - Chapter 419 5 years ago
- Night Ranger - Chapter 418 5 years ago
- Night Ranger - Chapter 417 5 years ago

Nigotta Hitomi no Lilianne

- Nigotta Hitomi No Lilianne - Chapter 162 5 years ago
- Nigotta Hitomi No Lilianne - Chapter 161 5 years ago
- Nigotta Hitomi No Lilianne - Chapter 160 5 years ago

Nine Yang Sword Saint

- Nine Yang Sword Saint - Chapter 21 5 years ago
- Nine Yang Sword Saint - Chapter 20 5 years ago
- Nine Yang Sword Saint - Chapter 19 5 years ago

No 6

- No. 6 - Volume 9 - Chapter Epilogue 6 years ago
- No. 6 - Volume 9 - Chapter 4.3 6 years ago
- No. 6 - Volume 9 - Chapter 4.2 6 years ago

No Game No Life

- No Game No Life - Volume 7 - Chapter 2 6 years ago
- No Game No Life - Volume 7 - Chapter 1 6 years ago
- No Game No Life - Volume 6 - Chapter Epilogue 6 years ago

No Hero

- No Hero - Volume 6 - Chapter 9 5 years ago
- No Hero - Volume 6 - Chapter 8 5 years ago
- No Hero - Volume 6 - Chapter 7 5 years ago

Noire de Plaisir Pleasure Training of the Fallen Vampire Princess

- Noire De Plaisir ~ Pleasure Training Of The Fallen Vampire Princess~ - Chapter 9 6 years ago
- Noire De Plaisir ~ Pleasure Training Of The Fallen Vampire Princess~ - Chapter 8 6 years ago
- Noire De Plaisir ~ Pleasure Training Of The Fallen Vampire Princess~ - Chapter 7 6 years ago

Occupation Adventurer Race Various

- Occupation: Adventurer; Race: Various - Chapter 34 6 years ago
- Occupation: Adventurer; Race: Various - Chapter 33 6 years ago
- Occupation: Adventurer; Race: Various - Chapter 32 6 years ago

Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

- Ochitekita Ryuuou To Horobiyuku Majo No Kuni - Volume 4 - Chapter 2.1 6 years ago
- Ochitekita Ryuuou To Horobiyuku Majo No Kuni - Volume 4 - Chapter 1.2 6 years ago
- Ochitekita Ryuuou To Horobiyuku Majo No Kuni - Volume 4 - Chapter 1.1 6 years ago

Oh no After I Reincarnated My Moms Became Son cons

- Oh No! After I Reincarnated, My Moms Became Son-cons! - Volume 8 - Chapter 36 5 years ago
- Oh No! After I Reincarnated, My Moms Became Son-cons! - Volume 8 - Chapter 35 5 years ago
- Oh No! After I Reincarnated, My Moms Became Son-cons! - Volume 8 - Chapter 34 5 years ago

Omae o Otaku ni Shiteyaru kara Ore o Riajuu ni Shitekure

- Omae O Otaku Ni Shiteyaru Kara, Ore O Riajuu Ni Shitekure! - Volume 3 - Chapter 1 6 years ago
- Omae O Otaku Ni Shiteyaru Kara, Ore O Riajuu Ni Shitekure! - Volume 2 - Chapter 5 6 years ago
- Omae O Otaku Ni Shiteyaru Kara, Ore O Riajuu Ni Shitekure! - Volume 2 - Chapter 4 6 years ago

Omni Genius

- Omni Genius - Chapter 108 6 years ago
- Omni Genius - Chapter 107 6 years ago
- Omni Genius - Chapter 106 6 years ago

Omni Magician

- Omni-Magician - Chapter 112 5 years ago
- Omni-Magician - Chapter 111 5 years ago
- Omni-Magician - Chapter 110 5 years ago

Once Upon A Time There Was A Spirit Sword Mountain

- Once Upon A Time, There Was A Spirit Sword Mountain - Chapter 492 5 years ago
- Once Upon A Time, There Was A Spirit Sword Mountain - Chapter 491 5 years ago
- Once Upon A Time, There Was A Spirit Sword Mountain - Chapter 490 5 years ago

One Child Two Treasures The Billionaire Chiefs Good Wife

- One Child Two Treasures: The Billionaire Chief’s Good Wife - Chapter 335 5 years ago
- One Child Two Treasures: The Billionaire Chief’s Good Wife - Chapter 334 5 years ago
- One Child Two Treasures: The Billionaire Chief’s Good Wife - Chapter 333 5 years ago

One Man Army

- One Man Army - Chapter 83 5 years ago
- One Man Army - Chapter 82 5 years ago
- One Man Army - Chapter 81 5 years ago

One Sword to Immortality

- One Sword To Immortality - Chapter 52 6 years ago
- One Sword To Immortality - Chapter 51 6 years ago
- One Sword To Immortality - Chapter 50 6 years ago

Online Game Evil Dragon Against The Heaven

- Online Game: Evil Dragon Against The Heaven - Volume 1 - Chapter 370 5 years ago
- Online Game: Evil Dragon Against The Heaven - Volume 1 - Chapter 369 5 years ago
- Online Game: Evil Dragon Against The Heaven - Volume 1 - Chapter 368 5 years ago

Only I Am Not Attacked In A World Overflowing With Zombies

- Only I Am Not Attacked In A World Overflowing With Zombies - Volume 2 - Chapter 36 6 years ago
- Only I Am Not Attacked In A World Overflowing With Zombies - Volume 2 - Chapter 35 6 years ago
- Only I Am Not Attacked In A World Overflowing With Zombies - Volume 2 - Chapter 34 6 years ago

Only I Shall Be Immortal

- Only I Shall Be Immortal - Chapter 15.3 6 years ago
- Only I Shall Be Immortal - Chapter 15.2 6 years ago
- Only I Shall Be Immortal - Chapter 15.1 6 years ago

Only Sense Online

- Only Sense Online - Volume 10 - Chapter 3 6 years ago
- Only Sense Online - Volume 10 - Chapter 2 6 years ago
- Only Sense Online - Volume 10 - Chapter 1 6 years ago

Ore ga Heroine o Tasukesugite Sekai ga Little Mokushiroku

- Ore Ga Heroine O Tasukesugite Sekai Ga Little Mokushiroku!? - Volume 2 - Chapter 6.2 6 years ago
- Ore Ga Heroine O Tasukesugite Sekai Ga Little Mokushiroku!? - Volume 2 - Chapter 6.1 6 years ago
- Ore Ga Heroine O Tasukesugite Sekai Ga Little Mokushiroku!? - Volume 2 - Chapter 5.5 6 years ago

Ore ga Isekai Dungeon da Tensei Shitara Karada ga Dungeon to Kashiteita

- Ore Ga Isekai Dungeon Da! – Tensei Shitara Karada Ga Dungeon To Kashiteita - Chapter 6 6 years ago
- Ore Ga Isekai Dungeon Da! – Tensei Shitara Karada Ga Dungeon To Kashiteita - Chapter 5 6 years ago
- Ore Ga Isekai Dungeon Da! – Tensei Shitara Karada Ga Dungeon To Kashiteita - Chapter 4 6 years ago

Ore ga Ojou sama Gakkou ni Shomin Sample Toshite Rachirareta Ken

- Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni “Shomin Sample” Toshite Rachirareta Ken - Volume 3 - Chapter 5 6 years ago
- Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni “Shomin Sample” Toshite Rachirareta Ken - Volume 3 - Chapter 4 6 years ago
- Ore Ga Ojou-sama Gakkou Ni “Shomin Sample” Toshite Rachirareta Ken - Volume 3 - Chapter 3 6 years ago

Ore no Isekai Shimai ga Jichou Shinai

- Ore No Isekai Shimai Ga Jichou Shinai! - Volume 4 - Chapter 24 5 years ago
- Ore No Isekai Shimai Ga Jichou Shinai! - Volume 4 - Chapter 23 5 years ago
- Ore No Isekai Shimai Ga Jichou Shinai! - Volume 4 - Chapter 22 5 years ago

Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru

- Ore No Kanojo To Osananajimi Ga Shuraba Sugiru - Volume 7 - Chapter 14 6 years ago
- Ore No Kanojo To Osananajimi Ga Shuraba Sugiru - Volume 7 - Chapter 13 6 years ago
- Ore No Kanojo To Osananajimi Ga Shuraba Sugiru - Volume 7 - Chapter 12 6 years ago

Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha

- Ore No Osananajimi Wa Joshikousei De Yuusha - Chapter 62 6 years ago
- Ore No Osananajimi Wa Joshikousei De Yuusha - Chapter 61 6 years ago
- Ore No Osananajimi Wa Joshikousei De Yuusha - Chapter 60 6 years ago

Ore to Kawazu san no Isekai Hourouki

- Ore To Kawazu-san No Isekai Hourouki - Chapter 57 6 years ago
- Ore To Kawazu-san No Isekai Hourouki - Chapter 56 6 years ago
- Ore To Kawazu-san No Isekai Hourouki - Chapter 55 6 years ago

Other World Assassin Life of a Man who was a Shut in

- Other World Assassin Life Of A Man Who Was A Shut-in - Chapter 104 6 years ago
- Other World Assassin Life Of A Man Who Was A Shut-in - Chapter 103 6 years ago
- Other World Assassin Life Of A Man Who Was A Shut-in - Chapter 102 6 years ago

Other Worlds Monster Breeder

- Other World’s Monster Breeder - Chapter 73 6 years ago
- Other World’s Monster Breeder - Chapter 72 6 years ago
- Other World’s Monster Breeder - Chapter 71 6 years ago

Otherworld Nation Founding Chronicles

- Otherworld Nation Founding Chronicles - Chapter 113 5 years ago
- Otherworld Nation Founding Chronicles - Chapter 112 5 years ago
- Otherworld Nation Founding Chronicles - Chapter 111 5 years ago

Otherworldly Evil Monarch

- Otherworldly Evil Monarch - Chapter 548 5 years ago
- Otherworldly Evil Monarch - Chapter 547 5 years ago
- Otherworldly Evil Monarch - Chapter 546 5 years ago

Otoko Nara Ikkokuichijou no Aruji o Mezasa Nakya ne

- Otoko Nara Ikkokuichijou No Aruji O Mezasa Nakya, Ne? - Chapter 308 6 years ago
- Otoko Nara Ikkokuichijou No Aruji O Mezasa Nakya, Ne? - Chapter 307 6 years ago
- Otoko Nara Ikkokuichijou No Aruji O Mezasa Nakya, Ne? - Chapter 306 6 years ago

Otome Game Rokkushuume Automode ga Kiremashita

- Otome Game Rokkushuume, Automode Ga Kiremashita - Chapter 72 6 years ago
- Otome Game Rokkushuume, Automode Ga Kiremashita - Chapter 71 6 years ago
- Otome Game Rokkushuume, Automode Ga Kiremashita - Chapter 70 6 years ago

Ototsukai wa Shi to Odoru

- Ototsukai Wa Shi To Odoru - Chapter 31 6 years ago
- Ototsukai Wa Shi To Odoru - Chapter 30 6 years ago
- Ototsukai Wa Shi To Odoru - Chapter 29 6 years ago

Our Glamorous Time

- Our Glamorous Time - Chapter 26 6 years ago
- Our Glamorous Time - Chapter 25 6 years ago
- Our Glamorous Time - Chapter 24 6 years ago

Outaishihi ni Nante Naritakunai

- Outaishihi Ni Nante Naritakunai!! - Chapter 39 5 years ago
- Outaishihi Ni Nante Naritakunai!! - Chapter 38 5 years ago
- Outaishihi Ni Nante Naritakunai!! - Chapter 37 5 years ago

Outcast Magician And The Power Of Heretics

- Outcast Magician And The Power Of Heretics - Chapter 90 6 years ago
- Outcast Magician And The Power Of Heretics - Chapter 89 6 years ago
- Outcast Magician And The Power Of Heretics - Chapter 88 6 years ago

Overgeared

- Overgeared - Chapter 767 5 years ago
- Overgeared - Chapter 766 5 years ago
- Overgeared - Chapter 765 5 years ago

Overlord WN

- Overlord (WN) - Chapter 88.1 6 years ago
- Overlord (WN) - Chapter 87 6 years ago
- Overlord (WN) - Chapter 86 6 years ago

Painting of the Nine Immortals

- Painting Of The Nine Immortals - Chapter 419 5 years ago
- Painting Of The Nine Immortals - Chapter 418 5 years ago
- Painting Of The Nine Immortals - Chapter 417 5 years ago

Paradise of Demonic Gods

- Paradise Of Demonic Gods - Chapter 669 5 years ago
- Paradise Of Demonic Gods - Chapter 668 5 years ago
- Paradise Of Demonic Gods - Chapter 667 5 years ago

Parallel World Pharmacy

- Parallel World Pharmacy - Volume 3 - Chapter 6.3 5 years ago
- Parallel World Pharmacy - Volume 3 - Chapter 6.2 5 years ago
- Parallel World Pharmacy - Volume 3 - Chapter 6.1 5 years ago

Path to Heaven

- Path To Heaven - Chapter 216 6 years ago
- Path To Heaven - Chapter 215 6 years ago
- Path To Heaven - Chapter 214 6 years ago

Peerless Battle Spirit

- Peerless Battle Spirit - Chapter 821 5 years ago
- Peerless Battle Spirit - Chapter 820 5 years ago
- Peerless Battle Spirit - Chapter 819 5 years ago

Peerless Demonic Lord

- Peerless Demonic Lord - Chapter 29 6 years ago
- Peerless Demonic Lord - Chapter 28 6 years ago
- Peerless Demonic Lord - Chapter 27 6 years ago

Peerless Martial God

- Peerless Martial God - Chapter 2001 5 years ago
- Peerless Martial God - Chapter 2000 5 years ago
- Peerless Martial God - Chapter 1999 5 years ago

Perfect Secret Love The Bad New Wife is a Little Sweet

- Perfect Secret Love: The Bad New Wife Is A Little Sweet - Chapter 300 5 years ago
- Perfect Secret Love: The Bad New Wife Is A Little Sweet - Chapter 299 5 years ago
- Perfect Secret Love: The Bad New Wife Is A Little Sweet - Chapter 298 5 years ago

Perfect Superstar

- Perfect Superstar - Chapter 35 5 years ago
- Perfect Superstar - Chapter 34 5 years ago
- Perfect Superstar - Chapter 33 5 years ago

Perfect World

- Perfect World - Chapter 687 5 years ago
- Perfect World - Chapter 686 5 years ago
- Perfect World - Chapter 685 5 years ago

Pet King

- Pet King - Chapter 478 5 years ago
- Pet King - Chapter 477 5 years ago
- Pet King - Chapter 476 5 years ago

Phoenix Destiny

- Phoenix Destiny - Chapter 132 5 years ago
- Phoenix Destiny - Chapter 131 5 years ago
- Phoenix Destiny - Chapter 27 5 years ago

Phoenix Overlooking the World Who Dares to Touch My Abandoned Empress

- Phoenix Overlooking The World – Who Dares To Touch My Abandoned Empress - Chapter 26 6 years ago
- Phoenix Overlooking The World – Who Dares To Touch My Abandoned Empress - Chapter 25 6 years ago
- Phoenix Overlooking The World – Who Dares To Touch My Abandoned Empress - Chapter 24 6 years ago

Picking Up a General to Plow the Fields

- Picking Up A General To Plow The Fields - Chapter 33 6 years ago
- Picking Up A General To Plow The Fields - Chapter 32 6 years ago
- Picking Up A General To Plow The Fields - Chapter 31 6 years ago

Pivot of the Sky

- Pivot Of The Sky - Chapter 92 6 years ago
- Pivot Of The Sky - Chapter 91 6 years ago
- Pivot Of The Sky - Chapter 90 6 years ago

Please Be More Serious

- Please Be More Serious - Chapter 77 5 years ago
- Please Be More Serious - Chapter 76 5 years ago
- Please Be More Serious - Chapter 75 5 years ago

Plundering the Dao of the Immortal Journey

- Plundering The Dao Of The Immortal Journey - Chapter 265 6 years ago
- Plundering The Dao Of The Immortal Journey - Chapter 264 6 years ago
- Plundering The Dao Of The Immortal Journey - Chapter 263 6 years ago

Plundering the Heavens

- Plundering The Heavens - Chapter 292 5 years ago
- Plundering The Heavens - Chapter 291 5 years ago
- Plundering The Heavens - Chapter 290 5 years ago

Poisoning the World The Secret Service Mysterious Doctor is a Young Beastly Wife

- Poisoning The World: The Secret Service Mysterious Doctor Is A Young Beastly Wife - Chapter 453 5 years ago
- Poisoning The World: The Secret Service Mysterious Doctor Is A Young Beastly Wife - Chapter 452 5 years ago
- Poisoning The World: The Secret Service Mysterious Doctor Is A Young Beastly Wife - Chapter 451 5 years ago

Possessing Nothing

- Possessing Nothing - Chapter 71 5 years ago
- Possessing Nothing - Chapter 70 5 years ago
- Possessing Nothing - Chapter 69 5 years ago

Praise the Orc

- Praise The Orc! - Chapter 228 6 years ago
- Praise The Orc! - Chapter 227 6 years ago
- Praise The Orc! - Chapter 226 6 years ago

Primordial Blood Throne

- Primordial Blood Throne - Volume 3 - Chapter 8 5 years ago
- Primordial Blood Throne - Volume 3 - Chapter 7 5 years ago
- Primordial Blood Throne - Volume 3 - Chapter 6 5 years ago

Prince

Princess Medical Doctor

- Princess Medical Doctor - Chapter 232 5 years ago
- Princess Medical Doctor - Chapter 231 5 years ago
- Princess Medical Doctor - Chapter 230 5 years ago

Prodigiously Amazing Weaponsmith

- Prodigiously Amazing Weaponsmith - Chapter 333 5 years ago
- Prodigiously Amazing Weaponsmith - Chapter 332 5 years ago
- Prodigiously Amazing Weaponsmith - Chapter 331 5 years ago

Pursuit of the Truth

- Pursuit Of The Truth - Chapter 653 5 years ago
- Pursuit Of The Truth - Chapter 652 5 years ago
- Pursuit Of The Truth - Chapter 651 5 years ago

Queen of No11 Agent 11

- Queen Of No.11 Agent 11 - Chapter 37 6 years ago
- Queen Of No.11 Agent 11 - Chapter 36 6 years ago
- Queen Of No.11 Agent 11 - Chapter 35 6 years ago

Radiant Era

- Radiant Era - Chapter 104 5 years ago
- Radiant Era - Chapter 103 5 years ago
- Radiant Era - Chapter 102 5 years ago

Rakudai Kishi no Eiyuutan

- Rakudai Kishi No Eiyuutan - Volume 7 - Chapter 2 6 years ago
- Rakudai Kishi No Eiyuutan - Volume 7 - Chapter 1 6 years ago
- Rakudai Kishi No Eiyuutan - Volume 6 - Chapter 3 6 years ago

Rakuin no Monshou

- Rakuin No Monshou - Volume 11 - Chapter 6 6 years ago
- Rakuin No Monshou - Volume 11 - Chapter 5 6 years ago
- Rakuin No Monshou - Volume 11 - Chapter 4 6 years ago

Realms In The Firmament

- Realms In The Firmament - Chapter 970 5 years ago
- Realms In The Firmament - Chapter 969 5 years ago
- Realms In The Firmament - Chapter 968 5 years ago

Rebirth How A Loser Became A Prince Charming

- Rebirth: How A Loser Became A Prince Charming - Chapter 727 5 years ago
- Rebirth: How A Loser Became A Prince Charming - Chapter 726 5 years ago
- Rebirth: How A Loser Became A Prince Charming - Chapter 725 5 years ago

Rebirth of an Abandoned Woman

- Rebirth Of An Abandoned Woman - Chapter 81 5 years ago
- Rebirth Of An Abandoned Woman - Chapter 80 5 years ago
- Rebirth Of An Abandoned Woman - Chapter 79 5 years ago

Rebirth of The Heavenly Demon

- Rebirth Of The Heavenly Demon - Chapter 89 6 years ago
- Rebirth Of The Heavenly Demon - Chapter 88 6 years ago
- Rebirth Of The Heavenly Demon - Chapter 87 6 years ago

Rebirth of the Thief Who Roamed The World

- Rebirth Of The Thief Who Roamed The World - Chapter 443 5 years ago
- Rebirth Of The Thief Who Roamed The World - Chapter 442 5 years ago
- Rebirth Of The Thief Who Roamed The World - Chapter 441 5 years ago

Reborn as my Love Rivals Wife

- Reborn As My Love Rival’s Wife - Chapter 71 5 years ago
- Reborn As My Love Rival’s Wife - Chapter 70 5 years ago
- Reborn As My Love Rival’s Wife - Chapter 69 5 years ago

Red Envelope Group of the Three Realms

- Red Envelope Group Of The Three Realms - Chapter 558 5 years ago
- Red Envelope Group Of The Three Realms - Chapter 557 5 years ago
- Red Envelope Group Of The Three Realms - Chapter 556 5 years ago

Red Packet Server

- Red Packet Server - Chapter 730 5 years ago
- Red Packet Server - Chapter 729 5 years ago
- Red Packet Server - Chapter 728 5 years ago

Refusing to Serve Me Then Off With Your Head

- Refusing To Serve Me? Then Off With Your Head! - Chapter 64 6 years ago
- Refusing To Serve Me? Then Off With Your Head! - Chapter 63 6 years ago
- Refusing To Serve Me? Then Off With Your Head! - Chapter 62 6 years ago

Regarding the Display of an Outrageous Skill Which Has Incredible Powers

- Regarding The Display Of An Outrageous Skill Which Has Incredible Powers - Chapter 17 6 years ago
- Regarding The Display Of An Outrageous Skill Which Has Incredible Powers - Chapter 16 6 years ago
- Regarding The Display Of An Outrageous Skill Which Has Incredible Powers - Chapter 15 6 years ago

Regarding the Story of My Wife Medusa

- Regarding The Story Of My Wife, Medusa - Volume 1 - Chapter 21 6 years ago
- Regarding The Story Of My Wife, Medusa - Volume 1 - Chapter 20 6 years ago
- Regarding The Story Of My Wife, Medusa - Volume 1 - Chapter 19 6 years ago

Reign of the Hunters

- Reign Of The Hunters - Chapter 217.2 5 years ago
- Reign Of The Hunters - Chapter 217.1 5 years ago
- Reign Of The Hunters - Chapter 216.2 5 years ago

Reincarnated as a dragons egg Lets aim to be the strongest

- Reincarnated As A Dragon’s Egg ~Lets Aim To Be The Strongest~ - Chapter 194 5 years ago
- Reincarnated As A Dragon’s Egg ~Lets Aim To Be The Strongest~ - Chapter 193 5 years ago
- Reincarnated As A Dragon’s Egg ~Lets Aim To Be The Strongest~ - Chapter 192 5 years ago

Reincarnated into a Werewolf the Demon Lord Servants

- Reincarnated Into A Werewolf, The Demon Lord Servants - Chapter 73 5 years ago
- Reincarnated Into A Werewolf, The Demon Lord Servants - Chapter 72 5 years ago
- Reincarnated Into A Werewolf, The Demon Lord Servants - Chapter 71 5 years ago

Reincarnated Into Other World With Cheat Like Ability Internet Was Strongest Even In Other World

- Reincarnated Into Other World With Cheat Like Ability ~Internet Was Strongest Even In Other World - Chapter 56 6 years ago
- Reincarnated Into Other World With Cheat Like Ability ~Internet Was Strongest Even In Other World - Chapter 55 6 years ago
- Reincarnated Into Other World With Cheat Like Ability ~Internet Was Strongest Even In Other World - Chapter 54 6 years ago

Reincarnation From the Upper World to the Lower World

- Reincarnation ~ From The Upper World To The Lower World - Chapter 59 6 years ago
- Reincarnation ~ From The Upper World To The Lower World - Chapter 58 6 years ago
- Reincarnation ~ From The Upper World To The Lower World - Chapter 57 6 years ago

Reincarnation into the Barrier Master

- Reincarnation Into The Barrier Master - Chapter 85 6 years ago
- Reincarnation Into The Barrier Master - Chapter 84 6 years ago
- Reincarnation Into The Barrier Master - Chapter 83 6 years ago

Reincarnation Of The Strongest Sword God

- Reincarnation Of The Strongest Sword God - Chapter 697 5 years ago
- Reincarnation Of The Strongest Sword God - Chapter 696 5 years ago
- Reincarnation Of The Strongest Sword God - Chapter 695 5 years ago

Reincarnator

- Reincarnator - Chapter 408 5 years ago
- Reincarnator - Chapter 407 5 years ago
- Reincarnator - Chapter 406 5 years ago

Release that Witch

- Release That Witch - Chapter 848 5 years ago
- Release That Witch - Chapter 847 5 years ago
- Release That Witch - Chapter 846 5 years ago

ReMonster

- Re:Monster - Volume 1 - Chapter 8 6 years ago
- Re:Monster - Volume 1 - Chapter 7 6 years ago
- Re:Monster - Volume 1 - Chapter 6 6 years ago

Renegade Immortal

- Renegade Immortal - Chapter 1047 5 years ago
- Renegade Immortal - Chapter 1046 5 years ago
- Renegade Immortal - Chapter 1045 5 years ago

Return of the Former Hero

- Return Of The Former Hero - Chapter 123 5 years ago
- Return Of The Former Hero - Chapter 122 5 years ago
- Return Of The Former Hero - Chapter 121 5 years ago

Returning from the Immortal World

- Returning From The Immortal World - Chapter 663 5 years ago
- Returning From The Immortal World - Chapter 661 5 years ago
- Returning From The Immortal World - Chapter 659 5 years ago

Reverend Insanity

- Reverend Insanity - Chapter 490 5 years ago
- Reverend Insanity - Chapter 345 5 years ago
- Reverend Insanity - Chapter 342 5 years ago

Revived Warrior

- Revived Warrior - Volume 1 - Chapter 58 6 years ago
- Revived Warrior - Volume 1 - Chapter 57 6 years ago
- Revived Warrior - Volume 1 - Chapter 56 6 years ago

Revolution of the 8th Class Mage

- Revolution Of The 8th Class Mage - Chapter 79 5 years ago
- Revolution Of The 8th Class Mage - Chapter 78 5 years ago
- Revolution Of The 8th Class Mage - Chapter 77 5 years ago

ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

- Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Volume 5 - Chapter 42.2 5 years ago
- Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Volume 5 - Chapter 42.1 5 years ago
- Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - Volume 4 - Chapter 91.1 5 years ago

Riaru de Reberu Age Shitara Hobo Chtona Jinsei ni Natta

- Riaru De Reberu Age Shitara Hobo Chītona Jinsei Ni Natta - Volume 3 - Chapter 101 6 years ago
- Riaru De Reberu Age Shitara Hobo Chītona Jinsei Ni Natta - Volume 3 - Chapter 100 6 years ago
- Riaru De Reberu Age Shitara Hobo Chītona Jinsei Ni Natta - Volume 3 - Chapter 99 6 years ago

Riot Grasper

- Riot Grasper - Volume 3 - Chapter 5 6 years ago
- Riot Grasper - Volume 3 - Chapter 4 6 years ago
- Riot Grasper - Volume 3 - Chapter 3 6 years ago

Rise of Humanity

- Rise Of Humanity - Chapter 457 5 years ago
- Rise Of Humanity - Chapter 456 5 years ago
- Rise Of Humanity - Chapter 455 5 years ago

Rise of the Wasteland

- Rise Of The Wasteland - Chapter 314 5 years ago
- Rise Of The Wasteland - Chapter 313 5 years ago
- Rise Of The Wasteland - Chapter 312 5 years ago

Risou no Himo Seikatsu

- Risou No Himo Seikatsu - Volume 6 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Risou No Himo Seikatsu - Volume 6 - Chapter 4 6 years ago
- Risou No Himo Seikatsu - Volume 6 - Chapter 3 6 years ago

Rolling love

- Rolling Love - Chapter Epilogue 6 years ago
- Rolling Love - Chapter 82.2 6 years ago
- Rolling Love - Chapter 82.1 6 years ago

Romance of Dragons and Snakes

- Romance Of Dragons And Snakes - Chapter 190 6 years ago
- Romance Of Dragons And Snakes - Chapter 189 6 years ago
- Romance Of Dragons And Snakes - Chapter 188 6 years ago

Royal Roader on My Own

- Royal Roader On My Own - Chapter 121 5 years ago
- Royal Roader On My Own - Chapter 120 5 years ago
- Royal Roader On My Own - Chapter 119 5 years ago

Running Away From The Hero

- Running Away From The Hero! - Chapter 8.03 6 years ago
- Running Away From The Hero! - Chapter 8.02 6 years ago
- Running Away From The Hero! - Chapter 8.01 6 years ago

Ryouriban

- Ryouriban - Chapter 48 5 years ago
- Ryouriban - Chapter 47 5 years ago
- Ryouriban - Chapter 46 6 years ago

Ryuugoroshi no Sugosuhibi

- Ryuugoroshi No Sugosuhibi - Chapter 31 6 years ago
- Ryuugoroshi No Sugosuhibi - Chapter 30 6 years ago
- Ryuugoroshi No Sugosuhibi - Chapter 29 6 years ago

Saikyou Juzoku Tensei Cheat Majutsushi no Slow Life

- Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi No Slow Life~ - Chapter 25 5 years ago
- Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi No Slow Life~ - Chapter 24 5 years ago
- Saikyou Juzoku Tensei ~Cheat Majutsushi No Slow Life~ - Chapter 23 5 years ago

Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi

- Sairin Yuusha No Fukushuu Hanashi - Volume 4 - Chapter 10 6 years ago
- Sairin Yuusha No Fukushuu Hanashi - Volume 4 - Chapter 9 6 years ago
- Sairin Yuusha No Fukushuu Hanashi - Volume 4 - Chapter 8 6 years ago

Sakurasou no Pet na Kanojo

- Sakurasou No Pet Na Kanojo - Volume 1 - Chapter 4.1 6 years ago
- Sakurasou No Pet Na Kanojo - Volume 1 - Chapter 3.5 6 years ago
- Sakurasou No Pet Na Kanojo - Volume 1 - Chapter 3.4 6 years ago

Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei

- Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei - Volume 2 - Chapter 16 6 years ago
- Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei - Volume 2 - Chapter 15 6 years ago
- Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei - Volume 2 - Chapter 14 6 years ago

Science Shall Prevail Over Magic

- Science Shall Prevail Over Magic - Chapter 21 6 years ago
- Science Shall Prevail Over Magic - Chapter 20 6 years ago
- Science Shall Prevail Over Magic - Chapter 19 6 years ago

Secrets of His Royal Highness Pampered Consort

- Secrets Of His Royal Highness: Pampered Consort - Chapter 19 6 years ago
- Secrets Of His Royal Highness: Pampered Consort - Chapter 18 6 years ago
- Secrets Of His Royal Highness: Pampered Consort - Chapter 17 6 years ago

Seeking the Flying Sword Path

- Seeking The Flying Sword Path - Chapter 407 5 years ago
- Seeking The Flying Sword Path - Chapter 406 5 years ago
- Seeking The Flying Sword Path - Chapter 404 5 years ago

Seiju no Kuni no Kinju Tsukai

- Seiju No Kuni No Kinju Tsukai - Chapter 76.2 6 years ago
- Seiju No Kuni No Kinju Tsukai - Chapter 76.1 6 years ago
- Seiju No Kuni No Kinju Tsukai - Chapter 75.2 6 years ago

Seiken Tsukai no Kinju Eishou

- Seiken Tsukai No Kinju Eishou - Volume 3 - Chapter 2 6 years ago
- Seiken Tsukai No Kinju Eishou - Volume 3 - Chapter 1 6 years ago
- Seiken Tsukai No Kinju Eishou - Volume 3 - Chapter Prologue 6 years ago

Seirei Gensouki Konna Sekai de Deaeta Kimi ni

- Seirei Gensouki ~Konna Sekai De Deaeta Kimi Ni~ - Chapter 98.2 5 years ago
- Seirei Gensouki ~Konna Sekai De Deaeta Kimi Ni~ - Chapter 98.1 5 years ago
- Seirei Gensouki ~Konna Sekai De Deaeta Kimi Ni~ - Chapter 97 5 years ago

Sekai ga death game ni natta no de tanoshii desu

- Sekai Ga Death Game Ni Natta No De Tanoshii Desu - Volume 1 - Chapter 27 6 years ago
- Sekai Ga Death Game Ni Natta No De Tanoshii Desu - Volume 1 - Chapter 26 6 years ago
- Sekai Ga Death Game Ni Natta No De Tanoshii Desu - Volume 1 - Chapter 25 6 years ago

Semi Datte Tensei Sureba Ryuu Ni Naru

- Semi Datte Tensei Sureba Ryuu Ni Naru - Chapter Epilogue 6 years ago
- Semi Datte Tensei Sureba Ryuu Ni Naru - Chapter 7.2 6 years ago
- Semi Datte Tensei Sureba Ryuu Ni Naru - Chapter 7.1 6 years ago

Seoul Stations Necromancer

- Seoul Station’s Necromancer - Chapter 208 6 years ago
- Seoul Station’s Necromancer - Chapter 207 6 years ago
- Seoul Station’s Necromancer - Chapter 206 6 years ago

Sevens

- Sevens - Chapter Erhart C2 6 years ago
- Sevens - Chapter Intermission 4 6 years ago
- Sevens - Chapter Intermission 3 6 years ago

Shadow Hack

- Shadow Hack - Chapter 313 5 years ago
- Shadow Hack - Chapter 312 5 years ago
- Shadow Hack - Chapter 311 5 years ago

Shadow of the Sky

- Shadow Of The Sky - Chapter 49 6 years ago
- Shadow Of The Sky - Chapter 48 6 years ago
- Shadow Of The Sky - Chapter 47 6 years ago

Shadow Rogue

- Shadow Rogue - Chapter 117 6 years ago
- Shadow Rogue - Chapter 116 6 years ago
- Shadow Rogue - Chapter 115 6 years ago

Shamans Awakening

- Shaman’s Awakening - Chapter 39 6 years ago
- Shaman’s Awakening - Chapter 38 6 years ago
- Shaman’s Awakening - Chapter 37 6 years ago

She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman LN

- She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman (LN) - Volume 2 - Chapter 2 6 years ago
- She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman (LN) - Volume 2 - Chapter 1 6 years ago
- She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman (LN) - Volume 1 - Chapter 21 6 years ago

She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman WN

- She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman (WN) - Chapter 57 6 years ago
- She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman (WN) - Chapter 56 6 years ago
- She Professed Herself The Pupil Of The Wiseman (WN) - Chapter 55 6 years ago

Shen Mu

- Shen Mu - Volume 4 - Chapter 2 6 years ago
- Shen Mu - Volume 4 - Chapter 1 6 years ago
- Shen Mu - Volume 3 - Chapter 10 6 years ago

Shen Yin Wang Zuo

- Shen Yin Wang Zuo - Chapter 735 5 years ago
- Shen Yin Wang Zuo - Chapter 734 5 years ago
- Shen Yin Wang Zuo - Chapter 733 5 years ago

Sheng Wang

- Sheng Wang - Chapter 38 6 years ago
- Sheng Wang - Chapter 37 6 years ago
- Sheng Wang - Chapter 36 6 years ago

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja Sekai Saikyou no Kenja ga Sarani Tsuyoku Naru Tameni Tenseishimashita

- Shikkaku Mon No Saikyou Kenja~ Sekai Saikyou No Kenja Ga Sarani Tsuyoku Naru Tameni Tenseishimashita~ - Chapter 198 5 years ago
- Shikkaku Mon No Saikyou Kenja~ Sekai Saikyou No Kenja Ga Sarani Tsuyoku Naru Tameni Tenseishimashita~ - Chapter 197 5 years ago
- Shikkaku Mon No Saikyou Kenja~ Sekai Saikyou No Kenja Ga Sarani Tsuyoku Naru Tameni Tenseishimashita~ - Chapter 196 5 years ago

Shinka no Mi

- Shinka No Mi - Chapter 73 5 years ago
- Shinka No Mi - Chapter 72 6 years ago
- Shinka No Mi - Chapter 71 6 years ago

Shinmai Maou no Keiyakusha

- Shinmai Maou No Keiyakusha - Volume 8 - Chapter 2 5 years ago
- Shinmai Maou No Keiyakusha - Volume 8 - Chapter 1 5 years ago
- Shinmai Maou No Keiyakusha - Volume 7 - Chapter 4 6 years ago

Shinrei Tantei Yakumo

- Shinrei Tantei Yakumo - Volume 9 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Shinrei Tantei Yakumo - Volume 9 - Chapter 3 6 years ago
- Shinrei Tantei Yakumo - Volume 9 - Chapter 2 6 years ago

Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan

- Shinwa Densetsu No Eiyuu No Isekaitan - Volume 3 - Chapter 6 5 years ago
- Shinwa Densetsu No Eiyuu No Isekaitan - Volume 3 - Chapter 5 6 years ago
- Shinwa Densetsu No Eiyuu No Isekaitan - Volume 3 - Chapter 4 6 years ago

Shoujo Grand Summoning

- Shoujo Grand Summoning - Chapter 228 5 years ago
- Shoujo Grand Summoning - Chapter 227 5 years ago
- Shoujo Grand Summoning - Chapter 226 5 years ago

Shrouding the Heavens

- Shrouding The Heavens - Chapter 190 6 years ago
- Shrouding The Heavens - Chapter 189 6 years ago
- Shrouding The Heavens - Chapter 188 6 years ago

Shuras Wrath

- Shuras Wrath - Chapter 850 5 years ago
- Shuras Wrath - Chapter 849 5 years ago
- Shuras Wrath - Chapter 848 5 years ago

Shuumatsu Nani Shitemasu ka Isogashii desu ka Sukutte Moratte Ii desu ka

- Shuumatsu Nani Shitemasu Ka? Isogashii Desu Ka? Sukutte Moratte Ii Desu Ka? - Volume 5 - Chapter 4.4 6 years ago
- Shuumatsu Nani Shitemasu Ka? Isogashii Desu Ka? Sukutte Moratte Ii Desu Ka? - Volume 5 - Chapter 4.3 6 years ago
- Shuumatsu Nani Shitemasu Ka? Isogashii Desu Ka? Sukutte Moratte Ii Desu Ka? - Volume 5 - Chapter 4.2 6 years ago

Single Player Only

- Single Player Only - Chapter 84 6 years ago
- Single Player Only - Chapter 83 6 years ago
- Single Player Only - Chapter 82 6 years ago

Skeleton Knight in Another World

- Skeleton Knight, In Another World - Volume 8 - Chapter 11 5 years ago
- Skeleton Knight, In Another World - Volume 8 - Chapter 10 5 years ago
- Skeleton Knight, In Another World - Volume 8 - Chapter 9 5 years ago

Skill Up with Login Bonus

- Skill Up With Login Bonus - Chapter 37 6 years ago
- Skill Up With Login Bonus - Chapter 36 6 years ago
- Skill Up With Login Bonus - Chapter 35 6 years ago

Skirt Chasing Young Monarch City Lady Killer

- Skirt-Chasing Young Monarch: City Lady-Killer - Chapter 112 5 years ago
- Skirt-Chasing Young Monarch: City Lady-Killer - Chapter 111 5 years ago
- Skirt-Chasing Young Monarch: City Lady-Killer - Chapter 110 5 years ago

Sky World

- Sky World - Volume 3 - Chapter 1.4 6 years ago
- Sky World - Volume 3 - Chapter 1.3 6 years ago
- Sky World - Volume 3 - Chapter 1.2 6 years ago

Skyfire Avenue

- Skyfire Avenue - Chapter Epilogue 6 years ago
- Skyfire Avenue - Chapter 903 6 years ago
- Skyfire Avenue - Chapter 902 6 years ago

Sleep Learning

- Sleep Learning - Chapter 25 6 years ago
- Sleep Learning - Chapter 24 6 years ago
- Sleep Learning - Chapter 23 6 years ago

Slime Tensei Monogatari

- Slime Tensei Monogatari - Volume 1 - Chapter 19 6 years ago
- Slime Tensei Monogatari - Volume 1 - Chapter 18 6 years ago
- Slime Tensei Monogatari - Volume 1 - Chapter 17 6 years ago

Soaring of Galaxia

- Soaring Of Galaxia - Chapter 430 5 years ago
- Soaring Of Galaxia - Chapter 429 5 years ago
- Soaring Of Galaxia - Chapter 428 5 years ago

Soaring the Heavens

- Soaring The Heavens - Chapter 391 5 years ago
- Soaring The Heavens - Chapter 390 5 years ago
- Soaring The Heavens - Chapter 389 5 years ago

Solo Clear

- Solo Clear - Chapter 45 6 years ago
- Solo Clear - Chapter 44 6 years ago
- Solo Clear - Chapter 43 6 years ago

Soshite Shoujo wa Akujo no Karada o Te ni Ireru

- Soshite Shoujo Wa Akujo No Karada O Te Ni Ireru - Chapter 19 5 years ago
- Soshite Shoujo Wa Akujo No Karada O Te Ni Ireru - Chapter 28 6 years ago
- Soshite Shoujo Wa Akujo No Karada O Te Ni Ireru - Chapter 27 6 years ago

Souen no Historia

- Souen No Historia - Volume 2 - Chapter 28 6 years ago
- Souen No Historia - Volume 2 - Chapter 27 6 years ago
- Souen No Historia - Volume 2 - Chapter 26 6 years ago

Sovereign of Judgment

- Sovereign Of Judgment - Chapter 209 5 years ago
- Sovereign Of Judgment - Chapter 208 5 years ago
- Sovereign Of Judgment - Chapter 207 5 years ago

Sovereign of the Three Realms

- Sovereign Of The Three Realms - Chapter 1200 5 years ago
- Sovereign Of The Three Realms - Chapter 1199 5 years ago
- Sovereign Of The Three Realms - Chapter 1198 5 years ago

Space and Rebirth The Favored Genius Doctor and Businesswoman

- Space And Rebirth: The Favored Genius Doctor And Businesswoman - Chapter 110 5 years ago
- Space And Rebirth: The Favored Genius Doctor And Businesswoman - Chapter 109 5 years ago
- Space And Rebirth: The Favored Genius Doctor And Businesswoman - Chapter 108 5 years ago

Special Forces Spirit

- Special Forces Spirit - Chapter 92 6 years ago
- Special Forces Spirit - Chapter 91 6 years ago
- Special Forces Spirit - Chapter 90 6 years ago

Spirit Migration

- Spirit Migration - Chapter 37 6 years ago
- Spirit Migration - Chapter 36 6 years ago
- Spirit Migration - Chapter 35 6 years ago

Spirit Realm

- Spirit Realm - Chapter 1063 5 years ago
- Spirit Realm - Chapter 1062 5 years ago
- Spirit Realm - Chapter 1061 5 years ago

Spirit Sword

- Spirit Sword - Chapter 34 6 years ago
- Spirit Sword - Chapter 33 6 years ago
- Spirit Sword - Chapter 32 6 years ago

Spirit Vessel

- Spirit Vessel - Chapter 406 5 years ago
- Spirit Vessel - Chapter 405 5 years ago
- Spirit Vessel - Chapter 404 5 years ago

Star Martial God Technique

- Star Martial God Technique - Chapter 28 6 years ago
- Star Martial God Technique - Chapter 27 6 years ago
- Star Martial God Technique - Chapter 26 6 years ago

Star Rank Hunter

- Star Rank Hunter - Chapter 247.2 5 years ago
- Star Rank Hunter - Chapter 247.1 5 years ago
- Star Rank Hunter - Chapter 246.2 5 years ago

Starchild Escapes Arranged Marriage

- Starchild Escapes Arranged Marriage - Chapter 288 5 years ago
- Starchild Escapes Arranged Marriage - Chapter 287 5 years ago
- Starchild Escapes Arranged Marriage - Chapter 286 5 years ago

Starting from Zero

- Starting From Zero - Chapter 170 5 years ago
- Starting From Zero - Chapter 169 5 years ago
- Starting From Zero - Chapter 168 5 years ago

Status Meister

- Status Meister - Chapter 20 6 years ago
- Status Meister - Chapter 19 6 years ago
- Status Meister - Chapter 18 6 years ago

Stealing The Heavens

- Stealing The Heavens - Chapter 514 5 years ago
- Stealing The Heavens - Chapter 513 5 years ago
- Stealing The Heavens - Chapter 512 5 years ago

Stellar Transformation

- Stellar Transformation - Volume 11 - Chapter 68 6 years ago
- Stellar Transformation - Volume 11 - Chapter 67 6 years ago
- Stellar Transformation - Volume 11 - Chapter 66 6 years ago

Strange Life of a Cat

- Strange Life Of A Cat - Chapter 165 6 years ago
- Strange Life Of A Cat - Chapter 164 6 years ago
- Strange Life Of A Cat - Chapter 163 6 years ago

Strangers Handbook

- Stranger’s Handbook - Chapter 154 5 years ago
- Stranger’s Handbook - Chapter 153 6 years ago
- Stranger’s Handbook - Chapter 152 6 years ago

Strongest Abandoned Son

- Strongest Abandoned Son - Chapter 590 6 years ago
- Strongest Abandoned Son - Chapter 589 6 years ago
- Strongest Abandoned Son - Chapter 588 6 years ago

Stunning Edge

- Stunning Edge - Chapter 211 6 years ago
- Stunning Edge - Chapter 210 6 years ago
- Stunning Edge - Chapter 209 6 years ago

Summoned As a Hero but I Got Betrayed

- Summoned As A Hero, But I Got Betrayed - Chapter 6 6 years ago
- Summoned As A Hero, But I Got Betrayed - Chapter 5 6 years ago
- Summoned As A Hero, But I Got Betrayed - Chapter 4 6 years ago

Summoning at Random

- Summoning At Random - Chapter 20 6 years ago
- Summoning At Random - Chapter 19 6 years ago
- Summoning At Random - Chapter 18 6 years ago

Super Brain Telekinesis

- Super Brain Telekinesis - Chapter 48 6 years ago
- Super Brain Telekinesis - Chapter 47 6 years ago
- Super Brain Telekinesis - Chapter 46 6 years ago

Super Gene

- Super Gene - Chapter 383 5 years ago
- Super Gene - Chapter 382 5 years ago
- Super Gene - Chapter 381 5 years ago

Super God Gene

- Super God Gene - Chapter 56 6 years ago
- Super God Gene - Chapter 55 6 years ago
- Super God Gene - Chapter 54 6 years ago

Super Soldier King

- Super Soldier King - Chapter 174 6 years ago
- Super Soldier King - Chapter 173 6 years ago
- Super Soldier King - Chapter 172 6 years ago

Supreme Arrow God

- Supreme Arrow God - Chapter 38 6 years ago
- Supreme Arrow God - Chapter 37 6 years ago
- Supreme Arrow God - Chapter 36 6 years ago

Surviving a Harsh Fantasy with Cheat Items

- Surviving A Harsh Fantasy With Cheat Items - Chapter 65 5 years ago
- Surviving A Harsh Fantasy With Cheat Items - Chapter 64 5 years ago
- Surviving A Harsh Fantasy With Cheat Items - Chapter 63 6 years ago

Swallowed Star

- Swallowed Star - Chapter 965 5 years ago
- Swallowed Star - Chapter 964 5 years ago
- Swallowed Star - Chapter 963 5 years ago

Swallowing the Heavens

- Swallowing The Heavens - Chapter 67 5 years ago
- Swallowing The Heavens - Chapter 66 5 years ago
- Swallowing The Heavens - Chapter 65 5 years ago

Swamp Girl

- Swamp Girl! - Chapter Epilogue 6 years ago
- Swamp Girl! - Chapter 73 6 years ago
- Swamp Girl! - Chapter 72 6 years ago

Sword of the Philosopher

- Sword Of The Philosopher - Chapter 22 6 years ago
- Sword Of The Philosopher - Chapter 21 6 years ago
- Sword Of The Philosopher - Chapter 20 6 years ago

Sword Saints Disciple

- Sword Saint’s Disciple - Volume 3 - Chapter 9 5 years ago
- Sword Saint’s Disciple - Volume 3 - Chapter 8 5 years ago
- Sword Saint’s Disciple - Volume 3 - Chapter 7 5 years ago

Sword Spirit

- Sword Spirit - Chapter 174 6 years ago
- Sword Spirit - Chapter 173 6 years ago
- Sword Spirit - Chapter 172 6 years ago

Takarakuji de 40 oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

- Takarakuji De 40-oku Atattandakedo Isekai Ni Ijuu Suru - Chapter 95 5 years ago
- Takarakuji De 40-oku Atattandakedo Isekai Ni Ijuu Suru - Chapter 94 6 years ago
- Takarakuji De 40-oku Atattandakedo Isekai Ni Ijuu Suru - Chapter 93 6 years ago

Tales of Demons and Gods

- Tales Of Demons And Gods - Chapter 469 5 years ago
- Tales Of Demons And Gods - Chapter 468 5 years ago
- Tales Of Demons And Gods - Chapter 467 5 years ago

Tales of Herding Gods

- Tales Of Herding Gods - Chapter 286 5 years ago
- Tales Of Herding Gods - Chapter 280 5 years ago
- Tales Of Herding Gods - Chapter 278 5 years ago

Tales of the Reincarnated Lord

- Tales Of The Reincarnated Lord - Chapter 495 5 years ago
- Tales Of The Reincarnated Lord - Chapter 494 5 years ago
- Tales Of The Reincarnated Lord - Chapter 493 5 years ago

Talisman Emperor

- Talisman Emperor - Chapter 629 5 years ago
- Talisman Emperor - Chapter 628 5 years ago
- Talisman Emperor - Chapter 627 5 years ago

Tatakau Shisho

- Tatakau Shisho - Volume 10 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Tatakau Shisho - Volume 10 - Chapter 6 6 years ago
- Tatakau Shisho - Volume 10 - Chapter 5.3 6 years ago

Tate no Yuusha no Nariagari LN

- Tate No Yuusha No Nariagari (LN) - Volume 1 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Tate No Yuusha No Nariagari (LN) - Volume 1 - Chapter 23 6 years ago
- Tate No Yuusha No Nariagari (LN) - Volume 1 - Chapter 22 6 years ago

Tempered Immortal

- Tempered Immortal - Chapter 65 6 years ago
- Tempered Immortal - Chapter 64 6 years ago
- Tempered Immortal - Chapter 63 6 years ago

Tempest of the Battlefield

- Tempest Of The Battlefield - Chapter 421 5 years ago
- Tempest Of The Battlefield - Chapter 420 5 years ago
- Tempest Of The Battlefield - Chapter 419 5 years ago

Tempest of the Stellar War

- Tempest Of The Stellar War - Chapter 282 5 years ago
- Tempest Of The Stellar War - Chapter 281 5 years ago
- Tempest Of The Stellar War - Chapter 280 5 years ago

Tensei Oujo wa Kyou mo Hata o Tatakioru

- Tensei Oujo Wa Kyou Mo Hata O Tatakioru - Chapter 88 5 years ago
- Tensei Oujo Wa Kyou Mo Hata O Tatakioru - Chapter 87 5 years ago
- Tensei Oujo Wa Kyou Mo Hata O Tatakioru - Chapter 86 5 years ago

Tensei Reijou wa Yancha Suru

- Tensei Reijou Wa Yancha Suru - Chapter 42 6 years ago
- Tensei Reijou Wa Yancha Suru - Chapter 41 6 years ago
- Tensei Reijou Wa Yancha Suru - Chapter 40 6 years ago

Tensei Shitanode Tsugi Koso wa Shiawasena Jinsei wo Tsukande Misemashou

- Tensei Shitanode Tsugi Koso Wa Shiawasena Jinsei Wo Tsukande Misemashou - Chapter 55 5 years ago
- Tensei Shitanode Tsugi Koso Wa Shiawasena Jinsei Wo Tsukande Misemashou - Chapter 54 6 years ago
- Tensei Shitanode Tsugi Koso Wa Shiawasena Jinsei Wo Tsukande Misemashou - Chapter 53 6 years ago

Tensei Shitara Kyuuketsuki san Datta Ken

- Tensei Shitara Kyuuketsuki-san Datta Ken - Chapter 110 6 years ago
- Tensei Shitara Kyuuketsuki-san Datta Ken - Chapter 109 6 years ago
- Tensei Shitara Kyuuketsuki-san Datta Ken - Chapter 108 6 years ago

Tensei Shitara Slime Datta Ken WN

- Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) - Chapter 226 6 years ago
- Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) - Chapter 225 6 years ago
- Tensei Shitara Slime Datta Ken (WN) - Chapter 224 6 years ago

Tensei Shite Inaka de Slowlife wo Okuritai

- Tensei Shite Inaka De Slowlife Wo Okuritai - Chapter 27 6 years ago
- Tensei Shite Inaka De Slowlife Wo Okuritai - Chapter 26 6 years ago
- Tensei Shite Inaka De Slowlife Wo Okuritai - Chapter 25 6 years ago

Tensei Shoujo no Rirekisho

- Tensei Shoujo No Rirekisho - Chapter 46 6 years ago
- Tensei Shoujo No Rirekisho - Chapter 45 6 years ago
- Tensei Shoujo No Rirekisho - Chapter 44 6 years ago

Terror Infinity

- Terror Infinity - Volume 23 - Chapter 13.2 5 years ago
- Terror Infinity - Volume 23 - Chapter 13.1 5 years ago
- Terror Infinity - Volume 23 - Chapter 12.6 5 years ago

That Person Later on

- That Person. Later On… - Chapter 207 5 years ago
- That Person. Later On… - Chapter 206 5 years ago
- That Person. Later On… - Chapter 205 5 years ago

The Ability to Make Town lets Make a Japanese Town in Different World

- The Ability To Make Town!? ~let’s Make A Japanese Town In Different World~ - Chapter 59 5 years ago
- The Ability To Make Town!? ~let’s Make A Japanese Town In Different World~ - Chapter 58 5 years ago
- The Ability To Make Town!? ~let’s Make A Japanese Town In Different World~ - Chapter 57 6 years ago

The Adonis Next Door 100 Days of Forced Love

- The Adonis Next Door: 100 Days Of Forced Love - Chapter 108 6 years ago
- The Adonis Next Door: 100 Days Of Forced Love - Chapter 107 6 years ago
- The Adonis Next Door: 100 Days Of Forced Love - Chapter 106 6 years ago

The Alchemist God

- The Alchemist God - Chapter 179 5 years ago
- The Alchemist God - Chapter 178 5 years ago
- The Alchemist God - Chapter 177 5 years ago

The Almighty Martial Arts System

- The Almighty Martial Arts System - Chapter 76 6 years ago
- The Almighty Martial Arts System - Chapter 75 6 years ago
- The Almighty Martial Arts System - Chapter 74 6 years ago

The Amber Sword

- The Amber Sword - Volume 3 - Chapter 144 5 years ago
- The Amber Sword - Volume 3 - Chapter 143 5 years ago
- The Amber Sword - Volume 3 - Chapter 142 5 years ago

The Assassins Apprentice

- The Assassin’s Apprentice - Chapter 32 6 years ago
- The Assassin’s Apprentice - Chapter 31 6 years ago
- The Assassin’s Apprentice - Chapter 30 6 years ago

The Author Reincarnated Ill Become an Amazing Villain

- The Author Reincarnated?! ~I’ll Become An Amazing Villain!~ - Chapter 30 6 years ago
- The Author Reincarnated?! ~I’ll Become An Amazing Villain!~ - Chapter 29 6 years ago
- The Author Reincarnated?! ~I’ll Become An Amazing Villain!~ - Chapter 28 6 years ago

The Avalon Of Five Elements

- The Avalon Of Five Elements - Chapter 640 6 years ago
- The Avalon Of Five Elements - Chapter 639 6 years ago
- The Avalon Of Five Elements - Chapter 638 6 years ago

The Beasts Blood Boils

- The Beast’s Blood Boils - Chapter 30 6 years ago
- The Beast’s Blood Boils - Chapter 29 6 years ago
- The Beast’s Blood Boils - Chapter 28 6 years ago

The Beautiful Entropic Girl Poison Expert Third Young Miss

- The Beautiful Entropic Girl: Poison Expert Third Young Miss - Chapter 38 6 years ago
- The Beautiful Entropic Girl: Poison Expert Third Young Miss - Chapter 37 6 years ago
- The Beautiful Entropic Girl: Poison Expert Third Young Miss - Chapter 36 6 years ago

The Black Card

- The Black Card - Chapter 425 5 years ago
- The Black Card - Chapter 424 5 years ago
- The Black Card - Chapter 423 5 years ago

The Book Eating Magician

- The Book Eating Magician - Chapter 381 5 years ago
- The Book Eating Magician - Chapter 380 5 years ago
- The Book Eating Magician - Chapter 379 5 years ago

The Captivating Crown Prince

- The Captivating Crown Prince - Chapter 33 5 years ago
- The Captivating Crown Prince - Chapter 32 5 years ago
- The Captivating Crown Prince - Chapter 31 5 years ago

The CEOs Pregnant Wife

- The CEO’s Pregnant Wife - Chapter 9.2 6 years ago
- The CEO’s Pregnant Wife - Chapter 9.1 6 years ago
- The CEO’s Pregnant Wife - Chapter 8.4 6 years ago

The Charm of Soul Pets

- The Charm Of Soul Pets - Chapter 413 5 years ago
- The Charm Of Soul Pets - Chapter 412 5 years ago
- The Charm Of Soul Pets - Chapter 411 5 years ago

The Chronicles of a Lost Man in His Forties Founding a Nation Commonsense is Hindering Me From Becoming TUEE

- The Chronicles Of A Lost Man In His Forties Founding A Nation ~Commonsense Is Hindering Me From Becoming TUEE~ - Chapter 105 6 years ago
- The Chronicles Of A Lost Man In His Forties Founding A Nation ~Commonsense Is Hindering Me From Becoming TUEE~ - Chapter 104 6 years ago
- The Chronicles Of A Lost Man In His Forties Founding A Nation ~Commonsense Is Hindering Me From Becoming TUEE~ - Chapter 103 6 years ago

The Corpse Ruler Confuses the World All Seven Husbands Are Devils

- The Corpse Ruler Confuses The World, All Seven Husbands Are Devils - Volume 2 - Chapter 6 5 years ago
- The Corpse Ruler Confuses The World, All Seven Husbands Are Devils - Volume 2 - Chapter 5 5 years ago
- The Corpse Ruler Confuses The World, All Seven Husbands Are Devils - Volume 2 - Chapter 4 5 years ago

The Crimson Dragon

- The Crimson Dragon - Chapter 73 5 years ago
- The Crimson Dragon - Chapter 72 5 years ago
- The Crimson Dragon - Chapter 71 5 years ago

The Cry of the Phoenix Which Reached the Ninth Heaven

- The Cry Of The Phoenix Which Reached The Ninth Heaven - Chapter 91 5 years ago
- The Cry Of The Phoenix Which Reached The Ninth Heaven - Chapter 90 5 years ago
- The Cry Of The Phoenix Which Reached The Ninth Heaven - Chapter 89 5 years ago

The Dark King

- The Dark King - Chapter 568 5 years ago
- The Dark King - Chapter 567 5 years ago
- The Dark King - Chapter 566 5 years ago

The Death Mage Who Doesnt Want a Fourth Time

- The Death Mage Who Doesn’t Want A Fourth Time - Chapter 168 5 years ago
- The Death Mage Who Doesn’t Want A Fourth Time - Chapter 167 5 years ago
- The Death Mage Who Doesn’t Want A Fourth Time - Chapter 166 5 years ago

The Demon God Pesters The Ninth Lady of the Doctor

- The Demon God Pesters: The Ninth Lady Of The Doctor - Chapter 33 6 years ago
- The Demon God Pesters: The Ninth Lady Of The Doctor - Chapter 32 6 years ago
- The Demon God Pesters: The Ninth Lady Of The Doctor - Chapter 31 6 years ago

The Demon Kings Game

- The Demon King’s Game - Chapter 24 6 years ago
- The Demon King’s Game - Chapter 23 6 years ago
- The Demon King’s Game - Chapter 22 6 years ago

The Demoness Is Not Evil

- The Demoness Is Not Evil - Chapter 10 6 years ago
- The Demoness Is Not Evil - Chapter 9 6 years ago
- The Demoness Is Not Evil - Chapter 8 6 years ago

The Demonic King Chases His Wife The Rebellious Good for Nothing Miss

- The Demonic King Chases His Wife: The Rebellious Good-for-Nothing Miss - Chapter 1530 5 years ago
- The Demonic King Chases His Wife: The Rebellious Good-for-Nothing Miss - Chapter 1529 5 years ago
- The Demonic King Chases His Wife: The Rebellious Good-for-Nothing Miss - Chapter 1528 5 years ago

The Devils Cage

- The Devil’s Cage - Chapter 373 6 years ago
- The Devil’s Cage - Chapter 372 6 years ago
- The Devil’s Cage - Chapter 371 6 years ago

The Dukes Daughter Is the Knight Captains 62 Young Wife

- The Duke’s Daughter Is The Knight Captain’s (62) Young Wife - Chapter 31 6 years ago
- The Duke’s Daughter Is The Knight Captain’s (62) Young Wife - Chapter 30 6 years ago
- The Duke’s Daughter Is The Knight Captain’s (62) Young Wife - Chapter 29 6 years ago

The Dungeon Seeker

- The Dungeon Seeker - Volume 5 - Chapter 3.2 5 years ago
- The Dungeon Seeker - Volume 5 - Chapter 3.1 5 years ago
- The Dungeon Seeker - Volume 5 - Chapter 2.2 5 years ago

The Dungeons Demon Lord is the Weakest

- The Dungeon’s Demon Lord Is The Weakest - Chapter 28 6 years ago
- The Dungeon’s Demon Lord Is The Weakest - Chapter 27 6 years ago
- The Dungeon’s Demon Lord Is The Weakest - Chapter 26 6 years ago

The Eunuch is Pregnant

- The Eunuch Is Pregnant - Chapter 270 5 years ago
- The Eunuch Is Pregnant - Chapter 269 5 years ago
- The Eunuch Is Pregnant - Chapter 268 5 years ago

The Evil Organizations Recruitment Ad

- The Evil Organization’s Recruitment Ad - Chapter 62 5 years ago
- The Evil Organization’s Recruitment Ad - Chapter 61 5 years ago
- The Evil Organization’s Recruitment Ad - Chapter 60 5 years ago

The Evil Prince and his Precious Wife The Sly Lady

- The Evil Prince And His Precious Wife: The Sly Lady - Chapter 113 6 years ago
- The Evil Prince And His Precious Wife: The Sly Lady - Chapter 112 6 years ago
- The Evil Prince And His Precious Wife: The Sly Lady - Chapter 111 6 years ago

The First Hunter

- The First Hunter - Chapter 74.2 6 years ago
- The First Hunter - Chapter 74.1 6 years ago
- The First Hunter - Chapter 73 6 years ago

The Gate Of Good Fortune

- The Gate Of Good Fortune - Chapter 451 5 years ago
- The Gate Of Good Fortune - Chapter 450 5 years ago
- The Gate Of Good Fortune - Chapter 449 5 years ago

The General Wants to Hug and Sleep

- The General Wants To Hug And Sleep - Chapter Epilogue 6 years ago
- The General Wants To Hug And Sleep - Chapter 22 6 years ago
- The General Wants To Hug And Sleep - Chapter 21 6 years ago

The Generals Little Peasant Wife

- The General’s Little Peasant Wife - Chapter 73 5 years ago
- The General’s Little Peasant Wife - Chapter 72 5 years ago
- The General’s Little Peasant Wife - Chapter 71 5 years ago

The Girl Who Ate a Death God

- The Girl Who Ate A Death God - Chapter 37.5 6 years ago
- The Girl Who Ate A Death God - Chapter 37.4 6 years ago
- The Girl Who Ate A Death God - Chapter 37.3 6 years ago

The GM Has Logged Into A Different World

- The GM Has Logged Into A Different World - Chapter 35 5 years ago
- The GM Has Logged Into A Different World - Chapter 34.2 5 years ago
- The GM Has Logged Into A Different World - Chapter 34.1 6 years ago

The Good for Nothing Seventh Young Lady

- The Good For Nothing Seventh Young Lady - Chapter 791 5 years ago
- The Good For Nothing Seventh Young Lady - Chapter 790 5 years ago
- The Good For Nothing Seventh Young Lady - Chapter 789 5 years ago

The Grandmaster Strategist

- The Grandmaster Strategist - Volume 6 - Chapter 8 6 years ago
- The Grandmaster Strategist - Volume 6 - Chapter 7 6 years ago
- The Grandmaster Strategist - Volume 6 - Chapter 6 6 years ago

The Great Conqueror

- The Great Conqueror - Chapter 101 6 years ago
- The Great Conqueror - Chapter 100 6 years ago
- The Great Conqueror - Chapter 99 6 years ago

The Great Ruler

- The Great Ruler - Chapter 691 5 years ago
- The Great Ruler - Chapter 689 5 years ago
- The Great Ruler - Chapter 687 5 years ago

The Great Thief

- The Great Thief - Chapter 571 5 years ago
- The Great Thief - Chapter 565 5 years ago
- The Great Thief - Chapter 563 5 years ago

The Guilds Cheat Receptionist

- The Guild’s Cheat Receptionist - Volume 2 - Chapter 3.6 6 years ago
- The Guild’s Cheat Receptionist - Volume 2 - Chapter 3.5 6 years ago
- The Guild’s Cheat Receptionist - Volume 2 - Chapter 3.4 6 years ago

The Heartbeat at the Tip of the Tongue

- The Heartbeat At The Tip Of The Tongue - Chapter 73 5 years ago
- The Heartbeat At The Tip Of The Tongue - Chapter 72 5 years ago
- The Heartbeat At The Tip Of The Tongue - Chapter 71 5 years ago

The Hero

- The Hero - Volume 8 - Chapter 10 6 years ago
- The Hero - Volume 8 - Chapter 9 6 years ago
- The Hero - Volume 8 - Chapter 8 6 years ago

The Hidden Dungeon Only I Can Enter

- The Hidden Dungeon Only I Can Enter - Chapter 24 5 years ago
- The Hidden Dungeon Only I Can Enter - Chapter 23 6 years ago
- The Hidden Dungeon Only I Can Enter - Chapter 22 6 years ago

The Imperial Princess Accidentally Seduced Her Husband

- The Imperial Princess Accidentally Seduced Her Husband - Chapter 10.2 6 years ago
- The Imperial Princess Accidentally Seduced Her Husband - Chapter 10.1 6 years ago
- The Imperial Princess Accidentally Seduced Her Husband - Chapter 9.2 6 years ago

The Inverted Dragons Scale

- The Inverted Dragon’s Scale - Chapter 360 5 years ago
- The Inverted Dragon’s Scale - Chapter 359 5 years ago
- The Inverted Dragon’s Scale - Chapter 358 5 years ago

The Invincible Dragon Emperor

- The Invincible Dragon Emperor - Chapter 476 5 years ago
- The Invincible Dragon Emperor - Chapter 475 5 years ago
- The Invincible Dragon Emperor - Chapter 473 5 years ago

The Kind Death God

- The Kind Death God - Chapter 33 6 years ago
- The Kind Death God - Chapter 32 6 years ago
- The Kind Death God - Chapter 31 6 years ago

The King of Hells Genius Pampered Wife

- The King Of Hell’s Genius Pampered Wife - Chapter 333 5 years ago
- The King Of Hell’s Genius Pampered Wife - Chapter 332 5 years ago
- The King Of Hell’s Genius Pampered Wife - Chapter 331 5 years ago

The King of the Battlefield

- The King Of The Battlefield - Chapter 172 5 years ago
- The King Of The Battlefield - Chapter 171 5 years ago
- The King Of The Battlefield - Chapter 170 5 years ago

The Kings Avatar

- The Kings Avatar - Volume 5 - Ace Showdown - Chapter 335 6 years ago
- The Kings Avatar - Chapter 1009 6 years ago
- The Kings Avatar - Chapter 1008 6 years ago

The Lame Daoist Priest

- The Lame Daoist Priest - Chapter 94 6 years ago
- The Lame Daoist Priest - Chapter 93 6 years ago
- The Lame Daoist Priest - Chapter 92 6 years ago

The Latest Game Is Too Amazing

- The Latest Game Is Too Amazing - Chapter 17 6 years ago
- The Latest Game Is Too Amazing - Chapter 16.2 6 years ago
- The Latest Game Is Too Amazing - Chapter 16.1 6 years ago

The Lazy Dragon Is Working Hard

- The Lazy Dragon Is Working Hard - Chapter 15 6 years ago
- The Lazy Dragon Is Working Hard - Chapter 14 6 years ago
- The Lazy Dragon Is Working Hard - Chapter 13 6 years ago

The Lazy King

- The Lazy King - Chapter 16 6 years ago
- The Lazy King - Chapter 15 6 years ago
- The Lazy King - Chapter 14 6 years ago

The Lazy Swordmaster

- The Lazy Swordmaster - Chapter 199 5 years ago
- The Lazy Swordmaster - Chapter 198 6 years ago
- The Lazy Swordmaster - Chapter 197 6 years ago

The Legend of the Dragon King

- The Legend Of The Dragon King - Chapter 558 5 years ago
- The Legend Of The Dragon King - Chapter 557 5 years ago
- The Legend Of The Dragon King - Chapter 556 5 years ago

The Legendary Moonlight Sculptor

- The Legendary Moonlight Sculptor - Chapter 11 6 years ago
- The Legendary Moonlight Sculptor - Volume 1 - Chapter 10 6 years ago
- The Legendary Moonlight Sculptor - Volume 1 - Chapter 9 6 years ago

The Legendary Thief

- The Legendary Thief - Volume 5 - Chapter 169 5 years ago
- The Legendary Thief - Volume 5 - Chapter 168 6 years ago
- The Legendary Thief - Volume 5 - Chapter 167 6 years ago

The Lords Empire

- The Lords Empire - Chapter 395 5 years ago
- The Lords Empire - Chapter 394 5 years ago
- The Lords Empire - Chapter 393 5 years ago

The Mage Will Master Magic Efficiently In His Second Life

- The Mage Will Master Magic Efficiently In His Second Life - Chapter 109 6 years ago
- The Mage Will Master Magic Efficiently In His Second Life - Chapter 108 6 years ago
- The Mage Will Master Magic Efficiently In His Second Life - Chapter 107 6 years ago

The Magician Wants Normality

- The Magician Wants Normality - Volume 2 - Chapter 10 6 years ago
- The Magician Wants Normality - Volume 2 - Chapter 9 6 years ago
- The Magician Wants Normality - Volume 2 - Chapter 8 6 years ago

The Magnificent Battle Records of A Former Noble Lady

- The Magnificent Battle Records Of A Former Noble Lady - Chapter 19 5 years ago
- The Magnificent Battle Records Of A Former Noble Lady - Chapter 18 5 years ago
- The Magnificent Battle Records Of A Former Noble Lady - Chapter 17 6 years ago

The Magus Era

- The Magus Era - Chapter 1466 5 years ago
- The Magus Era - Chapter 1465 5 years ago
- The Magus Era - Chapter 1464 5 years ago

The New Gate

- The New Gate - Volume 11 - Chapter 1.5 5 years ago
- The New Gate - Volume 11 - Chapter 1.4 5 years ago
- The New Gate - Volume 11 - Chapter 1.3 5 years ago

The Nine Cauldrons

- The Nine Cauldrons - Volume 10 - Chapter 533 5 years ago
- The Nine Cauldrons - Volume 10 - Chapter 532 5 years ago
- The Nine Cauldrons - Volume 10 - Chapter 531 5 years ago

The Nine Godheads

- The Nine Godheads - Chapter 84 6 years ago
- The Nine Godheads - Chapter 83 6 years ago
- The Nine Godheads - Chapter 82 6 years ago

The Other World Dining Hall

- The Other World Dining Hall - Chapter 120 5 years ago
- The Other World Dining Hall - Chapter 119 5 years ago
- The Other World Dining Hall - Chapter 118 5 years ago

The Overlord of Blood and Iron

- The Overlord Of Blood And Iron - Chapter 37 5 years ago
- The Overlord Of Blood And Iron - Chapter 36 5 years ago
- The Overlord Of Blood And Iron - Chapter 35 6 years ago

The Peculiars Tale

- The Peculiars’ Tale - Chapter 48 6 years ago
- The Peculiars’ Tale - Chapter 47 6 years ago
- The Peculiars’ Tale - Chapter 46 6 years ago

The Poison Genius Consort

- The Poison Genius Consort - Chapter 584 5 years ago
- The Poison Genius Consort - Chapter 583 5 years ago
- The Poison Genius Consort - Chapter 582 5 years ago

The Portal of Wonderland

- The Portal Of Wonderland - Chapter 318 5 years ago
- The Portal Of Wonderland - Chapter 317 5 years ago
- The Portal Of Wonderland - Chapter 316 5 years ago

The Princess Wei Yang

- The Princess Wei Yang - Chapter 105.2 5 years ago
- The Princess Wei Yang - Chapter 105.1 5 years ago
- The Princess Wei Yang - Chapter 104 5 years ago

The Rebirth of Deceased Consort that Astounded the World

- The Rebirth Of Deceased Consort That Astounded The World - Chapter 30 6 years ago
- The Rebirth Of Deceased Consort That Astounded The World - Chapter 29 6 years ago
- The Rebirth Of Deceased Consort That Astounded The World - Chapter 28 6 years ago

The Rebirth of the Malicious Empress of Military Lineage

- The Rebirth Of The Malicious Empress Of Military Lineage - Chapter 162.2 5 years ago
- The Rebirth Of The Malicious Empress Of Military Lineage - Chapter 162.1 5 years ago
- The Rebirth Of The Malicious Empress Of Military Lineage - Chapter 161.2 5 years ago

The Reckless Trap Magician

- The Reckless Trap Magician - Volume 1 - Chapter 27 6 years ago
- The Reckless Trap Magician - Volume 1 - Chapter 26 6 years ago
- The Reckless Trap Magician - Volume 1 - Chapter 25 6 years ago

The Record of Unusual Creatures

- The Record Of Unusual Creatures - Chapter 501 5 years ago
- The Record Of Unusual Creatures - Chapter 500 5 years ago
- The Record Of Unusual Creatures - Chapter 499 5 years ago

The Records of the Human Emperor

- The Records Of The Human Emperor - Chapter 393 5 years ago
- The Records Of The Human Emperor - Chapter 392 5 years ago
- The Records Of The Human Emperor - Chapter 391 5 years ago

The Reincarnated Person Doesnt Want to Cheat LN

- The Reincarnated Person Doesn’t Want To Cheat (LN) - Volume 2 - Chapter 5 6 years ago
- The Reincarnated Person Doesn’t Want To Cheat (LN) - Volume 2 - Chapter 4 6 years ago
- The Reincarnated Person Doesn’t Want To Cheat (LN) - Chapter Epilogue 6 years ago

The Reincarnated Vampire Wants an Afternoon Nap

- The Reincarnated Vampire Wants An Afternoon Nap - Chapter 143 5 years ago
- The Reincarnated Vampire Wants An Afternoon Nap - Chapter 142 5 years ago
- The Reincarnated Vampire Wants An Afternoon Nap - Chapter 141 6 years ago

The Reluctant Bride Book I

- The Reluctant Bride Book I - Chapter 73 6 years ago
- The Reluctant Bride Book I - Chapter 72 6 years ago
- The Reluctant Bride Book I - Chapter 71 6 years ago

The Reluctant Bride Book II

- The Reluctant Bride Book II - Chapter 161 – 162 6 years ago
- The Reluctant Bride Book II - Chapter 160 6 years ago
- The Reluctant Bride Book II - Chapter 159 6 years ago

The Reunion With Twelve Fascinating Goddesses

- The Reunion With Twelve Fascinating Goddesses - Volume 2 - Chapter Epilogue 6 years ago
- The Reunion With Twelve Fascinating Goddesses - Volume 2 - Chapter 6 6 years ago
- The Reunion With Twelve Fascinating Goddesses - Volume 2 - Chapter 5 6 years ago

The Road to Slaying God

- The Road To Slaying God - Chapter 44 6 years ago
- The Road To Slaying God - Chapter 43 6 years ago
- The Road To Slaying God - Chapter 42 6 years ago

The Sacred Ruins

- The Sacred Ruins - Chapter 387 5 years ago
- The Sacred Ruins - Chapter 386 5 years ago
- The Sacred Ruins - Chapter 385 5 years ago

The Silly Alchemist

- The Silly Alchemist - Chapter 154 6 years ago
- The Silly Alchemist - Chapter 153 6 years ago
- The Silly Alchemist - Chapter 152 6 years ago

The Simple Life of Killing Demons

- The Simple Life Of Killing Demons - Volume 4 - Chapter 4 6 years ago
- The Simple Life Of Killing Demons - Volume 4 - Chapter 3 6 years ago
- The Simple Life Of Killing Demons - Volume 4 - Chapter 2 6 years ago

The Six Immortals

- The Six Immortals - Chapter 225 6 years ago
- The Six Immortals - Chapter 224 6 years ago
- The Six Immortals - Chapter 223 6 years ago

The Skill Maker

- The Skill Maker - Chapter 119 5 years ago
- The Skill Maker - Chapter 118 5 years ago
- The Skill Maker - Chapter 117 5 years ago

The Spear User that Couldnt Become the Hero Protagonist

- The Spear User That Couldn’t Become The Hero 《Protagonist》 - Chapter 41 6 years ago
- The Spear User That Couldn’t Become The Hero 《Protagonist》 - Chapter 40 6 years ago
- The Spear User That Couldn’t Become The Hero 《Protagonist》 - Chapter 39 6 years ago

The Spearmaster and the Black Cat

- The Spearmaster And The Black Cat - Chapter 96.1 5 years ago
- The Spearmaster And The Black Cat - Chapter 95 5 years ago
- The Spearmaster And The Black Cat - Chapter 94 5 years ago

The Story of Living as I Please After Being Reincarnated in Another World with a Ridiculously Cheat

- The Story Of Living As I Please After Being Reincarnated In Another World With A Ridiculously Cheat Power - Chapter 34 6 years ago
- The Story Of Living As I Please After Being Reincarnated In Another World With A Ridiculously Cheat Power - Chapter 33 6 years ago
- The Story Of Living As I Please After Being Reincarnated In Another World With A Ridiculously Cheat Power - Chapter 32 6 years ago

The Strategist Knows Everything

- The Strategist Knows Everything - Chapter 7 6 years ago
- The Strategist Knows Everything - Chapter 6 6 years ago
- The Strategist Knows Everything - Chapter 5 6 years ago

The Strategy to Become Good at Magic

- The Strategy To Become Good At Magic - Chapter 102 5 years ago
- The Strategy To Become Good At Magic - Chapter 101 6 years ago
- The Strategy To Become Good At Magic - Chapter 100 6 years ago

The Strong The Few True Cultivators on Campus

- The Strong, The Few, True Cultivators On Campus - Chapter 184 5 years ago
- The Strong, The Few, True Cultivators On Campus - Chapter 183 5 years ago
- The Strong, The Few, True Cultivators On Campus - Chapter 182 6 years ago

The Strongest Dan God

- The Strongest Dan God - Chapter 210 6 years ago
- The Strongest Dan God - Chapter 209 6 years ago
- The Strongest Dan God - Chapter 208 6 years ago

The Strongest Knights The strongest one is not the leader but seems to be the cook

- The Strongest Knights ~The Strongest One Is Not The Leader, But Seems To Be The Cook~ - Chapter 16 6 years ago
- The Strongest Knights ~The Strongest One Is Not The Leader, But Seems To Be The Cook~ - Chapter 15 6 years ago
- The Strongest Knights ~The Strongest One Is Not The Leader, But Seems To Be The Cook~ - Chapter 14 6 years ago

The Strongest Legend of Dragon Ball

- The Strongest Legend Of Dragon Ball - Chapter 181 5 years ago
- The Strongest Legend Of Dragon Ball - Chapter 180 5 years ago
- The Strongest Legend Of Dragon Ball - Chapter 179 5 years ago

The Strongest Level 0 Aikido Practitioner Now Here I Come to a Different World

- The Strongest Level 0 Aikido Practitioner, Now, Here I Come To A Different World! - Chapter 4 6 years ago
- The Strongest Level 0 Aikido Practitioner, Now, Here I Come To A Different World! - Chapter 3 6 years ago
- The Strongest Level 0 Aikido Practitioner, Now, Here I Come To A Different World! - Chapter 2 6 years ago

The Strongest System

- The Strongest System - Chapter 454 6 years ago
- The Strongest System - Chapter 453 6 years ago
- The Strongest System - Chapter 452 6 years ago

The Substitute Bride

- The Substitute Bride - Chapter 180 6 years ago
- The Substitute Bride - Chapter 179 6 years ago
- The Substitute Bride - Chapter 178 6 years ago

The Taming Master

- The Taming Master - Chapter 210 5 years ago
- The Taming Master - Chapter 209 5 years ago
- The Taming Master - Chapter 208 5 years ago

The Tang Dynastys Female Forensic Doctor

- The Tang Dynasty’s Female Forensic Doctor - Chapter 55 5 years ago
- The Tang Dynasty’s Female Forensic Doctor - Chapter 54 5 years ago
- The Tang Dynasty’s Female Forensic Doctor - Chapter 53 5 years ago

The Trembling World

- The Trembling World - Chapter 457 5 years ago
- The Trembling World - Chapter 456 5 years ago
- The Trembling World - Chapter 455 5 years ago

The Tutorial Is Too Hard

- The Tutorial Is Too Hard - Chapter 167 5 years ago
- The Tutorial Is Too Hard - Chapter 166 5 years ago
- The Tutorial Is Too Hard - Chapter 165 5 years ago

The Two Faced Venerate Emperor

- The Two-Faced Venerate Emperor - Chapter 558 5 years ago
- The Two-Faced Venerate Emperor - Chapter 557 5 years ago
- The Two-Faced Venerate Emperor - Chapter 556 5 years ago

The Ultimate Evolution

- The Ultimate Evolution - Chapter 882 5 years ago
- The Ultimate Evolution - Chapter 881 5 years ago
- The Ultimate Evolution - Chapter 880 5 years ago

The Unicorn Legion

- The Unicorn Legion - Volume 2 - Chapter 20 6 years ago
- The Unicorn Legion - Volume 2 - Chapter 19 6 years ago
- The Unicorn Legion - Volume 2 - Chapter 18 6 years ago

The White Cat That Swore Vengeance Was Just Lazing on the Dragon Kings Lap

- The White Cat That Swore Vengeance Was Just Lazing On The Dragon King’s Lap - Chapter 39 5 years ago
- The White Cat That Swore Vengeance Was Just Lazing On The Dragon King’s Lap - Chapter 38 5 years ago
- The White Cat That Swore Vengeance Was Just Lazing On The Dragon King’s Lap - Chapter 37 5 years ago

The Wizard World

- The Wizard World - Chapter 474 5 years ago
- The Wizard World - Chapter 473 5 years ago
- The Wizard World - Chapter 472 5 years ago

The World Online

- The World Online - Chapter 659 5 years ago
- The World Online - Chapter 658 5 years ago
- The World Online - Chapter 657 5 years ago

These Dangerous Girls Placed Me Into Jeopardy

- These Dangerous Girls Placed Me Into Jeopardy - Chapter 74.6 6 years ago
- These Dangerous Girls Placed Me Into Jeopardy - Volume 2 - Chapter 89 6 years ago
- These Dangerous Girls Placed Me Into Jeopardy - Volume 2 - Chapter 88 6 years ago

Thriller Paradise

- Thriller Paradise - Chapter 192 5 years ago
- Thriller Paradise - Chapter 191 5 years ago
- Thriller Paradise - Chapter 190 5 years ago

Throne of Magical Arcana

- Throne Of Magical Arcana - Chapter 300 5 years ago
- Throne Of Magical Arcana - Chapter 299 5 years ago
- Throne Of Magical Arcana - Chapter 298 5 years ago

Thunder Martial

- Thunder Martial - Chapter 66 5 years ago
- Thunder Martial - Chapter 65 6 years ago
- Thunder Martial - Chapter 64 6 years ago

Time Smuggling Starting from the Year 2000

- Time Smuggling Starting From The Year 2000 - Chapter 109 6 years ago
- Time Smuggling Starting From The Year 2000 - Chapter 108 6 years ago
- Time Smuggling Starting From The Year 2000 - Chapter 107 6 years ago

Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi

- Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi - Chapter 99 5 years ago
- Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi - Chapter 98 5 years ago
- Tondemo Skill De Isekai Hourou Meshi - Chapter 97 5 years ago

Top Management

- Top Management - Chapter 129 5 years ago
- Top Management - Chapter 128 5 years ago
- Top Management - Chapter 127 5 years ago

Totem

- Totem - Chapter 80 6 years ago
- Totem - Chapter 79 6 years ago
- Totem - Chapter 78 6 years ago

Tower of Karma

- Tower Of Karma - Chapter 69 6 years ago
- Tower Of Karma - Chapter 68 6 years ago
- Tower Of Karma - Chapter 67 6 years ago

Traffords Trading Club

- Traffords Trading Club - Chapter 333 5 years ago
- Traffords Trading Club - Chapter 332 5 years ago
- Traffords Trading Club - Chapter 331 5 years ago

Transcending the Nine Heavens

- Transcending The Nine Heavens - Chapter 625 5 years ago
- Transcending The Nine Heavens - Chapter 624 5 years ago
- Transcending The Nine Heavens - Chapter 623 5 years ago

Tranxending Vision

- Tranxending Vision - Chapter 245 5 years ago
- Tranxending Vision - Chapter 244 5 years ago
- Tranxending Vision - Chapter 243 5 years ago

Trial Marriage Husband Need to Work Hard

- Trial Marriage Husband: Need To Work Hard - Chapter 647 5 years ago
- Trial Marriage Husband: Need To Work Hard - Chapter 339 6 years ago
- Trial Marriage Husband: Need To Work Hard - Chapter 338 6 years ago

True Martial World

- True Martial World - Chapter 1487 5 years ago
- True Martial World - Chapter 1486 5 years ago
- True Martial World - Chapter 1485 5 years ago

Tsuki Tsuki

- Tsuki Tsuki - Volume 12 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Tsuki Tsuki - Volume 12 - Chapter 4 6 years ago
- Tsuki Tsuki - Volume 12 - Chapter 3 6 years ago

Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Ni kai Kougeki no Okaa san wa Suki desu ka

- Tsuujou Kougeki Ga Zentai Kougeki De Ni-kai Kougeki No Okaa-san Wa Suki Desu Ka? - Volume 1 - Chapter Epilogue 6 years ago
- Tsuujou Kougeki Ga Zentai Kougeki De Ni-kai Kougeki No Okaa-san Wa Suki Desu Ka? - Volume 1 - Chapter 5 6 years ago
- Tsuujou Kougeki Ga Zentai Kougeki De Ni-kai Kougeki No Okaa-san Wa Suki Desu Ka? - Volume 1 - Chapter 4 6 years ago

Tsuyokute New Saga

- Tsuyokute New Saga - Volume 2 - Chapter 9 6 years ago
- Tsuyokute New Saga - Volume 2 - Chapter 8 6 years ago
- Tsuyokute New Saga - Volume 2 - Chapter 7 6 years ago

Uchi no Musume no Tame naraba Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru kamo Shirenai WN

- Uchi No Musume No Tame Naraba, Ore Wa Moshikashitara Maou Mo Taoseru Kamo Shirenai (WN) - Chapter 111 6 years ago
- Uchi No Musume No Tame Naraba, Ore Wa Moshikashitara Maou Mo Taoseru Kamo Shirenai (WN) - Chapter 110 6 years ago
- Uchi No Musume No Tame Naraba, Ore Wa Moshikashitara Maou Mo Taoseru Kamo Shirenai (WN) - Chapter 109 6 years ago

Ultimate Assassin System

- Ultimate Assassin System - Volume 2 - Chapter 3 6 years ago
- Ultimate Assassin System - Volume 2 - Chapter 2 6 years ago
- Ultimate Assassin System - Volume 2 - Chapter 1 6 years ago

Ultimate Scheming System

- Ultimate Scheming System - Chapter 350 5 years ago
- Ultimate Scheming System - Chapter 349 5 years ago
- Ultimate Scheming System - Chapter 348 5 years ago

Um Sorry Ive Been Reincarnated

- (Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated! - Chapter 157 6 years ago
- (Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated! - Chapter 156 6 years ago
- (Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated! - Chapter 155 6 years ago

Undead Seeks Warmth

- Undead Seeks Warmth - Volume 8 - Chapter 5-8 5 years ago
- Undead Seeks Warmth - Volume 8 - Chapter 1-4 5 years ago
- Undead Seeks Warmth - Volume 7 - Chapter 14-22 5 years ago

Undefeatable League of Legends

- Undefeatable – League Of Legends - Volume 1 - Chapter 34 6 years ago
- Undefeatable – League Of Legends - Volume 1 - Chapter 33 6 years ago
- Undefeatable – League Of Legends - Volume 1 - Chapter 32 6 years ago

Undefeated God of War

- Undefeated God Of War - Chapter 923 6 years ago
- Undefeated God Of War - Chapter 922 6 years ago
- Undefeated God Of War - Chapter 921 6 years ago

Underdog Versus Boss

- Underdog Versus Boss - Chapter 124 6 years ago
- Underdog Versus Boss - Chapter 123 6 years ago
- Underdog Versus Boss - Chapter 122 6 years ago

Underground Dungeon

- Underground Dungeon - Chapter 27 6 years ago
- Underground Dungeon - Chapter 26 6 years ago
- Underground Dungeon - Chapter 25 6 years ago

Union Of Enemies

- Union Of Enemies - Chapter 53 6 years ago
- Union Of Enemies - Chapter 52 6 years ago
- Union Of Enemies - Chapter 51 6 years ago

Unique Legend

- Unique Legend - Volume 11 - Chapter 6 5 years ago
- Unique Legend - Volume 11 - Chapter 5 5 years ago
- Unique Legend - Volume 11 - Chapter 4 5 years ago

Unlimited Anime Works

- Unlimited Anime Works - Chapter 44 5 years ago
- Unlimited Anime Works - Chapter 43 5 years ago
- Unlimited Anime Works - Chapter 42 6 years ago

Unlimited Fafnir

- Unlimited Fafnir - Volume 12 - Chapter 4 6 years ago
- Unlimited Fafnir - Volume 12 - Chapter 3 6 years ago
- Unlimited Fafnir - Volume 12 - Chapter 2 6 years ago

Unprecedented Pill Refiner Entitled Ninth Young Lady

- Unprecedented Pill Refiner: Entitled Ninth Young Lady - Chapter 130 5 years ago
- Unprecedented Pill Refiner: Entitled Ninth Young Lady - Chapter 129 5 years ago
- Unprecedented Pill Refiner: Entitled Ninth Young Lady - Chapter 128 5 years ago

Unruly Phoenix Xiaoyao

- Unruly Phoenix Xiaoyao - Chapter 255 5 years ago
- Unruly Phoenix Xiaoyao - Chapter 254 5 years ago
- Unruly Phoenix Xiaoyao - Chapter 253 5 years ago

Upgrade Specialist in Another World

- Upgrade Specialist In Another World - Chapter 682 5 years ago
- Upgrade Specialist In Another World - Chapter 681 5 years ago
- Upgrade Specialist In Another World - Chapter 680 5 years ago

Upstart Pastry Chef Territory Management of a Genius Patisserie

- Upstart Pastry Chef ~Territory Management Of A Genius Pâtisserie~ - Volume 3 - Chapter 17 5 years ago
- Upstart Pastry Chef ~Territory Management Of A Genius Pâtisserie~ - Volume 3 - Chapter 16 5 years ago
- Upstart Pastry Chef ~Territory Management Of A Genius Pâtisserie~ - Volume 3 - Chapter 15 5 years ago

Urban Banished Immortal

- Urban Banished Immortal - Chapter 157 5 years ago
- Urban Banished Immortal - Chapter 156 5 years ago
- Urban Banished Immortal - Chapter 155 5 years ago

Using Gacha to Increase My Companions and to Create the Strongest Girls Army Corps

- Using Gacha To Increase My Companions And To Create The Strongest Girls’ Army Corps - Chapter 40 5 years ago
- Using Gacha To Increase My Companions And To Create The Strongest Girls’ Army Corps - Chapter 39 5 years ago
- Using Gacha To Increase My Companions And To Create The Strongest Girls’ Army Corps - Chapter 38 5 years ago

Utsuro no Hako to Zero no Maria

- Utsuro No Hako To Zero No Maria - Volume 7 - Chapter 1 6 years ago
- Utsuro No Hako To Zero No Maria - Volume 6 - Chapter 1 6 years ago
- Utsuro No Hako To Zero No Maria - Volume 5 - Chapter 1 6 years ago

Valhalla Saga

- Valhalla Saga - Volume 31 - Chapter 3 6 years ago
- Valhalla Saga - Volume 31 - Chapter 2 6 years ago
- Valhalla Saga - Volume 31 - Chapter 1 6 years ago

Venerated Venomous Consort

- Venerated Venomous Consort - Chapter 779 5 years ago
- Venerated Venomous Consort - Chapter 778 5 years ago
- Venerated Venomous Consort - Chapter 777 5 years ago

Vermillion

- Vermillion - Chapter 21.3 6 years ago
- Vermillion - Chapter 21.2 6 years ago
- Vermillion - Chapter 21.1 6 years ago

Versatile Mage

- Versatile Mage - Chapter 187 5 years ago
- Versatile Mage - Chapter 186 5 years ago
- Versatile Mage - Chapter 185 5 years ago

Very Pure and Ambiguous The Prequel

- Very Pure And Ambiguous: The Prequel - Volume 4 - Chapter 83 5 years ago
- Very Pure And Ambiguous: The Prequel - Volume 4 - Chapter 82 5 years ago
- Very Pure And Ambiguous: The Prequel - Volume 4 - Chapter 81 5 years ago

Villainess Brother Reincarnation

- Villainess Brother Reincarnation - Chapter 28 6 years ago
- Villainess Brother Reincarnation - Chapter 27 6 years ago
- Villainess Brother Reincarnation - Chapter 26 6 years ago

Virtual World Close Combat Mage

- Virtual World: Close Combat Mage - Chapter 254 5 years ago
- Virtual World: Close Combat Mage - Chapter 253 5 years ago
- Virtual World: Close Combat Mage - Chapter 252 5 years ago

Virtual World Conquering the World

- Virtual World: Conquering The World - Chapter 60 5 years ago
- Virtual World: Conquering The World - Chapter 59 5 years ago
- Virtual World: Conquering The World - Chapter 58 5 years ago

Virtual World Unparalleled under the Sky

- Virtual World – Unparalleled Under The Sky - Chapter 68 6 years ago
- Virtual World – Unparalleled Under The Sky - Chapter 67 6 years ago
- Virtual World – Unparalleled Under The Sky - Chapter 66 6 years ago

VRMMO Summoner Hajimemashita

- VRMMO Summoner Hajimemashita - Chapter 36 5 years ago
- VRMMO Summoner Hajimemashita - Chapter 35 5 years ago
- VRMMO Summoner Hajimemashita - Chapter 34 6 years ago

Wagamama Onna ni Tensei Shita yo

- Wagamama Onna Ni Tensei Shita Yo - Chapter 50 6 years ago
- Wagamama Onna Ni Tensei Shita Yo - Chapter 49 6 years ago
- Wagamama Onna Ni Tensei Shita Yo - Chapter 48 6 years ago

War God Asura

- War God Asura - Volume 1 - Chapter 17 6 years ago
- War God Asura - Volume 1 - Chapter 16 6 years ago
- War God Asura - Volume 1 - Chapter 15 6 years ago

War of the Supreme Mysteries

- War Of The Supreme Mysteries - Chapter 41 6 years ago
- War Of The Supreme Mysteries - Chapter 40 6 years ago
- War Of The Supreme Mysteries - Chapter 39 6 years ago

War Sovereign Soaring The Heavens

- War Sovereign Soaring The Heavens - Chapter 876 5 years ago
- War Sovereign Soaring The Heavens - Chapter 875 5 years ago
- War Sovereign Soaring The Heavens - Chapter 874 5 years ago

Warlock of the Magus World

- Warlock Of The Magus World - Chapter 1200 6 years ago
- Warlock Of The Magus World - Chapter 1199 6 years ago
- Warlock Of The Magus World - Chapter 1198 6 years ago

Way of Choices

- Way Of Choices - Chapter 1126 5 years ago
- Way Of Choices - Chapter 1125 5 years ago
- Way Of Choices - Chapter 1124 5 years ago

Way of the Devil

- Way Of The Devil - Chapter 230 5 years ago
- Way Of The Devil - Chapter 229 5 years ago
- Way Of The Devil - Chapter 228 5 years ago

We Live in Dragons Peak

- We Live In Dragon’s Peak - Chapter 29 6 years ago
- We Live In Dragon’s Peak - Chapter 28 6 years ago
- We Live In Dragon’s Peak - Chapter 27 6 years ago

What Came to Mind During My Third Time in Another World Was to for Now Get Naked

- What Came To Mind During My Third Time In Another World Was To For Now, Get Naked. - Chapter 97 6 years ago
- What Came To Mind During My Third Time In Another World Was To For Now, Get Naked. - Chapter 96 6 years ago
- What Came To Mind During My Third Time In Another World Was To For Now, Get Naked. - Chapter 95 6 years ago

What is a Yandere

- What Is A Yandere? - Volume 1 - Chapter 29 6 years ago
- What Is A Yandere? - Volume 1 - Chapter 28 6 years ago
- What Is A Yandere? - Volume 1 - Chapter 27 6 years ago

When A Mage Revolts

- When A Mage Revolts - Chapter 670 5 years ago
- When A Mage Revolts - Chapter 669 5 years ago
- When A Mage Revolts - Chapter 668 5 years ago

When A Snail Loves

- When A Snail Loves - Chapter 68.3 6 years ago
- When A Snail Loves - Chapter 68.2 6 years ago
- When A Snail Loves - Chapter 68.1 6 years ago

When God Made Me

- When God Made Me - Chapter 20 6 years ago
- When God Made Me - Chapter 19 6 years ago
- When God Made Me - Chapter 18 6 years ago

When He Comes Close Your Eyes

- When He Comes, Close Your Eyes - Chapter 88 6 years ago
- When He Comes, Close Your Eyes - Chapter 87 6 years ago
- When He Comes, Close Your Eyes - Chapter 86 6 years ago

While Killing Slimes for 300 Years I Became the MAX Level Unknowingly

- While Killing Slimes For 300 Years, I Became The MAX Level Unknowingly - Chapter 86 5 years ago
- While Killing Slimes For 300 Years, I Became The MAX Level Unknowingly - Chapter 85 5 years ago
- While Killing Slimes For 300 Years, I Became The MAX Level Unknowingly - Chapter 84 5 years ago

Why Does the Prettiest Girl in School Trying to Talk to a Loner Like Me in the Break Time

- Why Does The Prettiest Girl In School Trying To Talk To A Loner Like Me In The Break Time? - Chapter 50 6 years ago
- Why Does The Prettiest Girl In School Trying To Talk To A Loner Like Me In The Break Time? - Chapter 49 6 years ago
- Why Does The Prettiest Girl In School Trying To Talk To A Loner Like Me In The Break Time? - Chapter 48 6 years ago

Wicked Soldier King

- Wicked Soldier King - Chapter 165 6 years ago
- Wicked Soldier King - Chapter 164 6 years ago
- Wicked Soldier King - Chapter 163 6 years ago

Wife I am the babys father

- Wife, I Am The Baby’s Father - Chapter 122 6 years ago
- Wife, I Am The Baby’s Father - Chapter 121 6 years ago
- Wife, I Am The Baby’s Father - Chapter 120 6 years ago

Will the Re Summoned Hero Live as an ordinary Person

- Will The Re-Summoned Hero Live As An Ordinary Person - Chapter 78 6 years ago
- Will The Re-Summoned Hero Live As An Ordinary Person - Chapter 77 6 years ago
- Will The Re-Summoned Hero Live As An Ordinary Person - Chapter 76 6 years ago

Wipe Clean After Eating

- Wipe Clean After Eating - Chapter 45 6 years ago
- Wipe Clean After Eating - Chapter 44 6 years ago
- Wipe Clean After Eating - Chapter 43 6 years ago

Womanizing Mage

- Womanizing Mage - Chapter 448 5 years ago
- Womanizing Mage - Chapter 447 5 years ago
- Womanizing Mage - Chapter 446 5 years ago

World Controlling God

- World Controlling God - Chapter 53 5 years ago
- World Controlling God - Chapter 52 5 years ago
- World Controlling God - Chapter 51 6 years ago

World Customize Creator

- World Customize Creator - Chapter 97 6 years ago
- World Customize Creator - Chapter 96 6 years ago
- World Customize Creator - Chapter 95 6 years ago

World Defying Dan God

- World Defying Dan God - Chapter 464 5 years ago
- World Defying Dan God - Chapter 463 5 years ago
- World Defying Dan God - Chapter 462 5 years ago

World Destroying Demonic Emperor

- World Destroying Demonic Emperor - Chapter 28 6 years ago
- World Destroying Demonic Emperor - Chapter 27 6 years ago
- World Destroying Demonic Emperor - Chapter 26 6 years ago

World of Cultivation

- World Of Cultivation - Chapter 703 6 years ago
- World Of Cultivation - Chapter 699 6 years ago
- World Of Cultivation - Chapter 698 6 years ago

World of Immortals

- World Of Immortals - Chapter 241.4 6 years ago
- World Of Immortals - Chapter 241.3 6 years ago
- World Of Immortals - Chapter 241.2 6 years ago

World of Warcraft Foreign Realm Domination

- World Of Warcraft: Foreign Realm Domination - Chapter 380 5 years ago
- World Of Warcraft: Foreign Realm Domination - Chapter 379 5 years ago
- World Of Warcraft: Foreign Realm Domination - Chapter 378 5 years ago

World Record

- World Record - Chapter 117 5 years ago
- World Record - Chapter 116 5 years ago
- World Record - Chapter 115 5 years ago

World Teacher Other World Style Education n Agent

- World Teacher – Other World Style Education & Agent - Chapter 134 5 years ago
- World Teacher – Other World Style Education & Agent - Chapter 133 5 years ago
- World Teacher – Other World Style Education & Agent - Chapter 132 5 years ago

Wortenia Senki

- Wortenia Senki - Volume 5 - Chapter 17 5 years ago
- Wortenia Senki - Volume 5 - Chapter 16 5 years ago
- Wortenia Senki - Volume 5 - Chapter 15 5 years ago

Wu Dong Qian Kun

- Wu Dong Qian Kun - Chapter 1309 6 years ago
- Wu Dong Qian Kun - Chapter 1308 6 years ago
- Wu Dong Qian Kun - Chapter 1307 6 years ago

Xian Wang Dotes On Wife

- Xian Wang Dotes On Wife - Chapter 75.2 5 years ago
- Xian Wang Dotes On Wife - Chapter 75.1 5 years ago
- Xian Wang Dotes On Wife - Chapter 74.2 5 years ago

Xianxias Working Emperor

- Xianxia’s Working Emperor - Chapter 23 6 years ago
- Xianxia’s Working Emperor - Chapter 22 6 years ago
- Xianxia’s Working Emperor - Chapter 21 6 years ago

Xiao Qi Wait

- Xiao Qi, Wait! - Chapter 76.2 6 years ago
- Xiao Qi, Wait! - Chapter 76.1 6 years ago
- Xiao Qi, Wait! - Chapter 76 6 years ago

Yobidasa Reta Satsuriku sha

- Yobidasa Reta Satsuriku-sha - Chapter 161 5 years ago
- Yobidasa Reta Satsuriku-sha - Chapter 160 5 years ago
- Yobidasa Reta Satsuriku-sha - Chapter 159 5 years ago

Yomigaeri no Maou

- Yomigaeri No Maou - Chapter 21 6 years ago
- Yomigaeri No Maou - Chapter 20 6 years ago
- Yomigaeri No Maou - Chapter 19 6 years ago

You Are Still Here

- You Are Still Here - Chapter Epilogue 6 years ago
- You Are Still Here - Chapter 43 6 years ago
- You Are Still Here - Chapter 42 6 years ago

Youjo Senki

- Youjo Senki - Volume 2 - Chapter 2 6 years ago
- Youjo Senki - Volume 2 - Chapter 1 6 years ago
- Youjo Senki - Volume 1 - Chapter 5 6 years ago

Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

- Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E - Volume 3 - Chapter Epilogue 5 years ago
- Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E - Volume 3 - Chapter 5.9 5 years ago
- Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi No Kyoushitsu E - Volume 3 - Chapter 5.8 5 years ago

Young God Divine Armaments

- Young God Divine Armaments - Chapter 72 6 years ago
- Young God Divine Armaments - Chapter 71 6 years ago
- Young God Divine Armaments - Chapter 70 6 years ago

Your Highness I Know My Wrongs

- Your Highness, I Know My Wrongs - Chapter 95 6 years ago
- Your Highness, I Know My Wrongs - Chapter 94 6 years ago
- Your Highness, I Know My Wrongs - Chapter 93 6 years ago

Yuusha Ga Onna Da to Dame Desu Ka

- Yuusha Ga Onna Da To Dame Desu Ka? - Chapter 40 6 years ago
- Yuusha Ga Onna Da To Dame Desu Ka? - Chapter 39 6 years ago
- Yuusha Ga Onna Da To Dame Desu Ka? - Chapter 38 6 years ago

Yuusha Isagi no Maou Hanashi

- Yuusha Isagi No Maou Hanashi - Volume 4 - Chapter 5 6 years ago
- Yuusha Isagi No Maou Hanashi - Volume 4 - Chapter 4 6 years ago
- Yuusha Isagi No Maou Hanashi - Volume 4 - Chapter 3 6 years ago

Yuusha no Furi mo Raku Janai Riyuu Ore ga Kami dakara

- Yuusha No Furi Mo Raku Janai–Riyuu? Ore Ga Kami Dakara– - Chapter 37 6 years ago
- Yuusha No Furi Mo Raku Janai–Riyuu? Ore Ga Kami Dakara– - Chapter 36 6 years ago
- Yuusha No Furi Mo Raku Janai–Riyuu? Ore Ga Kami Dakara– - Chapter 35 6 years ago

Yuusha Party no Kawaii Ko ga Ita no de Kokuhaku Shite

- Yuusha Party No Kawaii Ko Ga Ita No De, Kokuhaku Shite - Volume 3 - Chapter 4.2 6 years ago
- Yuusha Party No Kawaii Ko Ga Ita No De, Kokuhaku Shite - Volume 3 - Chapter 4.1 6 years ago
- Yuusha Party No Kawaii Ko Ga Ita No De, Kokuhaku Shite - Volume 3 - Chapter 3.2 6 years ago

Yuusha sama no Oshishou sama

- Yuusha-sama No Oshishou-sama - Volume 1 - Chapter 54 5 years ago
- Yuusha-sama No Oshishou-sama - Volume 1 - Chapter 53 6 years ago
- Yuusha-sama No Oshishou-sama - Volume 1 - Chapter 52 6 years ago

Yuusha Yori Saikyouna Kuro Kishi

- Yuusha Yori Saikyouna Kuro Kishi - Chapter 34 5 years ago
- Yuusha Yori Saikyouna Kuro Kishi - Chapter 33 5 years ago
- Yuusha Yori Saikyouna Kuro Kishi - Chapter 32 6 years ago

Zaregoto

- Zaregoto - Volume 6 - Chapter 1 6 years ago
- Zaregoto - Volume 5 - Chapter 6 6 years ago
- Zaregoto - Volume 5 - Chapter 5 6 years ago

Zhan Long

- Zhan Long - Chapter 829 5 years ago
- Zhan Long - Chapter 828 5 years ago
- Zhan Long - Chapter 827 5 years ago

Zhanxian

- Zhanxian - Chapter 266.2 5 years ago
- Zhanxian - Chapter 266.1 5 years ago
- Zhanxian - Chapter 265.2 5 years ago

Zhu Xian

- Zhu Xian - Chapter 244 5 years ago
- Zhu Xian - Chapter 243 5 years ago
- Zhu Xian - Chapter 242 5 years ago

Zither Emperor

- Zither Emperor - Volume 2 - Chapter 13.3 6 years ago
- Zither Emperor - Volume 5 - Chapter 41.2 6 years ago
- Zither Emperor - Volume 5 - Chapter 41.1 6 years ago

Zombie Evolution

- Zombie Evolution - Chapter 48 6 years ago
- Zombie Evolution - Chapter 47 6 years ago
- Zombie Evolution - Chapter 46 6 years ago

Zombie Master

- Zombie Master - Chapter 30.2 6 years ago
- Zombie Master - Chapter 30.1 6 years ago
- Zombie Master - Chapter 30 6 years ago

Zui Wu Dao

- Zui Wu Dao - Volume 2 - Chapter 50 6 years ago
- Zui Wu Dao - Volume 2 - Chapter 49 6 years ago
- Zui Wu Dao - Volume 2 - Chapter 48 6 years ago